Lyckat kundprojekt

Amerikanskt programvaruföretag ökar sin försäljning i EU med internationell SEO

Acolads resilienta strategi för innehållsmarknadsföring hjälper ett amerikanskt programvaruföretag till framgång i en annars besvärlig tid: 81 % större försäljning i Tyskland, 143 % större försäljning i Frankrike och 76 % ökning i organisk trafik.

 


Om kunden

Sedan 1987 har det här amerikanska företaget inom videoprogramvara levererat innovativ teknik för skärminspelning, videoredigering och multimediaproduktion till stora företag i hela världen. Med fler än 50 miljoner användare i 180 länder och på fem språk hjälper de sina kunder att enkelt skapa bilder och videoinnehåll för en mer effektiv kommunikation.


Att lyckas med tillväxten: Hantering av utmaningar inom varumärkeskännedom, försäljning och lokalisering

Öka varumärkeskännedomen i Frankrike och Tyskland
Öka mängden ny organisk trafik till företagets tyska och franska webbplatser

Öka försäljningen i Frankrike och Tyskland
Öka nedladdningen av de två viktigaste produkterna: ”C” och ”S”

Utforma ett lokaliseringsprogram
Med hänsyn till slutkundernas behov och utmaningar på de två målmarknaderna

Bibehålla ett brett marknadsföringsomfång
Genom att locka nya bloggprenumeranter och vårda de befintliga

Begränsade marknadsföringsresurser
Litet internt team i USA och ingen ytterligare budget för inrikes verksamhet

Från PPC till inrikes: En strategisk hävstång för långsiktiga effekter

Kunden hade ingen ytterligare budget för att ta fram en strukturerad inrikesstrategi, utan teamet spenderade stora belopp på PPC-annonser för att få trafik till sina bloggar. Lösningen var att arbeta med samma budget (inga ökade kostnader) men spendera den på en annan, mer hållbar lösning som skulle ge resultat på kort sikt, men också förbereda webbplatsen och bloggen för långsiktig tillväxt med en kombination av SEO, innehållsproduktion på det lokala språket och transkreation (kreativ översättning) av delar av det engelskspråkiga innehållet på den amerikanska webben.

En skräddarsydd strategi för innehållsmarknadsföring

För att möta kundens målsättningar använde sig Acolad av tre nyckelprinciper för den innehållsmarknadsföringsstrategi som presenterades:

1. Utforma innehåll för ett sammanhang

Innehållet skulle skapas med hänsyn till det övergripande budskapet och målgruppen.

2. Fokusera på innehållsproduktion, inte på översättning

Acolad skulle skapa innehåll som var mer relevant för företagets fransk- och tysktalande målgrupper snarare än att återanvända det engelskspråkiga innehållet. De ämnen som var relevanta på alla de tre marknaderna skulle lokaliseras genom transkreation till franska och tyska, medan resten av innehållet skulle vara anpassat till aktuella trender på målmarknaderna.

3. Tänk globalt, designa lokalt

Acolad tar hänsyn till företagets större globala affärsmål (utökningen till två nya marknader) i utformningen av geospecifika innehållsstrategier för de nya målgrupperna.

Vi tog det gemensamma beslutet att låta Acolads franska och tyska team producera innehåll baserat på ett kort referat, vilket ledde till att våra kunder fick läsa samma material, men skrivet av lokala skribenter. Deras SEO-tjänster för att ytterligare optimera innehållet för att generera trafik kom mycket väl till pass.

Lokaliseringssamordnare

Så tillämpade vi principerna: en anpassad innehållsoptimeringsprocess

Steg 1

Krav och mål sattes upp tillsammans med viktiga intressenter, däribland en internationella affärsstrategen, en lokaliseringssamordnare, en kund- och marknadsstrateg samt en webb- och bloggansvarig.

Steg 2

Processen för att optimera innehållet inleddes med en analys av den befintliga webbplatsen och bloggen, inklusive sökords- och konkurrensanalys samt en webbinnehållsrevision. Målet: att identifiera områden för förbättring och möjligheter att optimera blogginnehållet.

