Fem tips för förenklad översättning i tillverkningsindustrin

Som global tillverkare står du idag inför en mängd utmaningar. Med en sådan betoning på innovation, scheman för produktlanseringar, kostnadsstyrning i leveranskedjan och regulatorisk efterlevnad, lönar det sig att hålla dina program för innehållshantering så effektiva som möjligt och minimera detaljstyrningen.

date icon8 september 2022     tag iconÖversättning

Här följer några tips som kan hjälpa dig att smidigt översätta dokumentation för tillverkningsindustrin.

1. Förbättra kvaliteten på dina källtexter

Försök att få alla ingenjörer, tekniska skribenter, marknadsföringsspecialister och andra innehållsskapare att skriva på ett konsekvent sätt. Vi rekommenderar stilguider (om möjligt en för varje målspråk). Se över dina termer och kontrollera att de är uppdaterade och godkända. På så vis har du en tillförlitlig ordlista och terminologibank som förser översättningsminnet med solida data.

2. Överväg att automatisera arbetsflödet för översättningar

Ju färre praktiska uppgifter du behöver oroa dig för, desto mer tid kan du vinna. Automationsfunktionerna i avancerad teknik för översättningshantering kan hjälpa dig att snabbare få ut dina produkter på marknaden.

Nyckeln till ett automatiserat system är att eliminera de mänskliga kontaktpunkterna mellan dessa steg i arbetsflödet för översättningen. Automation behöver inte innebära att helt avstå från mänskliga översättare. I stället handlar det om att använda ett system som förutser och anpassar sig till behoven för ett specifikt projekt.

3. Efterfråga mer effektiva modeller för språkgranskning

Om du kör fast i hanteringen av tredjepartsgranskningar, kan du överväga att outsourca den till din översättningspartner. Se därutöver till att du överväger dina lokaliserings- och granskningsbehov baserat på vad som passar ditt företag ekonomiskt och gör prioriteringar enligt detta.

Här är några av de vanligaste innehållstyperna för tillverkningsföretag:

  • Teknisk dokumentation
  • Försäljnings- och marknadsföringsmaterial
  • Förpackningar och märkning
  • Utbildning, multimediainnehåll och onlinekurser

4. Använd maskinöversättning om det passar

När snabbheten till marknaden är viktigast bör du överväga maskinöversättning, med eller utan mänsklig efterredigering. Om du till exempel har tusentals sidor av produktdokumentation och behöver få fram själva andemeningen, kan maskinöversättning spara dig tid och utgifter. Maskinöversättningsmotorer brukar fungera särskilt bra med repetitivt och tekniskt innehåll – vilket kan vara ofta förekommande i översättning av innehåll från tillverkningsindustrin.

5. Skaffa djupare insikter med lokaliseringsrådgivning

Är du inte ens säker på vad du behöver? Om du har svårt att förstå dina specifika utmaningar kan lokaliseringsrådgivning peka ut vad som behöver din uppmärksamhet. Vårt team kan sikta in sig på personal, teknik, arbetsflöden med mera för att se vad som fungerar och inte fungerar. Du kanske också kan få en åtgärdsplan för att förbättra olika punkter.


date icon8 september 2022     tag iconÖversättning

Vilka svårigheter har du som globalt expanderande tillverkare? Finns det något som du vill ha specifik information om?

relaterade artiklar