Professionella transkriberingstjänster

Med sömlös transkribering av ditt ljud-, video- och liveinnehåll överbryggar du språkbarriärer och driver framgångsrik internationell tillväxt. 

Exakta, snabba och säkra transkriberingar 

Precision och hög kvalitet

Vi kombinerar kraften hos AI och mänskliga expertkunskaper för att transkribera stora volymer innehåll snabbt och med precision.

Snabbt och enkelt

Ladda bara upp dina ljudfiler eller dela ditt mötesdatum för transkribering så tar vi hand om resten.

Datasäkerhet och sekretess

Ditt innehåll hanteras med högsta sekretess och efterlevnad av branschens standarder

Transkriberingstjänster

Anpassade transkriberingslösningar skräddarsydda efter dina behov

Lokalisering av multimedia

Dubbning, undertexter och berättarröster är lösningar som hjälper ditt innehåll att nå målgruppen, såväl på källspråket som på ett främmande språk. Förbättra enkelt ditt befintliga och nya innehåll och ge det större genomslagskraft. 

Skriva rapporter och sammanfattningar

Mötesprotokoll ger ett skriftligt register över diskussioner, strukturerar idéer och summerar fattade beslut. För att skriva protokoll eller mötessammanfattningar krävs en verklig förståelse för vad som sägs och totalt fokus på antecknandet, vilket sällan är kompatibelt med att delta i diskussionen.

Branschspecifik expertis

Vårt omfattande nätverk av experter inom transkribering, maskinskrivning och datainmatning gör att vi kan välja rätt person för ditt projekt. Med specialkunskaper inom juridik, medicin, ekonomi och myndighetsutövning kan våra transkriberingsexperter hantera projekt med stora volymer på utmärkt sätt och hålla strikta tidsfrister.

AI-transkribering, mänsklig transkribering och blandad transkribering

Acolads transkriberingstjänster utnyttjar avancerad teknik, inklusive algoritmer för taligenkänning och AI-drivna verktyg, för att garantera oöverträffad noggrannhet och effektivitet.  Oavsett om det handlar om projekt med stora volymer eller snäva tidsfrister, ser vår blandning av AI och människa till att du får tillförlitliga resultat i rätt tid. Detta gör oss till din betrodda parter för exakta och effektiva transkriberingslösningar.

Transkriberingstjänster på plats eller på distans

Oavsett om det är på plats under livemöten eller på distans via dina vanliga plattformar, kan du med våra professionella skribenter räkna med ett smidigt samarbete som uppfyller dina specifika behov. 

Transkribering av ljud till text med Acolad

Transkribering med omsorg om detaljerna

I kärnan av våra transkriberingstjänster ligger ett åtagande för precision som säkerställer exakt återgivning av det ursprungliga ljud-, video- eller mötesinnehållet. Oavsett om det handlar om översättning av media, avancerad lokalisering eller mötessammanfattningar på begäran, sviktar aldrig vårt fokus på noggrannhet.

Vår kompetens genomsyrar allt vi gör

Våra specialiserade transkriberingsexperter säkerställer största möjliga noggrannhet och korta hanteringstider för en rad olika filtyper, inklusive sammanfattningar av affärsmöten, tal, ljudfiler, interna pm, ljudanteckningar, marknadsföringsvideor osv.

Skräddarsydda transkriberingstjänster

En verkligt anpassad lösning går att skräddarsy så att den uppfyller alla dina behov och anpassar utdataformaten till dina krav (inklusive tidskoder och optimering av antalet tecken för undertexter, samt att hitta den perfekta sammanfattningsnivån för mötesanteckningar).

Ska vi diskutera ditt transkriberingsprojekt?

Vanliga frågor och svar

Är transkribering något nytt för dig? Vi har svaren.

Merparten av det som uttrycks verbalt är bortglömt inom några timmar, men det behöver ändå sparas för framtida referens. Även om anteckningar kan räcka i vissa fall, finns det situationer då varje ord måste fångas upp, däribland:

 • civil- och straffrättsliga tvister
 • undersökande intervjuer
 • textning av video
 • fokusgrupper
 • vittnesförhör och förhandlingar.

Oavsett om innehållet består av ljud, video eller livemöten vill du dela det med målgruppen på bästa möjliga sätt: 

 • Ljud- och videoinnehåll måste vara tillgängligt för alla, oavsett modersmål: då heter lösningen dubbning eller undertexter. 
 • Under möten är majoriteten av det som uttrycks verbalt bortglömt inom några timmar, men det behöver ändå sparas för framtida referens. 

Letar du efter en professionell antecknare som kan vara på plats eller någon som kan omvandla tryckt text till digitalt format? Tveka inte att kontakta oss: Acolads team för skribenttjänster kan hjälpa dig.

Ja, Acolad tillhandahåller rutinmässigt transkriberingar för: 

 • civil- och familjerättsliga förhandlingar 
 • administrativa förhandlingar 
 • straffrättsliga transkriberingar
 • vittnesförhör och intervjuer 
 • andra juridiska förfaranden. 

Möten med rådgivande kommittéer, läkemedelskonferenser eller rundabordssamtal … oavsett dina behov av medicinsk transkribering arbetar Acolad med erfarna medicinska transkriberingsexperter som besitter de kunskaper som krävs för att leverera exakta transkriberingar.

Våra experter på transkribering av företagskommunikation tar fram ordagranna dokument för en lång rad branscher, från ekonomi och teknik till myndigheter och media. Deras kombination av branschexpertis och kvalitet säkerställer att du får en korrekt transkribering av ditt möte eller evenemang.

All information som rör ett evenemang ingår i en uttömmande sammanfattning. Skribenten anpassar vokabulär, grammatik och skiljetecken för att förvandla talspråk till ett välskrivet dokument som låter som att talaren/talarna själva skrivit det.

Reviderade rapporter presenterar all information som angetts, men på ett så kortfattat sätt som möjligt. Standardsammanfattningar är ännu mer koncisa och omfattar endast den viktigaste informationen och eliminerar oväsentligheter och utvikningar.

Exekutiva sammanfattningar liknar mötesanteckningar. De tar endast med höjdpunkterna för evenemanget och relevanta åtgärdspunkter. Allt annat elimineras.