Vi tror på samarbetets kraft

Det här är våra partner som arbetar med att förnya den globala kommunikationen.

Acolad + Phrase

Ett samarbete som förbättrar lokaliseringstekniken globalt 

Integreringen av Phrases teknik höjer Acolads kundupplevelse, ger smidigare översättningar med förbättrad språklig konsekvens samt effektivare arbetsflöden. 

Våra partner

Snaplogic

Ett samarbete som revolutionerar AI-driven översättning genom att kombinera generativ AI och integreringsexpertis för innovativa, användarvänliga lösningar.

Phrase

Genom att samarbeta med Phrase strävar Acolad efter att ytterligare förbättra effektiviteten, precisionen och skalbarheten för sina språktjänster.

XTM International

Centraliserade lokaliseringsresurser och snabbare distribution av översatt innehåll med hjälp av XTM:s system för översättningshantering.

Azami

Azami och Acolad samarbetar för att göra hanteringen av globala IP-portföljer säkrare och mer effektiva med hjälp av kostnadseffektiva expertlösningar.

Easygenerator

Högklassiga lösningar för produktion av material till onlinekurser i kombination med flerspråkig excellens: ett samarbete för kvalitativt utbildningsinnehåll.

Zwiers

Ett samarbete för att uppnå internationell regelefterlevnad genom att säkerställa en säker och effektiv användning av medicintekniska lösningar världen runt. 

Interverbum Tech

Tillsammans leder Acolad och Interverbum vägen inom terminologihantering och använder i sitt arbete Interverbums avancerade TermWeb-teknik.

Alphanumeric

Ett samarbete för att hjälpa läkemedelsföretag och medicinteknikbolag att nå ut till och kommunicera med patienter och vårdpersonal på alla språk.

OMNIA Partners

OMNIA Partners är specialister på inköpsoptimering och rekommenderar sina kunder Acolad som betrodd global språk- och servicepartner.

Lingoport

Acolad och Lingoport arbetar tillsammans för att utveckla programvara som är redo att möta världen genom att vara lätt att lokalisera i alla versioner och utgåvor.

Acolad + Snaplogic

Revolutionerande översättningar med hjälp av generativ AI

Acolad och Snaplogic är båda förelöpare inom artificiell intelligens, och de samarbetar nu för att hjälpa mindre tekniskt erfarna användare att ställa rätt frågor i olika AI-gränssnitt för att bygga säkra och regelefterlevande processer. 

”Det finns en otrolig möjlighet för båda företagen (…) och jag känner stort förtroende för att vårt partnerskap med Acolad ska öppna en ny värld av möjligheter för våra kunder.”

Jeremiah Stone
CTO på SnapLogic

Skulle du vilja samarbeta med Acolad?

Vi försöker alltid utöka vårt nätverk av likasinnade innovatörer. 

Vanliga frågor och svar

Vårt partnerprogram strävar efter att kombinera Acolads expertis inom språk- och innehållslösningar med de styrkor som våra samarbetspartner besitter. Med dessa synergier kan vi förbättra vårt tjänsteutbud, stärka innovationen och utöka vår globala räckvidd. 

Acolad samarbetar med en rad olika företag, däribland ledare inom teknik, onlineutbildning och regelefterlevnad. 

Vi letar efter partner som delar vårt engagemang för kvalitet, innovation och kundservice. Varje partnerskap väljs för sin potential att ge mervärde åt våra kunder.

Acolads samarbetspartner får tillgång till vårt omfattande nätverk och expertis inom flerspråkiga innehållslösningar. Samarbetet ger utökad marknadsexponering, tillgång till nya kunder och möjlighet att delta i innovativa projekt.

Självklart! Vi är alltid öppna för att utforska nya samarbeten, förutsatt att de överensstämmer med vårt uppdrag och våra värderingar. Intresserade företag som vill ha mer information får gärna kontakta oss vi vår webbplats.

Våra kunder kan dra nytta av ett utökat utbud av tjänster, ökad effektivitet och innovativa lösningar som våra partner bidrar med. Dessa samarbeten hjälper oss att leverera mer omfattande och skräddarsydda tjänster.