Tips för webbplatslokalisering för att komma ut på internationella marknader

Översättning är förvisso viktigt, men bortse inte från lokaliseringens kritiska roll

Begreppet lokalisering syftar på processen att översätta innehåll och samtidigt anpassa det till den lokala kulturen på målmarknaden. Lokalisering av webbplatser har därför blivit ett måste för företag som vill växa internationellt. För att ta sig in på en ny marknad räcker det inte att bara översätta texten. Varje aspekt av verksamheten måste anpassas så att den tilltalar lokala målgrupper: ordval, valuta, skatter, tidszoner, felmeddelanden, sidhuvuden och sidfötter, menyer, webbadresser etc. Genom lokalisering kan du skapa personliga upplevelser anpassade till målgruppen och komma närmare dina kunder genom att bygga upp ett förtroende.

När du tar beslutet att lokalisera din webbplats ordentligt, inklusive SEO och innehållsanpassning, kommer du att märka att trafiken till webbplatsen och konverteringsgraden ökar. Tidigare kanske du har sett att utländska besökare snabbt lämnade din webbplats då de inte hittade information på sitt språk. När du har lokaliserat webbplatsen och sökmotoroptimerat den lär antalet besökare och konverteringar öka kraftigt.

En ordentligt lokaliserad webbplats ger även en förbättrad användarupplevelse, eftersom anpassningen gör att den blir mer tilltalande för kunderna och dessa får en starkare relation till varumärket.

Använd lokaliserat innehåll tillsammans med SEO för att fånga upp användarnas sökningar

Användarnas sökningar återspeglar deras avsikt, och den kan variera mellan olika länder. Inom SEO är kapaciteten att fånga upp sökningarna helt avgörande. Genom lokalisering kan du erbjuda ett anpassat svar för varje målregion.

 

Dessutom behöver innehållet fortlöpande uppdateras och utökas med nya sökord baserat på målmarknaden för att hänga med i utvecklingen av användarnas sökbeteende: varje månad ökar antalet sökningar med 15 procent.

För detta krävs att du genomför en sökordsanalys för varje språk och målmarknad och att du använder effektiva verktyg som hjälper dig att bedöma hur ditt innehåll står sig i fråga om sökord och SEO. Textfocus är till exempel ett verktyg som kan användas för att analysera sådana resultat och identifiera de mest lovande strategiska sökorden för varje land och specifika SEO-områden som kan förbättras.

Leverera en fulländad användarupplevelse

När det kommer till lokalisering är kundrecensionerna lika viktiga som innehållet för att göra produkten attraktiv. Mun-till-mun-marknadsföring kan ha en stark inverkan och får inte förbises. Det är en strategi som kan sänka dina kundförvärvskostnader och öka kundlojaliteten.

Det är också viktigt att du ber dina kunder om återkoppling om deras upplevelse med webbplatsen eller appen. På så sätt kan du kontinuerligt förbättra din webbplats och därmed användarupplevelsen.

Det kan också vara en bra idé att be dina kunder kommentera produkter och tjänster i de olika länder där du bedriver verksamhet, eftersom människor i olika länder kan ha olika förväntningar och behov. Om du kan förstå kundernas åsikter bättre kommer du även att få en bättre förståelse för marknaden i sin helhet och kunna förbättra dina tjänster baserat på återkoppling från kunderna. Genom att förbättra tjänsterna får du också nöjdare kunder som sedan rekommenderar dina tjänster och ditt varumärke. När du har nått till den här punkten kommer dina resultat bara förbättras.

Du kan även prova att använda olika typer av innehåll, sloganer och budskap – använd gärna A/B-tester för att jämföra dem. Med den här metoden kan du testa två olika versioner av samma app eller webbplats för att identifiera vilken som fungerar bäst. Vissa innehållstyper fungerar bättre i vissa länder, och med den här metoden kan du enkelt ta reda på vilken du bör använda.

Tänk på att det på senare år har dykt upp nya användbara innehållstyper som blir allt populärare, såsom onlinekurser, video, sociala nätverk och webbcommunities. Det kan vara värt att testa dessa, men glöm då inte att lokalisera och anpassa dem ordentligt.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar