Fallstudie

Sterigenics lanserade en flerspråkig webbplats på rekordtid

Upptäck hur Sterigenics lanserade sin webbplats på sex språk på lite drygt en månad, som ett steg på vägen mot att uppnå sina internationella affärsmål.


Sterigenics – global ledare inom steriliseringslösningar

Sterigenics, ett Sotera Health-företag, är en global ledare inom heltäckande steriliseringslösningar och expertrådgivning, med kunder inom medicinteknik, läkemedel, handel och livsmedelssäkerhet. Med över 1 600 tekniker, forskare, säkerhetsspecialister och lösningsleverantörer är Sterigenics fokuserade på att eliminera hot mot människors hälsa. Som globalt företag spänner Sterigenics verksamhet över 47 anläggningar i 13 länder för att säkerställa att de utgör sina kunders "säkra punkt".


Utmaningen

Konsekvent varumärkesbyggande är en avgörande komponent i varje företags identitet och marknadsföring. En stark digital närvaro påverkar graden av genomslag, konvertering, varumärkeskännedom och förtroende som man uppnår hos webbplatsbesökarna.

En konsekvent varumärkesidentitet bidrar också till att skapa differentiering från konkurrenterna. Att bibehålla ett konsekvent varumärke på en global marknad, som kräver kommunikation på olika språk, är betydligt svårare.

Sotera Health och teamet på Sterigenics visste att deras digitala närvaro måste utstråla upp en enhetlig global identitet. De stod inför extremt snäva, marknadsdrivna tidsgränser när det gällde att lansera sin nya webbplats, sterigenics.com, på sex språk, men hade knappa interna resurser till stöd för projektet.

I ett försök att anpassa sin digitala närvaro till Sotera Health och dess affärsenheter (Nelson Labs® och Nordion®) samt uppfylla lagkraven, drog Sterigenics igång ett projekt för en flerspråkig webbplats. De önskade en lösning som skulle leverera de översatta språkversionerna av webbplatsen samtidigt med den engelskspråkiga webbplatsen. Sterigenics behövde också fortsatt stöd för det fortlöpande underhållet och optimeringen av sin flerspråkiga digitala närvaro. 

Lösningen

Efter att ha samarbetat med Acolad i flera projekt hade Sterigenics förtroende för Acolads förmåga att ta fram och snabbt implementera rätt lösning. Samarbetet mellan Acolad och Sterigenics har gett många positiva resultat.

Efter att i detalj ha rådgjort med Sterigenics-teamet för att identifiera mål och krav för den nya flerspråkiga marknadsföringswebbplatsen kom parterna överens om att Acolads proxy för webbplatsöversättning var den perfekta lösningen för projektet.

Proxyn för webbplatsöversättning skapar en flerspråkig avbildning av en källwebbplats som varken kräver insatser från utvecklare eller dyr intern utvecklingstid på klientsidan. Detta innebar att Sterigenics kunde hålla den snäva tidsgränsen och få jobbet gjort – utan att överbelasta sina interna resurser. 

 

Acolads team var kunniga, flexibla och tillgängliga. Proxyn för översättning möjliggjorde den flerspråkiga lanseringen av Sterigenics webbplats på sex språk på rekordtid, samtidigt som vi kunde möta våra höga krav och säkerställa fortsatt stöd för vår globala webbnärvaro.

Amie Casson
Global Marketing Leader, Sterigenics

En proxy för översättningar är den optimala lösningen för lokalisering av webbplatser när:
  • Strukturen för innehållet är densamma för alla språk
  • Man behöver hantera flera språk
  • Det inte finns tid att skapa anpassade CMS-inställningar
  • Kundens IT-team har begränsade resurser för projektet
  • Kunden vill outsourca hanteringen av lokaliseringen
Fördelarna talar för sig själva:
  • Inget behov av att kontrollera insticksprogram eller att slösa utvecklingstid på att förbereda CMS-systemet för översättning
  • Innehållet extraheras automatiskt, inget manuellt "klippa och klistra" behövs
  • Lättanvänt granskningsverktyg för layout innebär att teamen i de olika länderna kan godkänna översättningarna
  • De översatta versionerna av webbplatsen lanserades på 30 dagar med minimal insats från Sterigenics team
  • Acolad hanterar den löpande leveransen av den översatta webbplatsen från början till slut – utan behov av interna resurser från Sterigenics sida

Resultatet

Sterigenics lanserade sin nya flerspråkiga marknadsföringswebbplats på rekordtid. Acolad kunde leverera webbplatsen på källspråket och i sex översatta versioner lite mer än en månad efter att projektet startades. Men framför allt krävde projektet inget manuellt "klippa och klistra" eller mödosam extrahering av innehåll och hantering från Sterigenics-teamets sida.

Acolads experter på webbplatslokalisering och vårt projektteam åstadkommer fortlöpande minskningar av den arbetsinsats som krävs av Sterigenics team, genom att söka igenom och uppdatera webbplatsen på alla språk och hantera projektrelaterade frågor via en särskild projektledare.

Tack vare de snabba leveranserna och det minimala arbete som krävs av Sterigenics egna resurser för installation och underhåll, framstår Acolad som just en sådan innehålls- och lokaliseringspartner som Sterigenics team var ute efter. 

Vill du ha ett eget exemplar av den här fallstudien?

Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning om lokaliseringsstrategin för din webbplats

Vill du utforska lokaliseringsalternativ för din egen webbplats? Eller vill du minska den kostnad och tid som du för närvarande lägger på webbplatslokalisering?