Se ditt företag växa globalt med hjälp av de här språken

Tack vare en alltmer global ekonomi har efterfrågan på dina produkter aldrig varit större. Din webbplats och din närvaro på sociala medier kan vara utmärkta verktyg för att nå ut till dessa nya internationella marknader … om de känner sig träffade av din översättning av sidorna.

När du bedriver verksamhet i flera länder behöver du veta hur du ska kommunicera med kunder, medarbetare och andra intressenter. Det handlar inte bara om att kunna tala språket i fråga. Du måste även känna till de lokala bestämmelserna för att leverera rätt tekniskt innehåll. Du måste vara medveten om kulturella normer och ömma punkter för att skapa så effektiva marknadsföringsmeddelanden som möjligt. Dessutom måste du veta hur du ska fokusera dina översättningar genom att välja de språk som har störst möjlighet att hjälpa ditt företag att växa globalt.

Vare sig du har några års erfarenhet av att översätta innehåll eller om du precis har kommit igång med expanderingen av din internationella närvaro är det de här språken som ger de bästa möjligheterna.

Förenklad kinesiska

Det bor närmare en miljard människor i Kina, och många av dem talar mandarin. Dessutom är Kina en tillväxtekonomi. Dessa faktorer resulterar i en mycket lönsam marknad att bedriva verksamhet på – och ett viktigt språk att inkludera i din affärsstrategi.

Den kinesiska konsumentmarknaden presenterar intressanta utmaningar. Å ena sidan minskade konsumtionen kraftigt under pandemin, framför allt i butik. Å den andra skapade behovet att stanna hemma en efterfrågan på optimala digitala upplevelser, produkter inom hälsa och friskvård samt en ovanlig kombination av lågkostnadsalternativ i vissa kategorier och högt värde i andra.

Spanska

Med 483 miljoner modersmålstalare runtom i världen är spanska ett av de mest lönsamma språken att översätta till. Spanska talas i Spanien, Sydamerika, Centralamerika och USA, men också till viss del i Afrika och Asien. Om du väljer att översätta till spanska förstärks möjligheten att få fler kunder – men det kommer också med några unika utmaningar.

Konsumenterna i alla dessa länder kanske talar samma språk, men köpbeteendet är inte detsamma överallt. Det är inte heller de dialekter de talar. Du kanske har större möjlighet att nå ut i Spanien eller Colombia än i Argentina eller Puerto Rico, eller du kanske vill expandera till alla de här länderna. Du behöver en anpassad strategi för varje marknad, och det handlar inte bara om dialekt, utan även om produktmix och marknadsföringsmeddelanden.

Franska

Bloomberg Businessweek utsåg en gång franska till det tredje viktigaste affärsspråket bortsett från engelska, efter mandarin och spanska. Det talas på olika platser i Europa, Nordamerika, Asien, Karibien och Afrika. Faktum är att det finns fler som talar franska i Afrika än i Europa!

Europa och Nordamerika är förvisso lönsamma marknader för en översättningsstrategi för franska, men Afrika har inte bara 141 miljoner fransktalande invånare som snabbt håller på att bli fler – här finns även ett flertal tillväxtekonomier. Liksom för spanskan finns det stora skillnader mellan olika fransktalande länder i fråga om köpbeteende och dialekt. Även om det kan vara krävande att skapa en separat strategi för varje marknad är det något som kan leda till en större kundbas.

Arabiska

Runtom i världen finns 310 miljoner människor som talar arabiska. Det anses vara ett viktigt affärsspråk inom flera branscher, däribland finans, telekommunikation och industri. Efterfrågan ökar dessutom starkt på smarta enheter och andra elektronikprodukter, vilket gör det till en lovande marknad för att sälja produkter och bygga upp affärssamarbeten.

Får att nå framgång i Mellanöstern är det viktigt att förstå vad konsumenterna där letar efter: personliga erbjudanden, mikroinriktning och lägre kostnader. Det betyder att ditt innehåll förstås måste översättas till arabiska, men också anpassas efter dessa behov.

Ryska

Det finns två skäl till att Ryssland är en lukrativ marknad: 1) ryska företag är förberedda på att arbeta med amerikanska företag, och 2) innan pandemin började ryssarna resa alltmer runtom i världen. Det är dock bara en fjärdedel av landets befolkning som talar ett andra språk, så för att komma in på den ryska marknaden krävs översättning.

Den som vill samarbeta med ryska företag måste översätta förslag, kontrakt och andra affärskommunikationer för att lyckas. Även om turismen från Ryssland sjönk drastiskt under 2020 behöver företag som lockar kunder efter covid-19 – framför allt på populära destinationer som Turkiet och Kina – skapa innehåll som talar till besökarna på deras modersmål.

Hindi

Hindi är med sina 900 miljoner talare det främsta språket i Indien, en tillväxtekonomi som storleksmässigt förväntas bli världens tredje år 2030. Det är därför Hindi inkluderas på alltfler listor över språk som bör inkluderas i översättningsstrategier.

Det handlar inte bara om att befolkningen blir allt större utan även om att medelklassen är under tillväxt. En högre disponibel inkomst skapar ett begär att spendera pengar på mer än bara de mest grundläggande behoven.  Efterfrågan är stor på smarttelefoner, tv-apparater och annan elektronik, och yngre konsumenter spenderar alltmer pengar på resor. Det gör Hindi till ett språk att överväga för företag som ägnar sig åt teknik, husgeråd, resor och turism.

Portugisiska

Det här är ett språk som du bör överväga om du har för avsikt att ta dig in på konsumentmarknaderna i Portugal eller i Brasilien, Sydamerikas största ekonomi. Det talas dock även av många i andra latinamerikanska länder, som Uruguay och Venezuela, samt i vissa afrikanska länder, till exempel i Guinea-Bissau och Moçambique. Detta tillsammans med övriga grupper runtom i världen ger totalt 275 miljoner portugisisktalande människor.

Det gör portugisiskan till världens sjätte mest talade språk – och sannolikt till en viktig del av din översättningsstrategi framöver. Även om utvecklingen har avstannat lite på sistone är Brasilien fortfarande en av världens största ekonomier, som dessutom har en förhållandevis ung befolkning. Det gör det till en viktig marknad för mobilföretag och apputvecklare.

Indonesiska

Indonesiska talas av 200 miljoner människor i Indonesien, vars medelklass blir allt större. Därför kan det vara en bra idé att översätta ditt material till indonesiska, särskilt om du har för avsikt att ge dig djupare in på ASEAN-marknaden.

I den här regionen finns ett särskilt fokus på e-handeln, som i Indonesien ökade med 20 procent mellan 2017 och 2018. En översättningsstrategi som inkluderar lika mängder kulturell anpassning och lokalisering kan generera större intäkter från Indonesien, framför allt för företag inom mode, elektronik och digitala medier.

Får att nå ut till din målgrupp måste du veta hur du ska tala till dem. Se ditt företag växa globalt genom att lägga till de här språken i din översättningsstrategi, så ökar chansen att ditt budskap når fram till dem som kan vara intresserade av att handla hos dig.

Begär en offert för att komma igång med ett översättningsprojekt

Relaterade artiklar