AI-drivna lokaliserings- och innehållstjänster

Låser upp kraften hos AI och avancerad teknik för att öka tempot i din globaliseringsresa, från snabbare resultat till förbättrad optimering och anpassning.

Anpassade AI-strategier för global konkurrenskraft

Teknikdrivet försprång

Utnyttjar AI för att stärka effektiviteten och noggrannheten för ditt innehåll med förbättrad hanteringstid och skalbarhet.

Stärker din organisation

Vårt interna team med tekniker och språkexperter kan anpassa AI-lösningar för maximal inverkan på verksamhetens ekosystem. 

Fokus på integritet

Ditt innehåll och dina data förblir skyddade genom krypteringsprotokoll, säker lagring, åtkomstkontroller och branschspecifik regulatorisk efterlevnad.

En revolution inom videoinnehåll: automatiserad textgenerering

Acolad var finalist vid LocWorld49 Process Innovation Challenge i juni 2023, där vi visade upp hur artificiell intelligens används för att omvandla distributionen av videoinnehåll för en fransk multimediajätte.

 

 

”Vi hade det största antalet innovationer i PIC:s historia: en rejäl dos AI samt fokus på konnektivitet, rekrytering, LQA samt video- och innehållsanalys. Jag vill tacka alla dessa innovatörer.”

Dave Ruane
Ordförande för LocWorld Process Innovation Challenge

AI-drivna lösningar för globala innehållsbehov

Teknik för lokalisering

Maskinöversättning

Utforska de senaste AI-tillämpningarna inom NLP (natural language processing) och NMT (neural maskinöversättning). 

Konnektivitet och API-integrering

Integrering och konnektivitet med din befintliga infrastruktur för fullständig automation, optimal effektivitet och färre mänskliga kontaktpunkter. 

TMS-verktyg och rådgivning

Vi hjälper dig att hitta den bästa plattformen för att göra översättningsprocessen smidigare samt optimera projektledning, resurser, samarbete och kvalitet. 

ASR (automatisk taligenkänning)

Toppmodern teknik som skänker liv åt rösterna och sömlöst säkerställer omedelbar och felfri konvertering från tal till text.

Acolad Portal

Samarbeta smidigt med alla översättningsintressenter via användarvänliga användargränssnitt som alltid är tillgängliga – alla dagar, dygnet runt. 

Öka tempot i din globaliseringsresa 

Maskinöversättning

AI-baserade tjänster för maskinöversättning som utnyttjar avancerade algoritmer, neurala nätverk och stora uppsättningar språkdata som ökar både snabbheten och noggrannheten och ger mer exakta och naturliga översättningar. 

Automatiserad AI-transkribering

Teknik för taligenkänning och artificiell intelligens (AI) stärker transkriberingen och säkerställer en snabbare och mer effektiv process, samtidigt som innehållets indexering och sökbarhet förbättras.

NLP (natural language processing)

Användning av AI-baserade NLP-tjänster för att extrahera information, utföra attitydanalyser, kategorisera innehåll och möjliggöra språkspecifik behandling för en effektiv innehållslokalisering.

AI-innehållsproduktion

AI-assisterad produktion av innehåll såsom artiklar, produktbeskrivningar, reklamtext och andra typer av skriftligt innehåll baserat på förinställda regler, mallar eller algoritmer för maskininlärning.

Optimera ditt innehåll utan att göra avkall på kvaliteten

Innehållsoptimering

Identifiera möjligheter att förbättra sökrankningen med AI-verktyg som rekommenderar nyckelord och rubriker, optimerar metataggar och strukturerar ditt innehåll för organisk synlighet.

Automation av processer och arbetsflöden

AI-aktiverad automation och optimering av arbetsflöden som låter dig hantera stora volymer flerspråkigt innehåll samtidigt som du bibehåller högsta kvalitetsstandarder på alla språk.

Kvalitetssäkring

Intelligenta kvalitetsverktyg för språk tränade att identifiera potentiella fel, inkonsekvens och grammatiska fel, samtidigt som de bibehåller en enhetlig terminologi på alla språk.

Är du redo att göra en djupdykning i AI?

Kontakta vårt AI-team för ett anpassat möte och upptäck hur AI kan driva på dina framgångar.

Relaterade resurser

Vanliga frågor och svar

Är du ny när det gäller AI och språkverktyg? Vi har svaren.

Ja. Med hjälp av NLG-algoritmer (natural language generation) kan AI generera text som ser ut att ha skrivits av en människa. Med vissa begränsningar kan funktionen användas för att skapa artiklar, rapporter, produktbeskrivningar med mera.

AI ökar effektiviteten, skalbarheten och produktiviteten. Tjänsten kan producera anpassat innehåll i stor skala, optimera SEO-element, förbättra läsbarheten för olika målgrupper och låta innehållet utvecklas genom datadrivna insikter.

Ja, i viss omfattning. Genom att analysera användardata, beteendemönster och preferenser kan tjänsten leverera personanpassade innehållsrekommendationer enligt användarens intressen, vilket i slutänden ger ökat engagemang och nöjdare användare. 

