Fallstudie

Översättning och lokalisering av berättelsen om ett lyxmärke

Hur vi hjälpte en ledande klocktillverkare att sprida sin varumärkesberättelse över språkgränserna genom att översätta, lokalisera och designa en elegant jubileumsbok


Vår kund

En schweizisk tillverkare av lyxklockor med ett världskänt varumärke och en lång historia av att skapa några av de mest eftetraktade klockor som kan köpas för pengar.


Utmaningen

Företaget ville skapa en bok av högsta kvalitet för att berätta sin hundraåriga historia och uppmärksamma hundraårsjubiléet. Att sprida företagets imponerande historia på endast ett språk skulle emellertid inte vara tillräckligt för att nå deras kunder världen över. 

För att överbrygga språkklyftorna skulle boken behöva finnas på totalt sju språk och varianter: engelska, tyska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska samt det franska originalet. Efter att ha översatts och lokaliserats, behövde sidlayouten för versionerna på de två icke-europeiska språken ytterligare expertbearbetning – eftersom typografin för dessa språk kan se mycket annorlunda ut. 

Lösningen

Samlad projektledning

Vi började med att anordna ett avsparksmöte för att samla de olika team som skulle arbeta med projektet. Vår projektledare såg till att involvera våra översättnings- och lokaliseringsteam och våra designers, så att alla skulle vara ense om projektets kontext och utmaningar. Denna kommunikation med kunden, på respektive modersmål, var avgörande för att vi skulle förstå deras behov.

 

Korrekturläsning på djupet

Våra duktiga korrekturläsare granskade noggrant den franska originaltexten för att garantera korrekt stavning och säkerställa en lämplig och enhetlig stil. Dessutom redde de ut en del kulturella spörsmål gällande om texten var avsedd för franskspråkiga i Frankrike eller Schweiz.

Korrekturläsningsarbetet skapade en harmoniserad och tillförlitlig källtext, redo för nästa fas – översättningarna till övriga språk och varianter. Med ledning av inhämtade synpunkter från kunden skapade vi en termdatabas för upprätthållande av konsekvent terminologi och varumärke under hela processen.

 

Specialiserade språkproffs i samarbete med lokala experter

I samråd med kunden utsågs även kontaktpersoner på respektive målmarknad, så att våra översättningsansvariga kunde tala direkt med lokala experter. Detta säkerställde att varje översättning verkligen var trogen målgruppens språk. Dessa översättningar kontrollerades och skickades till kunden för godkännande.

 

Tvärspråklig design

Slutligen lät vi våra skickliga designteam skapa layouten för versionerna på traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och koreanska. Under hela processen fanns vår projektledare tillgänglig för att se till att allt förlöpte smidigt och för att tjäna som kundens huvudkontakt, redo att svara på frågor och hantera eventuella problem.

Resultatet

Gränslös spridning av en varumärkesberättelse 

Kunden kunde dela sin varumärkesberättelse med människor världen över

Duktiga inhemska korrekturläsare säkerställde att allt innehåll fick maximalt genomslag

Med hjälp av lokaliseringsexpertis anpassades språket till respektive marknad

Den enhetliga projektledningen gjorde hela processen effektivare – vilket sparade tid och minimerade kostnaderna

När projektet var färdigt hade kunden fått exakt vad de varit ute efter: en bok av högsta kvalitet för att uppmärksamma och dela med sig av varumärkets hundraåriga historia. De mänskliga översättningarna och kommunikationen med experterna på respektive marknad ledde till en optimal lokalisering av alla böcker, så att potentiella kunder kunde ta dem till sig.

Kunden noterade att projektet förlöpte som ett "verkligt partnerskap” med Acolad från början till slut. Vi hanterade flera komplicerade faser – projektledning, översättning, lokalisering och design – och skapade ett samlat arbetssätt som säkerställde att allt fungerade så smidigt som möjligt.

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!