Tolktjänster

Professionella tolkar och tekniska lösningar för alla situationer där flerspråkig kommunikation krävs.

Säkerställ framgångsrik flerspråkig kommunikation

Flerspråkig kommunikation

Tolktjänster och tekniska lösningar för att överbrygga språkbarriärer på plats, på distans och i hybrida miljöer.

Inkludering och mångfald

Skapa en inkluderande miljö, där du med tolkning – inklusive teckenspråkstolkning – säkerställer effektiva interaktioner mellan alla intressenter.

Värde och effektivitet

Underlätta interaktioner och öka effektiviteten i den interna kommunikationen i din organisation genom att överbrygga språkliga och kulturella skillnader.

Branschledare inom tolkning

Prisbelönta tolktjänster

CSA Research rankar Acolad bland de 10 främsta leverantörerna av tolktjänster. Vår expertis inom tolktjänster i allmänhet, konferenstolkning och fjärrtolkning har även uppmärksammats av Globalization and Language Association (GALA), när de utsåg vår chef för tolklösningar Giulia Silvestrini till en av moderatorerna i deras arbetsgrupp inriktad på tolkning.

”Acolads tolkningsplattform rönte stor framgång. Våra klienter berättade i utvärderingen av förhandlingen att allt varit klart och tydligt. För framtida virtuella rättsfall kommer vi definitivt att använda den här fjärrtolkningstjänsten igen.”

Wouter Pors
Advokat och partner hos Bird & Bird

De bästa ämnesspecifika tolklösningarna för dina behov

Allomfattande tolklösningar

Inkluderar utrustning, teknik och personlig support. 

Tolkar med branschexpertis

En varierad portfölj av tolkar med erfarenhet från privat såväl som offentlig sektor. 

Omfattande språkkombinationer

Ett världsomspännande nätverk av professionella tolkar för alla möjliga språkkombinationer. 

Fullständig sekretess

Både tolkar och projektteam följer strikta etiska riktlinjer och uppförandekoder.

Certifierade processer

Efterlevnad av ISO 9001 för kvalitetssäkring, ISO 27001 för informationssäkerhet och ISO 18841 för tolktjänster.

Punktlighet och proaktivitet

Vi står redo för att hantera snäva tidsfrister, tung arbetsbelastning, möten med kort varsel, stora projekt och ett stort antal språk.

Typer av tolktjänster

Tolkning för företag

Tolklösningar för flerspråkiga möten och evenemang 

Från stormöten och utbildningssessioner till webbinarier, liveevenemang och internationella konferenser – våra tolktjänster engagerar en flerspråkig publik och gör kommunikationen tillgänglig och inkluderande på alla språk. Acolad erbjuder allt-i-ett-lösningar för internationella konferenser och evenemang, däribland tolkning, webbplatsöversättning, multimediainnehåll och annat material.

Acolad erbjuder skräddarsydd simultantolkning på distans (RSI) och ger rekommendationer för hur mötet bör organiseras, i enlighet med dina krav (som till exempel önskad webbmötesplattform, mötesinnehåll och streamingalternativ).

Färdiga lösningar för kommunikation på plats – från konferenser och evenemang till workshoppar, anläggningsbesök och revisioner – inklusive tolktjänster, utrustning (bås eller bärbara system) och specialiserad teknisk support.

I en hybrid miljö strömmas innehåll från en eller flera platser och visas för en publik som deltar på distans. Talarna kan finnas på plats eller delta på distans även de. Vi erbjuder professionella tolktjänster, teknik för simultantolkning på distans (RSI), utrustning samt support på plats och på distans.

Med våra tolktjänster på distans, via telefon- och videosamtal, kan du komma i kontakt med en tolk när som helst och var du än befinner dig – för vardagliga kundinteraktioner eller intern flerspråkig kommunikation.  

 • Tillgänglighet alla dagar, dygnet runt, via telefon, app eller webbportal
 • Automatiserade arbetsflöden 
 • Avancerade matchningsmekanismer som direkt väljer ut en tolk som uppfyller dina krav
 • Statistik och användningsdata i realtid

Tolkning för offentlig sektor

Vi bygger kommunikationsbroar mellan myndigheter och medborgare

I dagens alltmer mångfaldiga samhälle har det blivit ett måste för myndigheter att erbjuda tolkning av hög kvalitet. På Acolad vet vi hur viktigt det är med en effektiv kommunikation mellan offentliga myndigheter och medborgare. Vi erbjuder tolktjänster som är särskilt utformade för den offentliga sektorn och för att säkerställa smidiga interaktioner mellan myndigheter och samhälle.

Offentlig förvaltning

Våra tolkar är specialister på att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patienter i en sjukvårdsmiljö präglad av mångfald. Acolad kan överbrygga språkliga klyftor och förbättra patienthanteringen, på plats, per telefon eller via videokonferens.

Från domstolsförhandlingar till rättsliga förfaranden – våra juridiska tolktjänster är utformade för att säkerställa korrekt, konfidentiell och effektiv kommunikation mellan alla berörda parter.

Acolad samarbetar med organisationer för immigration och flyktinghantering för att överbrygga språkliga klyftor och hjälpa nyanlända att få tillgång till viktig information och nödvändiga tjänster.

Med vår omfattande erfarenhet av offentlig sektor kan vi erbjuda skräddarsydda tolktjänster som främjar inkluderingen, genom att garantera en sömlös och precis kommunikation med samhällsgrupper med olika ursprung och förbättra deras tillgång till viktiga tjänster. 

Internationella institutioner

För möten och konferenser som omfattar flera regioner kan vi med våra specialiserade konferenstolkar och skräddarsydda tekniska lösningar för tolkning på plats, på distans och i hybrida miljöer säkerställa en smidig kommunikation mellan deltagare från olika delar av världen. Våra erfarna team erbjuder sitt stöd under varje steg i processen och ger proaktiva lösningar på de unika krav som stora evenemang ställer. Detta inkluderar hanteringen av ett stort antal språk och deltagare i flera parallella sessioner, och en stor publik som kan finnas på olika platser i en hybrid miljö. 

Tjänster inom teckenspråkstolkning

Inkluderande kommunikation mellan olika världar

Vi anser att språk aldrig ska vara ett hinder, och det får inte finnas gränser för kommunikationen. Den här gäller i lika hög grad för teckenspråk som för talat språk: vi vill främja inkludering och göra det möjligt för alla att uttrycka sig fritt på sitt modersmål, vid behov med hjälp av en tolk.

Våra tolkar är inte bara skickliga teckenspråksanvändare, de har även en solid bakgrund inom en rad olika domäner. Från styrelsemöten till klassrum, från operationssalar till domstolar – de klarar friktionsfritt av alla möjliga situationer och levererar en fläckfri tolkning som med precision förmedlar det ursprungliga budskapet.

Precis som andra naturliga språk återspeglar teckenspråk det kulturella och regionala sammanhang där de utvecklas. De har dock en mycket specifik dynamik och unika nyanser. Våra kompetenta tolkar är specialister på de teckenspråk som är relevanta för dina målgrupper och uppfyller deras specifika behov.

 

Amerikanskt teckenspråk (American sign language, ASL) är det näst mest efterfrågade språket i USA, och det är även det viktigaste teckenspråket i länder som Kanada, Kina, Hongkong, Bolivia och Kambodja. Vi erbjuder ASL-tjänster på plats och på distans via videokonferens, inom områden som hälsovård, utbildning med mera.

Acolad Live

Allt-i-ett-plattform för tolkning per telefon, via video eller på plats

Acolads telefon- och videotolkningstjänster på distans finns tillgängliga alla dagar dygnet runt per telefon, via webbportalen eller i mobilappen, oavsett önskat språk. 

 • Kom i kontakt med tolkar, när som helst, var du än befinner dig
 • Smidiga arbetsflöden, från förfrågan till fakturering
 • Optimal tolkmatchning med hjälp av avancerade algoritmer
 • Tillgång till data, rapporter, nyckeltal och statistik i realtid

Ta kommunikation och evenemang på flera språk till nästa nivå

Våra tolkningsexperter finns här för att hjälpa dig.

Vanliga frågor och svar

Är tolkning något nytt för dig? Vi har svaren.

Ja, du kan kontakta vårt säljteam med dina frågor eller begära ett möte. Vårt expertteam guidar dig genom de olika tolklösningarna. 

Tolkning bör erbjudas när det finns risk för att språkbarriärer förhindrar en effektiv kommunikation. Här är några av de vanligaste situationerna där tolkning kan vara en bra idé:

 • Interna företagsmöten som används för att engagera organisationen och hålla en kommunikationskanal öppen (månatliga eller kvartalsvisa stormöten där alla deltar)
 • Konferenser eller seminarier med deltagare med olika språklig bakgrund
 • Affärsmöten med internationella kunder och samarbetspartner
 • Workshoppar, lektioner och utbildningsprogram 
 • Domstolsförhandlingar och rättsliga förfaranden med parter som talar olika språk
 • Läkarbesök och undersökningar med patienter som talar ett annat språk
 • Kommunikation mellan myndigheter och personer som talar främmande språk 

Simultantolkning genomförs live, i realtid medan talaren talar, på flera olika språk efter behov. Specifik utrustning krävs för tolkning på plats (ljudisolerade bås eller bärbara system med trådlösa headset), och tekniska lösningar för tolkning till olika språk krävs för tolkning på distans.

Vid konsekutivtolkning lyssnar tolken på talaren och antecknar samtidigt. Tolken återger sedan talet på målspråket efter att talaren talat färdigt. Ingen specifik utrustning eller teknik krävs. 

Det finns även ett tredje alternativ som går under benämningen kontakttolkning. Här tolkas innehållet mening för mening (konsekutivt), och tekniken används för personliga möten eller samtal i mindre grupper. Ingen specifik utrustning eller teknik krävs.

Acolad erbjuder en rad olika tolktjänster för att kunna uppfylla alla möjliga behov. Vilket alternativ som är bäst beror på ett flertal faktorer, däribland följande: mötestyp och miljö (distans, på plats eller hybrid), antal språk, antal deltagare, varaktighet, budget och andra preferenser och prioriteringar du har.

Det beror på om du behöver simultan- eller konsekutivtolkning och om tolkningen ska ske på plats, online eller i en hybrid miljö. I korthet:

 • Virtuella möten: användning av lösning för simultantolkning på distans vid simultantolkning, och verktyg för vanliga webbkonferenser vid konsekutivtolkning
 • Hybridevenemang: utrustning på plats och fjärrteknik
 • Tolkning på plats: med bås, hörlurar och specialiserade tekniker eller bärbara system med trådlösa headset

Våra team hjälper dig igenom och skräddarsyr en enkel och effektiv tolklösning för dina specifika behov. 

När utrymmet är begränsat kan Acolad erbjuda flera alternativ: från bordsbås och bärbara system med trådlösa headset, till streaming och virtuella lösningar. Vi kan rekommendera dig den bästa tolklösningen för just ditt möte eller evenemang.

Teckenspråkstjänster är ett viktigt verktyg som underlättar kommunikationen mellan hörselskadade och hörande. Teckenspråkstolkning kan levereras på plats eller genom videotolkning på distans, vilket innebär att personer får virtuell tillgång till en tolk via en dator eller en surfplatta med webbkamera och en dataanslutning med snabb överföringshastighet. 

En annan möjlighet är att använda så kallade CART-tjänster (Communication Access Real-time Translation) för simultantranskribering av samtal till text som kan visas med projektorer, på datorer eller på mobila enheter. CART passar bäst för gruppsamtal, personliga möten och anställningsintervjuer där deltagarna behöver korrekt och snabb transkribering av det som sägs. 

Tolkning är en intensiv uppgift som kräver en hög koncentrationsnivå. För simultan- eller konsekutivtolkning i en konferensmiljö samarbetar tolkar två och två och byter av varandra ungefär var 20:e till 30:e minut.

Tolkning kan under vissa förutsättningar utföras av en enskild tolk. Det handlar om faktorer som mötets längd, tolkningsteknik, hur avancerat språk som används, mötestyp och dagordning. Telefon- och videotolkning på distans för dagliga personliga samtal sköts oftast av en enda tolk då det handlar om kortare samtal – mindre än 30 minuter eller högst en timme per samtal – som oftast inte kräver någon specifik förberedelse från tolken. 

Det kan vara en bra idé att be ett tolkföretag som Acolad om råd för att avgöra hur många tolkar som krävs för ens specifika behov. 

Acolad är ett professionellt tolkföretag vars uppdrag är att eliminera svårigheterna med att navigera de olika tjänster och verktyg som finns tillgängliga och som hjälper dig att välja den bästa kommunikationslösningen för varje projekt. Vi tar även hand om all logistik, från planering och samordning till utrustning och teknisk support. Våra certifierade tolkar har genomgått grundlig prövning och erbjuds fortbildning för att upprätthålla sina expertkunskaper. På så sätt kan du alltid hitta en tolk för just din bransch.

Teckenspråkstolkning översätter talat språk till teckenspråk och tvärtom och kan utföras på plats eller via videokommunikation. Teckenspråk är ett visuellt språk som förmedlas via handgester, kroppsrörelser och ansiktsuttryck.