Steg 3

Utveckla en strategi och plan för innehållet, med kartläggning av sökord och innehåll, samt individuella innehållskalendrar för varje marknad. Målet: att säkerställa att kundens innehåll var organiserat inte bara för användarna utan även för sökmotorer, och att det låg i linje med deras affärsmål.

Steg 4

Implementera vår plan och följa upp innehållets prestanda. Vi optimerade kundens blogginnehåll på franska och tyska, distribuerade och marknadsförde det via deras lokala nyhetsbrev och mätte deras resultat. På så sätt kunde vi kontinuerligt finslipa och förbättra innehållsproduktionen, vilket ledde till mer organisk trafik, fler leads och större försäljning i dessa regioner.

Innehållsmarknadsföringsteam skalade upp i Europa

De (outsourcade) lokala teamen för innehållsmarknadsföring byggde på mycket kort tid upp en förtroendebaserad relation med det interna teamet, med teamsamtal och möten varannan vecka för att hålla varandra uppdaterade i olika frågor. Deras interna team på fem medlemmar utökades för att på ett effektivt sätt nå ut till de två nya marknaderna i Europa, samtidigt som budgeten hölls under kontroll (utan några nya kostnader). Det visade sig vara en framgångsrik strategi för de nya marknaderna, som även är skalbar om nya internationella mål sätts upp för teamet.

Resilient innehållsmarknadsföring: Acolads strategi i strålkastarljuset

Acolads bidrag till utvecklingen av en konjunktursäker marknadsföringsstrategi för det här programvaruföretaget visade sig vara ovärderligt. Genom att skifta fokus från PPC till SEO och organisk innehållsproduktion kunde vi skapa hållbar tillväxt utan några extra kostnader. Metoden hjälpte kunden att klara sig genom en tid av ekonomisk osäkerhet, utöka sitt team inte bara geografiskt samt locka nya kunder.

Vårt samarbete visar prov på styrkan i innehållsmarknadsföring i besvärliga tider. Med rätt strategi kan företag lyckas, även med hybrida team. Den lyckade strategin har blivit riktmärke för teknik. och lokaliseringsbranscherna, och vår kund bjöds in att tala på LocWorld Silicon Valley 2022.

Utöka samarbetet till nya marknader

Efter det lyckade samarbetet på dessa marknader har modellen redan utökats till den spanska marknaden. Acolad hjälper i dag även till med kundens innehållsproduktion och copywriting för USA och Storbritannien.

Att samarbeta med Acolad blev en språngbräda för oss. Med Acolad finns det inga hinder – vi vill båda slutanvändarnas bästa. Acolad arbetar i våra system och samarbetar med våra interna team. Förstår du hur mycket tid jag sparar på det? Det är ofattbart.

Lokaliseringssamordnare

Resultatet

Från lokal till global framgång: Acolads resilienta strategi för innehållsmarknadsföring levererar

81 %

större försäljning i Tyskland

143 %

större försäljning i Frankrike

76 %

ökning i organisk trafik

utökat

innehållsmarknadsföringsteam

Med en heltäckande strategi för innehållsmarknadsföring kunde kunden skala upp sin marknadsföring för internationell framgång, med fokus på slutanvändarna. Marknadsföringsbudskapen kunde anpassas kulturellt till olika målgrupper utan att förlora varumärkets essens och kreativa värde. Kunden fick en 76-procentig ökning i organisk trafik till webbplatsen tack vare de blogginlägg som Acolad arbetade med.

Efter att ha läst blogginläggen gick besökarna in på webbplatsens produktsidor för att informera sig om de olika programvarulösningarna. Året var inte ens slut, men kunden hade redan sett 81 procent fler nedladdningar i Tyskland och 143 procent fler i Frankrike jämfört med föregående år! (Data från oktober)

Är du redo att nå internationella framgångar med hjälp av resilient innehållsmarknadsföring?

Relaterade resurser

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta ditt multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!