Fallstudie

Så anpassade vi en två timmar lång video till elva språk på fem dagar

Upptäck hur vi gjorde detta möjligt för en global ledare i tv-spelbranschen

Ett franskt företag på en internationellt ledande position inom utveckling. publicering och distribution av tv-spel ville på ett lanseringsevenemang presentera årets nya produkter med en två timmar lång video. 

För att göra videon tillgänglig för alla kunder runtom i världen behövde undertexter skapas på elva språk: engelska, franska, spanska, italienska, tyska, brasiliansk portugisiska, kinesiska (förenklad och traditionell), japanska, koreanska och arabiska. 

Med bara några dagar kvar till lanseringen fann kunden skäl att tveka över kvaliteten på de undertexter som hittills hade levererats av den aktuella översättningsbyrån. Därför kontaktade de Acolad för en brådskande förfrågan om att slutföra det påbörjade projektet och finputsa resultatet. Acolad hade sedan fem dagar på sig att anpassa, bearbeta och integrera en två timmar lång video på elva språk, och säkerställa att den efterlevde audiovisuella standarder på alla marknader. 

Här är en återblick på den här enorma utmaningen som det inblandade teamet tog sig an med briljans.  

Garantera språklig och teknisk kvalitet som representerar varumärkesimagen 

Vår kund stod inför flera utmaningar. Att garantera språklig och teknisk kvalitet i enlighet med företagets varumärkesimage var en av dem. Det här evenemanget skulle ses av tusentals fans runtom i världen och krävde därför smidig och professionell lokalisering. För att lyckas med uppgiften behövde Acolads team säkerställa en korrekt användning av de omkring 300 termerna per språk i kundens ordlistor, samt samarbeta med kundens interna korrekturläsare som ansvarade för företagets innehåll.  

Den andra stora utmaningen med projektet var den korta tidsfristen. Teamen hade fem dagar på sig att slutföra undertexterna på de elva språken och leverera ett resultat av högsta kvalitet till kunden. På måndagsmorgonen hade ett team satts ihop och försetts med kundens anvisningar. Eftersom den internationella utsändningen skulle ske lördag kväll behövde teamet med språkexperter, projektledare och audiovisuella tekniker leverera filerna senast fredag kväll – en utmaning som teamet tog sig an med maximal professionalism. 

Varför välja Acolad?

I kundens ögon var Acolad ett val som kunde göra verklig skillnad. Här är några av orsakerna till att kunden valde Acolad: 

  • Acolads snabba svar på förfrågan. Det tog bara några timmar för Acolad att sätta ihop ett team med specialisering på audiovisuella projekt, ett team som bestod av språkexperter (en för varje språk) och tekniker – alla samordnade av två erfarna projektledare. 
  • Acolads kapacitet att sätta ihop ett team av interna yrkespersoner med erfarenhet av att arbeta med kundens team. Redan från projektets start tog språkteamen hänsyn till den terminologi och de stilmässiga preferenser som förmedlades av kundens interna korrekturläsarteam. Nu var grunden lagd för att alla översättare skulle kunna leverera enhetliga översättningar i linje med det önskade formatet och tonfallet för varumärket. 

Metoden som användes för att säkerställa ett framgångsrikt resultat på rekordtid 

När alla tekniska och språkliga aspekter hade verifierats med kunden såg våra två projektledare till att projektet flöt på smidigt för alla de elva språken. Tjänsten bestod av följande:  

  • verifiering av tidskodningen genom hela videon på alla språk  
  • korrekturläsning av alla undertexter för att se till att de överensstämde med ordlistorna, utförd av våra interna språkansvariga  
  • implementering av den terminologi och de stilmässiga preferenser som förmedlades av kundens interna korrekturläsare  
  • förberedelse av SRT-filerna för den slutliga inkluderingen i videomaterialet. 

Utöver att hantera de inblandade parterna tog vår projektledare hand om förmedlingen av anvisningar, förberedelse av arbetsfiler samt att säkerställa att det levererade materialet för de olika språken fungerade rent tekniskt. 

Det team som tog hand om kundrelationerna informerade kunden om vår planering samt kommentarer och frågor – i realtid via Teams och vid behov per telefon. De skötte också själva leveransen.  

Samarbetet mellan dessa team och våra språkexperter – väl medvetna om kundens förväntningar i fråga om tidsfrister och kvalitet – var fläckfritt, och vår utmärkta interna kommunikation hjälpte oss att leverera tjänsten på rekordtid.  

Ett globalt tillgängligt videoevenemang 

Att vi med vår tekniska och språkliga expertis kunde hjälpa kunden att publicera videon på elva språk via YouTube och flera andra plattformar, samt som videoevenemang på kundens egen webbplats – och att vi gjorde det med den önskade kvalitetsnivån – har lett till ett stort förtroende hos den här kunden.  

Vi är lyckligt lottade som har ett internt team av kompetenta och engagerade människor för vår dagliga verksamhet. Teamet genomförde projektet med lyckat resultat med hjälp av ett intensivt samarbete, en oböjlig övertygelse och massor av entusiasm och passion.  

Vad är nästa steg?

”Det här projektet har gett oss värdefull erfarenhet inför framtida projekt. Om vi får chansen att genomföra projektet inför deras nästa evenemang vet vi redan vad vi kan förvänta oss i fråga om vilka steg som behöver tas och hur vi kan förbereda oss. Framåt årsslutet och i början av 2023 borde vi ha mer information om när nästa evenemang går av stapeln, och vi hoppas att vi får vara en del av det”, förklarar vår marknadschef.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar