Transkribering och sammanfattningar

För att skriva protokoll eller mötessammanfattningar krävs en verklig förståelse för vad som sägs och totalt fokus på antecknandet, vilket sällan är kompatibelt med att delta i diskussionen.

 

För ett effektivt resultat krävs dessutom att mötesprotokoll och -sammanfattningar skickas ut direkt efter evenemanget. Vad tror du om att låta oss ta hand om skrivandet?

Ubiqus Portal Är du redan kund hos oss? Besök vår kundportal

Vad tror du om att låta oss ta hand om skrivandet?

Fördelarna med att anlita en professionell skrivbyrå

Tydligt definierade tjänster

Vi erbjuder ett antal tjänster och ser till att dokumentet som levereras uppfyller alla dina krav i fråga om volym och stil. Vi baserar våra rekommendationer på dina behov: 

  • Ordagrann transkribering 
  • Ren transkribering 
  • Standardsammanfattning 
  • Kortfattad sammanfattning 
  • Exekutiv sammanfattning 

Våra skribenter arbetar på plats, på distans eller utifrån inspelningar

Våra skribenter kan skriva protokoll och sammanfattningar oavsett hur ditt möte är organiserat: på plats, virtuellt eller utifrån inspelningar.

Leveranstider som uppfyller dina behov

Vi förstår att leveranstiden för ditt dokument kan vara en avgörande faktor för hur mötet organiseras. Därför anpassar vi oss efter dina behov och efter din leveranstid.  

Skicka in inspelningar och ladda upp skriftliga dokument

En säker plattform för alla dina projekt

Alla evenemang och möten förtjänar en sammanfattning

När behöver du föra protokoll eller skriva en sammanfattning? 

Den tid du tillbringar på möten får inte gå till spillo. Det är viktigt att komma ihåg samtalsinnehållet för att kunna återkoppla till det i kommande möten eller publicera det i sociala medier. 

Bara den tid som läggs ner på att förbereda ett evenemang (ett seminarium, en kongress, en presskonferens eller dylikt) är ett tillräckligt argument för att se till att innehållet sätts på pränt. På så sätt kan evenemanget får fortsatt liv även efteråt, genom att ett protokoll eller en sammanfattning skickas ut till deltagarna eller till media, eller att innehållet publiceras på företagets webbplats. 

Ubiqus är nu Acolad

Därför bör du överlåta protokollförandet till Acolad

Professionella skribenter

Våra skribenter har i genomsnitt nio års erfarenhet av sitt arbete:

  • Skribenter tillgängliga i alla länder
  • Skribenter med titlar från toppuniversitet och som har fått utbildning i vår metodik 
  • Medarbetare som tillämpar neutralitet, sekretess och diskretion

Flerspråkiga dokument

Även om vi huvudsakligen skriver på engelska kan våra skribenter även utföra arbeten på andra språk. Beroende på vad kunden efterfrågar kan de till exempel skriva dokument på franska, engelska, eller leverera ett tvåspråkigt dokument. Vid behov kan vi även översätta dokumentet till andra språk.

Neutrala och opartiska skribenter

Även om våra skribenter lyssnar aktivt under mötet kan du räkna med att det sker med full diskretion. De är neutrala och opartiska, både i sitt agerande och i skrivuppgiften.

Certifiering enligt ISO 9001:2015

Med avsikten att tillgodose våra kunders behov, och i vår ständiga strävan efter förbättrad kvalitet, inledde vi 2017 processen mot att certifiera våra tjänster enligt ISO 9001:2015. Certifieringsprocessen omfattar företagets alla avdelningar och är därför utdragen. Certifiering ges endast till företag som kan visa upp att effektiva och dokumenterade tjänstekvalitetsprotokoll tillämpas för kontinuerlig förbättring och kundkommunikation.

Få med dig det bästa från dina möten

Skicka en beskrivning eller boka ett kostnadsfritt möte med våra experter på mötesprotokoll.

Vanliga frågor och svar

Är transkribering och sammanfattningar något nytt för dig? Vi har svaren. 

Klicka här för att ansluta till vår säkra plattform där du kan ladda upp inspelningar och hämta färdiga dokument:

  • Kunder i EU: www.ubiqus.net
  • Kunder i USA/Kanada: www.portal.ubiqus.com

En ordagrann transkribering är en reproduktion av talat innehåll som behåller varje uttryckt ord. Varje hörbart yttrande registreras i texten, även ljud som ”hm” och ”öh”. Egennamn som kan urskiljas, men för vilka stavningen är oklar, skrivs ut och kommenteras som ”[fonetisk]”. Oförståeliga segment antecknas som ” - - ” eller ”[ohörbart]”. En ordagrann transkribering fångar upp allt som sägs, på det sätt det sägs på, med minsta möjliga redigering.  Det är den mest omfattande rapporteringen av ett möte.

Klicka här om du vill se ett exempel på en ordagrann transkribering 

En ren transkribering är en renskriven version av ordagrann transkribering. Alla onödiga tveksamheter, upprepningar, pauser och grammatiska fel som är vanligt förekommande i talat språk tas bort. Att allt onödigt tal tas bort förbättrar läsbarheten för det slutliga dokumentet och ser till att innehållet är klart och tydligt – i slutänden en publicerbar men ändå detaljerad återgivning av innehållet.

Klicka här om du vill se ett exempel på en ren transkribering  

I en standardsammanfattning elimineras merparten av all sekundär information från texten. Fokuset ligger på talarens huvudpoänger. Information som inte är av central betydelse för talarens huvudpoänger (utvikningar, avvikelser från ämnet, överflödiga förtydliganden osv.) tas bort.

Klicka här om du vill se ett exempel på en standardsammanfattning  

I en kortfattad sammanfattning tas all sekundär information bort. Endast huvudpoängerna och den mest väsentliga informationen lämnas kvar. Kunden kan i förväg informera om vilka frågor och ämnen som är viktigast för att säkerställa att dessa återspeglas i dokumentet.

Klicka här om du vill se ett exempel på en kortfattad sammanfattning

I en exekutiv sammanfattning behålls endast den innersta kärnan av informationen i talarens budskap. Alla annan information lämnas utanför texten, vilket ger en översikt som påminner om ett mötesprotokoll.

Klicka här om du vill se ett exempel på en exekutiv sammanfattning 

Letar du efter en professionell antecknare som kan vara på plats eller någon som kan omvandla tryckt text till digitalt format? Tveka inte att kontakta oss: Acolads team för skribenttjänster kan hjälpa dig.