Brittisk, amerikansk och internationell: olika typer av engelska

En kollega såg en gång en skylt med texten ”Vi talar engelska och förstår amerikanska” på en pub i Skottland. Det här påståendet sammanfattar på ett bra sätt ämnet för den här artikeln: vilka är de olika typerna av engelska?

date icon6 september 2020     tag iconÖversättning

Hur många människor talar engelska?

Med 375 miljoner modersmålstalare och fler än 1,2 miljarder som talar språket globalt, är engelska det mest talade språket i världen. Det har därför blivit universalspråket i den internationella affärsmiljön.

Eftersom engelskan talas i så olika delar av världen, har språket påverkats av sociala, politiska och kulturella aspekter, vilket resulterat i ett språk med många olika lokala varianter.

Trots att engelska är officiellt språk i över 60 länder världen över, finns det bara sex länder där det faktiskt talas som modersmål av majoriteten av befolkningen.

Dessa länder kallas ibland för anglosfären, och det är där som de mest accepterade varianterna av det engelska språket finns (även om det också finns ett stort antal modersmålstalare i flera andra länder, som Sydafrika, Singapore, Nigeria samt många länder i Karibien).

Vilken typ av engelska ska du välja?

Att välja rätt variant av engelska är ett strategiskt beslut som kräver noggrant övervägande. Hos Acolad är vi specialiserade på översättningstjänster till och från engelska. När du har gjort ditt val måste du säkerställa att alla på företaget är informerade om det och använder samma variant. Om du översätter ditt innehåll till engelska påverkar detta också ditt val av engelsk tolk eller översättare.

När det gäller skriven engelska skiljer sig de olika varianterna tydligt åt när det gäller stavning, grammatik och ordförråd. Terminologin blir ännu viktigare när det handlar om certifierade engelska översättningar. Även om standardformerna av skriftlig engelska är begripliga för alla engelsktalande, kan det hända att en infödd amerikan kanske inte identifierar sig med en text skriven på brittisk engelska och vice versa.

Därför kommer ditt beslut att bero på vilken typ av anknytning du försöker bygga upp med läsaren. För att göra det måste du fundera på följande frågor:

  • Vilka länder riktar du in dig på?
  • Vad är syftet med innehållet? Är det att förmedla information (som när det gäller teknisk dokumentation), eller är det att påverka din målgrupp (till exempel i marknadsföringsmaterial, sociala medier osv.)?
  • Var finns dina främsta konkurrenter och vilken variant av engelska använder de?

När du har svaret på dessa frågor kan du välja mellan de två mest välkända varianterna.

Brittisk eller amerikansk engelska?

Engelska i Storbritannien

Brittisk engelska är den dialekt av engelska som skrivs och talas i Storbritannien. Det är också den variant som föredras i de flesta europeiska länder liksom i de engelsktalande länderna i Afrika och södra Asien (t.ex. Indien, Pakistan och Bangladesh). Regionala accenter och dialekter skiljer sig dock i hög grad även inom Storbritannien – en person från Nordirland låter till exempel mycket annorlunda än en person från norra England. För många av oss är brittisk engelska det som kallas ”drottningens engelska” (the Queen’s English). Men drottningens accent, som är känd som ”Received Pronunciation”, används faktiskt bara av 2 % av befolkningen! Du kan läsa mer om några av de olika accenterna och dialekterna i Storbritannien här.

Amerikansk engelska

Amerikansk engelska kallas den engelska som talas i USA och är den variant som föredras i Latinamerika och östra Asien (t.ex. Kina, Japan och Filippinerna). Precis som den brittiska engelskan skiljer sig den amerikanska engelskan mycket åt mellan olika delstater, och det finns många regionala skillnader vad gäller vokabulär och accenter. Den här kartan visar några av de intressanta regionala skillnaderna i amerikansk engelska.

Skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska

De två varianterna har stora skillnader när det gäller stavningskonventioner, ordbetydelser och grammatiska regler. Om du vill testa hur duktig du själv är på skillnaderna mellan brittisk och amerikansk engelska kan du titta på det här korta videoklippet med Ellen Degeneres och Hugh Laurie.På Oxford Dictionaries webbplats finns också en omfattande lista med brittiska och amerikanska termer som kan vara till nytta framför allt i SEO-projekt.

För att komplettera bilden av de olika typerna av engelska bör man även nämna följande varianter:

Kanadensisk engelska

Den talade kanadensiska engelskan låter som amerikansk engelska, medan den skrivna varianten har inslag av både amerikansk engelska (på grund av den geografiska närheten) och brittisk engelska (av historiska skäl) och innehåller många så kallade kanadismer.

Engelska i Australien och Nya Zeeland

Även om den engelska som talas i Australien och Nya Zeeland skiljer sig tydligt från andra former av engelska på grund av accenter och talspråk, så liknar den skrivna standardformen i många delar den brittiska engelskan.

Internationell engelska

Om du inte tycker att någon av de ovanstående formerna passar kan du istället välja att använda internationell engelska. Även om det inte finns någon standarddefinition av vad internationell engelska innebär så är själva grundidén att utveckla ett neutralt språk som är fritt från alla kulturella referenser, med ett stavningssystem som blandar både amerikanska och brittiska former för att undvika att stöta sig med någon.

Oavsett vilken typ av engelska du väljer är det viktigt att tänka på att olika marknader använder olika måttsystem. Den viktigaste skillnaden är att USA tillämpar British Imperial System, s.k. imperiella enheter, medan den brittiska engelskan tillämpar både imperiella och metriska enheter. Glöm inte att ta detta i beaktande när du översätter webbplatser eller lokaliserar ett projekt för en specifik marknad.

På Acolad arbetar vi med ett team av experter som kan lokalisera ditt innehåll för i princip alla världens marknader. Våra översättare är välutbildade och har lång erfarenhet. De översätter till sitt modersmål och kan hantera beställningar av både amerikansk och brittisk engelska.  


date icon6 september 2020     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar