Ny flerspråkig webbplats för Kuusakoski

Läs om hur vi hjälpte Kuusakoski med en ny flerspråkig webbplats efter uppdateringen av företagets varumärke, inklusive webbstruktur, layout, innehåll och lokalisering.


Kuusakoski Oy har kommit en lång väg från ett skrotupplag i Viborg till sin nuvarande ställning som norra Europas ledande företag för industriell återvinning. Banbrytande forskning och oöverträffad expertis inom avancerad teknik har spelat en viktig roll redan från början.


Utmaningen

I samband med förnyelsen av varumärket bestämde sig Kuusakoski för att förnya sin offentliga webbplats. Företaget valde Acolad som sin partner för att designa och implementera innehållets struktur och layout, samt att sköta copywriting av innehåll och översätta det till de olika målspråken. 

De viktigaste mål som sattes upp för den flerspråkiga webbplatsen var följande:

  • Webbplatsens struktur och det globala innehållet måste stötta Kuusakoskis strategi på bästa möjliga sätt.
  • Kuusakoski har lokal verksamhet i 11 länder, så designen måste ta hänsyn till landsspecifikt innehåll och språkkrav.
  • Webbplatsens layout måste följa Kuusakoskis uppdaterade varumärkesprofil.
  • Webbplatsen ska också vara smidig, det vill säga ha stöd för flera olika enhetstyper och skärmar av olika storlekar, inklusive mobila enheter.

Lösningen

I layouten strävade vi efter enkelhet och efterlevnad av den nya varumärkesprofilen. Vi tog hänsyn till smidigheten genom att skapa en layout av element som har skalats och omorganiserats för enheter med smalare skärmar, till exempel mobila enheter.

Förnyelseprojektet för webbplatsen var mycket lyckat och den nya webbplatsen kunde lanseras i tid.

Varför Acolad?

För att förstå de krav som ställs på grund av Kuusakoskis strategi och av olika affärsområden organiserade vi en workshop med Kuusakoskis kommunikationsteam.

Baserat på resultaten av denna workshop, ytterligare diskussioner med representanter från andra affärsenheter och landsspecifika krav, designade vi en struktur för webbplatsen som tar hänsyn till behovet av global kommunikation, skalbarhet enligt landsspecifika krav och nödvändigheten i att använda flera språk.

Andra tjänster som användes

Under innehållsproduktionen samarbetade vi nära med experter från olika affärsområden för att säkerställa att viktiga frågor för Kuusakoskis kunder presenterades på rätt sätt.

Det globala innehållet översattes till sju språk.

Dessutom anordnade vi en fotografering där vi tog bilder av Kuusakoskis verksamhet och återvinningsmaterial. Hänsyn togs till den nya webbplatsens innehåll, samtidigt som vi säkerställde att bilderna uppfyllde den uppdaterade varumärkesprofilen.

Resultatet

  • Den uppdaterade webbplatsen levererar ett konsekvent budskap om Kuusakoskis kärnverksamhet globalt.
  • Hänsyn har tagits till landsspecifika behov och behovet av flera språk vid implementeringen av webbplatsen.
  • Webbplatsen är perfekt anpassad till Kuusakoskis strategi och den förnyade varumärkesprofilen.
  • Implementeringen är modern och har stöd för alla enhetstyper.
  • Tack vare den ökade förståelse och det förtroende som växt fram under det nära samarbetet, möjliggör projektet ett ömsesidigt gynnsamt strategiskt partnerskap även i framtiden.

”Vi var imponerade över hur väl Acolad hade förberett sig inför deras workshop. Tack vare vår nära dialog rörde sig projektet hela tiden i rätt riktning. Allt Acolad hade lovat kunde de också leverera. Budgeten för projektet utarbetades också skickligt och hölls hela vägen igenom.”

Marja-Leena Ahtiainen
Communications Manager, Kuusakoski Oy

”Samarbetet med Acolad var extremt enkelt och okomplicerat. Projektet och dess slutresultat överträffade definitivt alla våra förväntningar. Det var fantastiskt att se hur väl Acolad förstod Kuusakoskis verksamhet och lyckades kombinera det visuella utseendet med Kuusakoskis strategi och de krav den medför.”

Laura Oksanen
Communications Officer, Kuusakoski Oy

”Acolad tog hänsyn till den tekniska implementeringen redan på specifikationsstadiet och kunde diskutera tekniska frågor direkt med Avenla (den partner som ansvarade för den tekniska implementeringen), vilket gjorde vårt jobb enklare och skapade stort mervärde för projektet.”

Teemu Niemelä
Software Development Manager, Kuusakoski Oy

”Vi är extremt stolta över slutresultatet. Vi är mycket glada över att presentera vår nya webbplats och rekommenderar Acolad som en utmärkt samarbetspartner.”

Marja-Leena Ahtiainen
Communications Manager, Kuusakoski Oy

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter