Vilka är de bästa användningsområdena för maskinöversättning?

Företag har ett lika stort som varierat behov av översättningstjänster. För en del innehåll, som kundinriktat innehåll, har översättningskvaliteten högsta prioritet, men för annat, som intern kommunikation eller chattrobotar, är snabb leverans det viktigaste.

date icon9 november 2022     tag iconÖversättning

Tänk om vi berättade att det finns en lösning som gör flerspråkig kommunikation och informationsdelning enklare, även när det finns stora mängder innehåll att översätta? Upptäck vad tjänster för maskinöversättning går ut på.

Vad innebär maskinöversättning?

Vid maskinöversättning översätts texten automatiskt via ett datorprogram, och ingen översättare deltar direkt i processen. Relationen mellan mänskliga översättare och systemen för maskinöversättning har bestått i att översättningsmotorn tränas med översättningar från mänskliga översättare. Alla är överens om att styrkan hos maskinöversättning ligger i hastigheten i översättningsprocessen. Kunden kan få de översättningar de behöver efter bara några minuter.

Styrkan hos mänskliga översättare är fortfarande översättningskvaliteten. Maskinöversättningsmotorerna kan producera kvalitet i linje med en mänsklig översättare endast för ett fåtal texttyper.

I vilka fall kan maskinöversättning användas?

Idag fungerar maskinöversättning bäst i situationer när en text behöver förmedlas i begriplig form på ett annat språk. Språket i översättningen är inte nödvändigtvis felfritt eller helt logiskt, men det går att förstå. Ordföljden kan vara märklig, eller så kan kanske enstaka ord ersättas med konstiga synonymer.

Till exempel kan översättningen av ordet ”volym” syfta på ljudvolym, ett visst utrymme eller ett antal beroende på det faktiska sammanhanget. Läsare med grundläggande språkkunskaper kan dock ändå förstå textens avsedda innebörd.

I dagsläget kan maskinöversättning med fördel användas för till exempel icke-offentlig kommunikation såsom företagsinterna meddelanden och informationsdelning. Det gäller särskilt när textens innehåll behöver förmedlas snabbt till en mindre målgrupp. Det är också viktigt att alla parter då är medvetna om att maskinöversättning har använts.

Hur säkert är maskinöversatt innehåll?

En sak som ofta bruka komma upp när man talar om maskinöversättning är frågan om datasäkerhet. En maskinöversättningsmotor som är specifik för företaget i fråga är ett säkert alternativ när det kommer till datasäkerhet. I praktiken går det till så att det material som ska översättas skickas i krypterad form mellan kunden och maskinöversättningssystemet.

Det översatta materialet ligger kvar i översättningsmotorns minne endast en kort tid och används inte för något annat ändamål. Det innebär att till och med texter som innehåller affärshemligheter kan översättas med hjälp av maskinöversättning.

Med kostnadsfria, allmänt tillgängliga maskinöversättningstjänster finns det däremot risk för att den översatta texten sparas i översättningsmotorns minne. Ofta förbehåller sig den part som erbjuder den kostnadsfria översättningstjänsten rätten att använda det översatta materialet.

Vilka är de bästa användningsområdena för maskinöversättning?

Maskinöversättning kan användas i en lång rad olika situationer. Här nedan beskriver vi några situationer där maskinöversättning kan hjälpa dig att snabbt och till en låg kostnad få översatt innehåll på så många språk som du behöver.

1. Interna e-postmeddelanden och annan skriftlig intern kommunikation

Maskinöversättning kan vara till hjälp i situationer då snabbhet är den viktigaste faktorn. Du får tillgång till den maskinöversatta texten nästan omedelbart. En annan fördel är att maskinöversättning kan användas till att enkelt översätta texter som annars inte hade översatts alls, som till exempel e-postmeddelanden.

Om ett företag bedriver verksamhet i flera länder, eller till och med på olika kontinenter, kan kommunikationen vara svår att hantera. Medarbetarnas språkkunskaper kan vara mycket varierande. Även om engelska har valts som officiellt språk i företaget betyder det inte nödvändigtvis att alla behärskar språket tillräckligt bra. Många skulle tvärtom föredra att få kommunikation på sitt modersmål, och det skulle dessutom minska antalet missförstånd. Det är dock nära nog omöjligt för företag som har anläggningar på många platser runtom i världen.

Med maskinöversättning kan språkbarriärerna decimeras eller i bästa fall till och med helt elimineras vid flerspråkig kommunikation. Det går att snabbt få fram en översättning av texten i ett format som låter mottagaren förstå budskapet i meddelandet.

Maskinöversättning kan vara särskilt viktig när något brådskande behöver kommuniceras till ett stort antal personer. Om till exempel information om ett produktionsstopp omedelbart kan distribueras till en större målgrupp kan problemet också snabbt och effektivt åtgärdas. I en sådan situation kan mottagaren enkelt och smidigt översätta originaltexten till sitt eget språk, eller så kan avsändaren ta hand om översättningen.

Om du är orolig för potentiella fel i det maskinöversatta överhållet, kan du lita på att maskinöversättningens kvalitet är långt bättre idag än den var när tekniken var ny.

2. Teknisk dokumentation och produktinstruktioner

Företag i olika branscher kan samla på sig avsevärda mängder dokumentation om produkter, tjänster och verksamhetsmodeller. Ofta struktureras den här typen av innehåll och publiceras på nytt i flera format och kanaler.

Teknisk översättning är faktiskt det perfekta användarfallet för maskinöversättning: även om tekniska manualer och annan produktdokumentation vanligtvis innehåller stora volymer text att översätta, gör uppdelningen av texten i korta segment att dessa kan översättas fristående när det finns en uppdatering. Om samma segment dessutom används i olika material, kan samma översättning användas varje gång genom att kombinera maskinöversättning med översättningsminnen (om översättningen inte ändrats eller korrigerats i översättningsminnet).

Du kan se själv hur maskinöversättning fungerar för tillverkningsföretag i vårt lyckade kundprojekt med en global ledare inom tillverkning av gaffeltruckar och hanteringsplattformar.

3. Texter med kort livscykel

Ett bra exempel på texter med kort livscykel är produktrecensioner i webbutiker. När en webbutik har verksamhet i flera länder kan maskinöversatta recensioner vara ett exempel på utmärkt kundservice. Maskinöversättningen hjälper således kunder att ta beslut om sina köp.

Maskinöversättningssystem som är inbyggda i en webbutik används ofta i resebranschen och i e-handelsbutiker för konsumentprodukter. Recensionerna brukar översättas till det språk som kundens webbläsare är konfigurerad för.

När en webbutiks produktkatalog är stor är det dessutom vanligt att maskinöversättning används för att översätta produktinformation. I det här fallet kan det vara en bra idé att klassificera produkterna i olika nivåer av betydelse, så att mänsklig kvalitetskontroll vid behov kan beställas för de mest strategiska produktsidorna.

Maskinöversättningslösningar används dessutom ofta i samarbetsplattformar och sociala medieplattformar, där användarnas inlägg med ett enkelt klick kan översättas till läsarens eget språk.

När kvaliteten är viktig: maskinöversättning med efterredigering

I många situationer är den kvalitet som maskinöversättningsmotorn ger helt enkelt inte tillräcklig. Om innehållet till exempel är humoristiskt eller känslosamt (t.ex. marknadsföringsinnehåll), eller om det är avgörande för människors säkerhet att innehållet är korrekt, rekommenderar vi efterredigerad maskinöversättning eller traditionell översättning av en professionell översättare.

I översättningsprocesser som inkluderar efterredigering översätts källmaterialet först till målspråket med hjälp av maskinöversättning, varefter texten granskas och korrigeras av en mänsklig textredaktör så att den är helt korrekt och den ursprungliga betydelsen fortfarande finns kvar. Därutöver kan efterredigeringens slutresultat användas för att träna maskinöversättningsmotorn för att förbättra dess framtida översättningar.

En av fördelarna med en sådan process är leveranstiden – den är oftast kortare än vid översättningar som helt görs av mänskliga översättare från början till slut. De kortare tidsramarna kräver dock att resultatet från maskinöversättningen har tillräckligt hög kvalitet.

Ett bra exempel på hur träning av en maskinöversättningsmotor går till är när samma fel ofta upprepas i maskinens översättningar, till exempel när veckodagar på engelska skrivs med bara små bokstäver. Den här typen av systematiska fel kan enkelt korrigeras genom ytterligare träning av översättningsmotorn.

För översättning av kundinriktat material, marknadsföringsmaterial och andra offentliga dokument rekommenderas fortfarande en mänsklig översättare. En människa kan se till att texten har de djupare betydelser som krävs och att den får de kulturella nyanser som skribenten avsett. Bara en människa kan till exempel tolka de olika skikt av betydelse som kan finnas i en tidningsartikel eller skönlitterär text. Maskinöversättning kan inte helt ersätt mänskliga översättare, men den kan hjälpa till att översätta texter som annars förmodligen inte skulle ha översatts alls.I korthet

Som vi har sagt redan tidigare är maskinöversättning inte rätt metod för alla innehållstyper. När du snabbt behöver få fram en förståelig, användbar och granskad text kan kombinationen av maskinöversättning och efterredigering vara rätt val. När du behöver bästa möjliga översättningskvalitet eller om texttypen är för komplicerad för en maskinöversättningsmotor att arbeta med, är språkfärdigheterna hos mänskliga översättare den enda lösningen.


date icon9 november 2022     tag iconÖversättning

Nyttan med maskinöversättning: Lärdomar från en ledande återförsäljare

Läs mer

relaterade artiklar