Det finns etiska risker som partiskhet, transparens och risken att AI-genererat innehåll kan vara missledande eller omöjligt att skilja från innehåll skapat av människor. Noggrann övervakning, etiska riktlinjer och transparent information om AI-genererat innehåll är avgörande för att minska dessa risker. 

NLP-tekniker gör det möjligt för maskiner att förstå och behandla mänskligt språk, vilket underlättar attitydanalyser, extrahering av ämnen, kategorisering av innehåll och språkförståelse. Detta förbättrar förståelsen av innehållet och möjliggör avancerad innehållsanalys i stor skala. 

AI spelar en viktig roll för att förbättra översättningens korrekthet, snabbhet och enhetlighet, och kan hjälpa mänskliga översättare med automatiserade uppgifter som maskinöversättning, efterredigering, terminologihantering och kvalitetsutvärdering.

Maskinöversättning har gjort stora framsteg under senare år, framför allt vad gäller modeller baserade på neural maskinöversättning (NMT). Det är dock viktigt att observera att mänsklig efterredigering ofta krävs för att säkerställa textens korrekthet och få den att låta naturlig.

AI är inte konstruerat för att ersätta mänskliga översättare, utan snarare för att hjälpa dem. Den kulturella förståelse, det sammanhang och de kreativa nyanser människor kan bidra med är avgörande för att producera översättningar av hög kvalitet.

AI kan automatiskt extrahera och organisera terminologi från stora innehållsvolymer, föreslå relevanta termer för översättarna och tillhandahålla terminologidatabaser som kan integreras i översättningsverktyg.

AI kan bidra till att identifiera översättningsfel, bristande enhetlighet och formateringsproblem, flagga potentiella problem och minska det manuella arbetet med korrekturläsning och kvalitetssäkring. Mänsklig granskning är dock fortfarande avgörande för att uppnå högsta kvalitetsstandard.

AI kan analysera kulturella nyanser, men äkta kulturell anpassning kräver mänsklig expertis och förståelse för målkulturen och lokala trender, eftersom AI på egen hand kanske inte klarar att uppfatta alla nyanser och sammanhangsspecifika faktorer.

Genom att automatisera enformiga uppgifter som konvertering av filformat, extrahering av text och segmentering av innehåll, hjälper AI till att snabba på processerna för översättning, efterredigering och kvalitetssäkring. Dessa förbättringar gör det möjligt för oss att hantera större volymer innehåll och uppfylla snäva tidsfrister.

Ja, AI-driven teknik för taligenkänning möjliggör automatisk konvertering av talat språk till skriven text. Den här tekniken är värdefull för transkriberingstjänster, undertexter, lokalisering av , berättarröster och andra lokaliseringsuppgifter för multimedia. 

AI-system kan lära sig av feedback och korrigeringar från mänskliga översättare. Om AI tränas korrekt kan systemen löpande förbättra översättningens korrekthet och förståelse för specifika områden, terminologi och språkliga nyanser. 

Trots stora framsteg har AI fortfarande mycket svårt att hantera komplicerat och specialiserat innehåll, idiomatiska uttryck, kulturella referenser och olika sammanhang. Mänsklig expertis förblir avgörande för att säkerställa översättningens kvalitet.

En språkmodell är en matematisk konstruktion utformad för att efterlikna språklig förmåga genom sofistikerade beräkningar.

Nej, olika språkmodeller fyller olika syften. Vissa driver andra modeller för uppgifter nedströms i arbetsflödet, medan andra förutser nästa ord i en sekvens, exempelvis på tangentbord för smarttelefoner. 

Benämningen ”stor” syftar på det stora antalet parametrar i de underliggande neurala nätverken. Detta hänger samman med (dock inte uteslutande) hur mycket data som används för att träna sådana modeller.​

”Vanliga” maskinöversättningsmodeller har cirka  100–300 miljoner parametrar. Stora språkmodeller kan hantera många miljarder parametrar  (GPT3 har till exempel 175 miljarder parametrar).​

Fler parametrar innebär att språkmodellen kan spara mer ”kunskaper” från de exempel som den har sett under träningen. Storleken har också stor inverkan på kostnaden för datorberäkningarna  (samt effektivitet, latens och andra faktorer).

ChatGPT är en specifik variant av GPT3 (nu 4), som i sig själv är en av de mest kraftfulla kommersiellt tillgängliga stora språkmodellerna. Den används för att träna en metod som kallas  ”förstärkt inlärning med mänsklig feedback” (RLHF), där mänskliga kommentarer ”styr” modellen mot det förväntade beteendet.​

Den låtsas oftast göra det med hjälp av sammanhangsberoende fönster. Det går i princip till så att hela konversationen behandlas igen vid varje upprepning så att modellen har tillgång till hela sammanhanget.​

Inga stora språkmodeller som GPT-3 har direkt åtkomst till sökmotorer som Bing eller Google. De är tränade i förväg på en stor mängd data från internet, men de har inte förmågan att aktivt bläddra igenom webben eller utföra sökningar i realtid. Svaren genereras baserat på mönster och information som finns i de data som använts för träningen.

Inte helt. Även om dessa modeller är duktiga på att skapa sammanhängande meningar, kan innehållet vara bristfälligt eller sakligt inkorrekt.