Optimera översättningar med ordlistor och översättningsminnen

En av de främsta fördelarna med att bygga upp ett starkt och långvarigt samarbete med en översättningsleverantör är utvecklingen av specialiserade ordlistor och översättningsminnen. Det här är något som uppskattas högt av de flesta av våra kunder.

För översättning krävs precis som för andra yrken en rad verktyg som effektiviserar arbetet. Datorer och särskild programvara är allmänt erkända som viktiga verktyg, men vi ska istället ta en närmare titt på de ofta underskattade fördelarna med ordlistor och översättningsminnen.

Harmoniserad kommunikation med hjälp av ordlistor och översättningsminnen

En ordlista är en tabell med viktig terminologi på källspråket i en kolumn, och dess motsvarande översättningar till målspråken i övriga kolumner. En ordlista innehåller också ofta en definition av varje term och ibland även ytterligare kommentarer. Ordlistorna är specifika för olika fält, branscher eller produkter och kan skapas antingen av företaget självt eller av språktjänstleverantören under översättningsprocessen. I det senare fallet granskas ordlistorna av kunden för att säkerställa att innehållet är korrekt. Att skapa ordlistor är en tidskrävande uppgift som kräver grundlig efterforskning och ett sinne för detaljer.

Du kan föreställa dig ett översättningsminne som en databas. Det är en tvåspråkig fil som skapas med hjälp av ett CAT-verktyg för datorstödd översättning, som samlar alla översättningar som görs för en viss kund. I minnet sparas källtexten uppdelad i segment, tillsammans med motsvarande översättningar. Allteftersom minnet växer (man brukar säga att man ”matar” översättningsminnet) blir det ett alltmer värdefullt verktyg som kan användas för kommande projekt.

Sammanfattningsvis kan man säga att en ordlista är en samling ämnesspecifika nyckeltermer, och ett översättningsminne är en databas med kundspecifika översättningar.


Tidsbesparing och enhetlig terminologi

Att skapa ordlistor och översättningsminnen kan inledningsvis kräva en betydande tidsinvestering. På lång sikt leder dessa verktyg dock till stora tidsbesparingar. Ordlistor är guldgruvor för översättare då de ger snabb åtkomst till ämnesspecifik terminologi. Översättarna sparar inte bara tid på efterforskningar, utan kan även känna sig trygga i att de använder en validerad och tillförlitlig resurs.

Översättningsminnen är särskilt fördelaktiga när samma kund skickar återkommande beställningar. Genom att hämta tidigare översatta segment från äldre dokument blir översättningsprocessen mer effektiv. CAT-verktyget importerar och gör en förberedande översättning av sådant som redan har översatts, vilket minskar den totala volymen som behöver översättas och sänker därmed kostnaden.

Minnen är även användbara för att kontrollera tidigare använd terminologi och stil, så att översättaren kan säkerställa enhetlighet mellan olika texter.

Verktyg för att mata, uppdatera och dela

Ordlistor och översättningsminnen är ”levande” verktyg som kräver kontinuerlig uppdatering allteftersom projektet fortlöper. Dent handlar om ett petnoga arbete som ofta utförs av språkansvariga eller projektledare.

Under korrekturläsningen bekräftar de att översättningen är enhetlig med de element som hittats i minnet, bland annat i fråga om terminologi och stil. Sedan ser de till att minnet uppdateras efter korrekturläsningen. 

Språkansvariga spelar dessutom en viktig roll i att vid behov lägga till nya termer i ordlistorna för att sedan dela dessa med översättarna i kommande projekt. Deras expertis och kunskaper är viktiga för att ordlistor och översättningsminnen ska vara tillförlitliga och aktuella.

Även om de ofta ses som verktyg som fungerar ”bakom scenen” är ordlistor och översättningsminnen viktiga för att kunna dra maximal nytta av tidigare översättningar och leverera översättningar i toppklass. Om du är ute efter ett långvarigt samarbete med en språktjänstleverantör får du inte glömma hur viktiga dessa verktyg är.

Upptäck vår expertis inom projektledning av översättningsprojekt

Relaterade artiklar