Fallstudie

AI för översättning av tekniska dokument

 

 

Det här är vad Acolad gjorde för ett ledande företag inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin som i över 20 år nu har haft förtroende för våra tjänster.

Kunden arbetar med ett team på Acolad som har specialkunskaper inom flyg, rymd och försvar och som är medveten om sektorns allt större utmaningar. Efter att tidigare ha arbetat med olika tekniska översättningsprojekt valde teamet att presentera några innovativa tekniska lösningar för kunden, däribland neural maskinöversättning (NMT).

Några månader senare fick kunden möjlighet att använda artificiell intelligens för att översätta brådskande men mycket långa dokument för vilka FIPO-kvalitet (For Information Purposes Only, endast för informationsändamål) räckte – till skillnad från den högre kvalitet som krävs för dokument som ska publiceras – och som kunde produceras med begränsad budget.

Utmaningen: att få bukt med fördomar mot neural översättning

Projektet involverade översättning av 525 sidor tekniska specifikationer från italienska till franska. De behövde vara klara inom 24 timmar för ett team med franska ingenjörer som skulle resa till Italien.

Inledningsvis identifierade både kunden och Acolad ett antal problem som kunde påverka projektet. Ett av dessa var kundens brist på erfarenhet av mer innovativa översättningslösningar, vilket gjorde dem tveksamma över den kvalitet NMT kunde erbjuda i fråga om teknisk översättning. För att skapa förtroende för tekniken genomförde vårt team en demonstration och olika tester som visade vilken kvalitet våra tekniska lösningar kunde leverera.

Eftersom det här var första gången vi erbjöd NMT till kunden i fråga stod vi även inför utmaningen att ta fram en tydlig och effektiv intern process som kunde underlätta implementeringen av den nya lösningen. Teamet hade tack vare många års erfarenhet lyckats finslipa sina metoder och kunde därför övertyga kunden om fördelarna med att följa processen.

En tredje utmaning var översättningsmotorns kvalitet. Eftersom den italiensk-franska motorn inte var lika utvecklad som andra motorer vi använder mer frekvent kunde den lösning vi föreslog inte genomföras omedelbart. Dessutom var källfilerna som skulle översättas i PDF-format, som kunden hade konverterat till Word-filer med hjälp av ett OCR-verktyg. Det här ledde till bristande meningsindelning som var inkompatibel med neural översättning och gjorde det omöjligt för motorn att identifiera textens syntax.

Kunden och Acolad lyckades dock lösa alla dessa problem genom regelbunden kommunikation under hela projektet.

Lösningen: anpassad NMT och en skräddarsydd process

Efter att ha undersökt problemen erbjöd vi kunden en lösning som inkluderade följande steg:

  • Hämta källfiler kompatibla med NMT (åtminstone Word-filer).
  • Utföra ett inledande test av den rena NMT-översättningen med motorn i sitt aktuella tillstånd (dvs. utan anpassning för kundens bransch) för att kunna avgöra om lösningen är relevant, och sedan skicka resultatet till kunden.
  • Korrigera meningsindelningen i källfilerna.
  • Förbättra motorn genom att mata den med kundens terminologi från översättningsminnen från tidigare projekt.
  • Göra en inledande översättning med ren NMT, utan korrekturläsning.
  • Kontrollera att all relevant information och nödvändiga data har översatts och är fullständiga innan materialet levereras till kunden.
  • Lägg till en anteckning på varje sida som anger att innehållet har genererats av Acolads neurala översättningsmotor för att säkerställa att kunden är medveten om att texten är en optimerad automatisk översättning snarare än en text översatt av en mänsklig översättare.

Innovationer skräddarsydda för kundens strategiska projekt

Kunden kom tillbaka till Acolad för nya projekt tack vare vårt teams förmåga att förutse potentiella behov och identifiera innehåll och format som kunde dra fördel av NMT.

De ekonomiska fördelarna och den snabba processen var uppenbara argument till fördel för lösningen, men vad som verkligen stack ut för kunden var motorns tillförlitlighet och säkerheten för de data som behandlats, något som kan vara helt avgörande i en miljö där sekretess är a och o.

Vår lösning hade två fördelar: dels gjorde den att vi kunde bearbeta dokumenten på endast 24 timmar, dels kunde vi erbjuda kunden ett specialpris.

Resultatet: fortsatt förtroende och ett starkare samarbete

Under vårt senaste styrgruppsmöte med kunden fick vi höra att de var ”nöjda med motorns utvecklingsnivå”. Dessutom vill vår kontakt på avdelningen som ansvarar för översättningsförfrågningar nu bygga in vår NMT-tjänst i kundens interna plattform för översättningsförfrågningar.

Det är viktigt välja en pedagogisk metod i kontakt med kunden och att se till att både fördelarna och begränsningarna med NMT förklaras. På så vis undviker du att kunden litar för blint på NMT och du uppmuntrar till att begränsa dess användning till vissa specifika fall.

Visste du att …?

Sedan 2014 har Acolad investerat 1 % av sina intäkter i FoU inom artificiell intelligens med inriktning på språkvetenskap. Vårt FoU-team, Acolad Labs, utgörs av ingenjörer som specialiserar sig på maskininlärning inom NLP (Natural Language Processing).

Om du skulle vilja använda AI för att översätta tekniska dokument kan du kontakta oss så berättar vi mer.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar