Tio tips för hantering av flerspråkiga Drupal 8-webbplatser

I ett tidigare blogginlägg förklarades hur funktionen för att skapa flerspråkiga webbplatser i Drupal 8 avsevärt har förbättrats. Vid en första anblick tänker du kanske att det är enkelt, att det bara är att översätta webbplatsen till x språk. Men när du börjar ställa dig rätt frågor blir du kanske förvånad över vilka faktorer du behöver tänka på och vilka problem som kan uppstå. Innan du sätter igång föreslår vi att du tänker på följande tips för att hantera flerspråkiga webbplatser i Drupal 8.

date icon3 mars 2022     tag iconÖversättning

1. Vad kan översättas på din webbplats?

Om du förstår grunderna för översättningskoncepten i Drupal 8 hjälper det dig att utforma rätt lösning. Drupal tillhandahåller tre typer av information som kan översättas, och varje typ har sin egen metod för översättning.

  • Text för användargränssnitt: Denna text är inbyggd och visas i själva programvaran. Det kan till exempel handla om knappetiketter, felmeddelanden på formulär, statusmeddelanden och hjälptext.
  • Konfigurationstext: Text vars struktur och inledande värden definieras av programvaran, men som kan redigeras. Några exempel: etiketter för fält i innehållstyper, webbplatsens namn, och innehållet i automatiska e-postmeddelanden som webbplatsen skickar ut.
  • Innehållstext och filer: Innehållsfält kan innehålla textinformation eller uppladdade filer. Varje fält i varje innehållstyp kan konfigureras för att vara översättbara (t.ex. sidans titel eller ett pdf-dokument) eller icke översättbara (t.ex. författarens namn, dekorativa bilder som innehåller text).

2. Glöm inte översättaren

Standardgränssnittet för administration i Drupal fungerar bra för redigerare som skapar eller granskar innehåll, men för att hantera flerspråkigt webbplatsinnehåll krävs en del speciella användningsfall. Överväg att skapa ett anpassat gränssnitt för översättare, där du kan filtrera ut innehåll som inte är översatt eller översättningar som har blivit inaktuella, och effektivt visualisera väntande uppgifter.

3. Manuella eller automatiserade översättningar?

För stora webbplatser med en global målgrupp kan manuella översättningar vara en överväldigande uppgift. Det kan vara en bra idé att överväga att lägga till ett inhemskt översättningsverktyg med vilket de innehållsansvariga kan begära och ta emot sidöversättningar direkt via CMS-systemet Drupal.

4. Håll koll på webbplatsens primära språk

Tänk på att för en översättare är det en mycket annorlunda uppgift att lokalisera från engelska till tyska än att översätta från franska till tyska. Det kan vara en bra idé att upprätta riktlinjer som kräver att innehållsskaparna skapar innehåll på webbplatsens standardspråk först.

5. Återanvänd innehåll

Om du behöver visa samma innehåll på flera ställen ska du se till att återanvända det. På så sätt undviker du att översätta samma text två gånger. Drupals nodsystem är perfekt för det här syftet. Till exempel kan textsegmenten visas på olika sätt för att tillåta att samma produktbeskrivning visas som ett relaterat objekt eller som ett sökresultat. Se till att du identifierar vilka olika komponenter som kan återanvändas innan du börjar skapa. Obs!  Var försiktig med att duplicera innehåll eftersom det kan påverka webbplatsens rankning i sökmotorer.

6. Internationalisering och lokalisering! 

Ibland räcker det att webbplatsen översätts till alla relevanta språk, men ofta krävs mer än så. Att istället lokalisera innehållet i enlighet med målgruppens språkliga och kulturella preferenser har visat sig vara mycket mer effektivt. Det visar din målgrupp att du förstår kulturella skillnader. Det här kan exempelvis handla om att inte be flamländare klicka på en nederländsk flagga, eller mexikaner eller katalaner att klicka på en spansk, att vid behov ha stöd för språk som skrivs från höger till vänster (t.ex. arabiska eller hebreiska) och att använda lokala datumformat och valutor. Visste du att frågetecken används annorlunda på många språk? Drupal har ett inbyggt system för internationalisering, så att webbplatsen enkelt kan anpassas till olika platser.

7. Överväganden kring sökning på webbplatsen

För vissa organisationer eller produkter kan det vara bra att erbjuda användarna möjlighet att söka på alla de olika språk som finns tillgängliga på webbplatsen, men mest troligt är att du vill begränsa sökresultaten till besökarens eget språk. Du bör också överväga om translitterering är viktigt så att sökfunktionen på webbplatsen har stöd för sökningar med och utan accenter. En annan vanlig fälla ligger i språkens ordstammar. Ordstammar gör att du kan dela upp varje ord i ett sökindex till dess grundläggande rot eller stam (t.ex. ”fiske” till ”fisk”) så att variationer av ett ord (”fiskare”, ”fiskade”, ”fiska”, ”fisk”) betraktas som likvärdiga vid sökning. Detta genererar i allmänhet mer relevanta sökresultat. Även om flerspråkig uppdelning i ordstammar inte är en standardfunktion i Drupal, kan din digitala partner hjälpa dig att integrera nödvändiga stamalgoritmer för att optimera besökarnas sökupplevelse på alla språk.

8. Flerspråkiga arbetsflöden

Du kan också skapa arbetsflöden som håller webbplatsens innehåll uppdaterat på alla språk. Du kan automatisera granskningen av det översatta innehållet genom att ställa in automatiska uppdrag till granskarna, men se till att de tar hänsyn till vilka språk varje granskare hanterar. Om en granskare till exempel inte förstår kinesiska bör hen förstås inte tilldelas innehåll på det språket.

Som standard kan innehållet fortfarande modifieras i Drupal när det skickats för översättning. Om så sker kommer översättningen inte att bygga på det uppdaterade innehållet, utan på den ursprungliga versionen innan ändringarna gjordes. Det kan vara bra att låsa innehållet för att förhindra att det ändras när det har skickats för översättning, men du kan också skapa ett arbetsflöde som automatiskt begär en översättning av det uppdaterade innehållet.

9. Respektera språkpreferenser

Se till att identifiera användarens språk från webbläsaren, eller om det är en registrerad användare via kontoinställningarna. Drupal 8 har en funktion för identifiering och val av språk som gör att du kan drifta din webbplats på olika domäner eller använda domänprefix för skilja mellan olika språk.

10. Följ riktlinjerna för flerspråkig SEO

Drupal 8 tillhandahåller redan många SEO-funktioner till stöd för de flesta av Googles krav för multiregionalitet och flerspråkighet, till exempel riktlinjen ”rel-alternate-hreflang” som säkerställer att en URL för rätt region och språk visas i sökresultaten. Du bör designa en URL-struktur som gör det enkelt att geo-rikta olika delar av webbplatsen till olika regioner och göra det enkelt för besökare att hitta sin region om de av misstag hamnar i en annan. En annan viktig aspekt att tänka på för SEO är webbplatsens prestanda. Du kan till exempel överväga en server för flera regioner för att undvika latens när du riktar dig till målgrupper på olika kontinenter.


date icon3 mars 2022     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar