Strömlinjeformade översättningsprocesser i tillverkningsindustrin

Det finns många sätt att påverka hur översättningsprocessen fungerar. Målet kan vara att förbättra kostnadseffektiviteten, skynda på processen eller förbättra översättningskvaliteten. Vad kan du göra för att uppnå dessa mål? Läs vidare så får du veta mer.

date icon21 februari 2022     tag iconÖversättning

Varför ska du försöka optimera översättningsprocessen?

Vad innebär optimering för dig? Lägre priser? Snabbare leveranser? Kvalitetssäkring?

Om dina översättningsvolymer uppgår till tusentals sidor om året, eller om du översätter hundratusentals eller miljoner ord varje månad, är det klokt att göra allt du kan för att optimera processen.

Syftet med optimering är att eliminera så många manuella faser som möjligt från översättningsprocessen. Detta sparar pengar, och den tid som frigörs från översättningshanteringen kan i stället läggas på företagets kärnverksamhet.

Att skynda på processen kan också innebära kortare tider till marknaden. Om lanseringen av en ny produkt hänger på att översättningarna ska bli klara, måste processen finjusteras. Produktlanseringar får helt enkelt inte försenas på grund av att översättningen fastnat i någons inkorg i väntan på att de ska komma tillbaka från semestern.

Kvalitetsoptimering handlar ofta om att säkerställa konsekvent hög kvalitet och enhetlig terminologi, utan oönskade synonymer.

En typisk översättningsprocess

Låt oss ta en titt på ett typiskt arbetsflöde för översättning.

E-post är fortfarande ett vanligt sätt att beställa översättningar. Det känns naturligt att kommunicera på det här sättet, eftersom många av oss skickar e-post hela dagarna på jobbet.

I bilden ser vi dock att processen innehåller många manuella faser som kräver ett svar från någon, antingen leverantören av översättningstjänster eller kunden. I arbetsflödet som visas saknas dessutom processerna för att uppnå internt godkännande. Detta betyder att processen kan ta flera dagar – eller till och med veckor – att slutföra.

Processen måste göras smidigare om översättningar beställs ofta och mängden material är stor.

Vilka alternativ finns det för att göra översättningshanteringen smidigare?

Det finns många verktyg för att optimera processen. Många är så vanliga att de passar i princip alla företag som vill utveckla och optimera sin översättningsprocess. Även små förbättringar av effektiviteten kan få stor effekt.

Snabbhet och effektivitet

I bilden ovan visas en typisk översättningsprocess. Om beställningen görs via e-post krävs minst fem faser innan texten når översättaren. Redan innan detta har någon producerat materialet som ska översättas och någon annan kan ha korrekturläst texten. Det innebär att det finns ännu fler manuella faser.

Förbättrad effektivitet genom integrering

Integrering är det bästa sättet att minimera manuellt arbete i översättningsprocessen och med den kan många mellanliggande faser elimineras. I praktiken innebär det att kunden levererar material till leverantören av översättningstjänster direkt från systemet för innehållshantering. Innehållet skickas alltså direkt från innehållsproducenten till översättaren, och den färdiga översättningen levereras sedan smidigt genom samma system.

Det allra bästa är om innehåll som tas fram av en teknisk skribent överförs automatiskt till leverantören av översättningstjänster, eller att skribenten kan ange målspråken. Innehållet överförs till en eller flera översättare, och när översättningarna är färdiga levereras de till systemet för innehållshantering för publicering. Under tiden kan innehållsproducenten fokusera på andra projekt, och processen kräver inte åtgärder från en rad olika personer.

Du kan läsa mer om integrering i ett av våra tidigare inlägg.

Behöver du hjälp med att göra översättningsprocessen smidigare?

Maskinöversättning för maximal effektivitet

Maskinöversättning kan vara lösningen för dig om du redan har optimerat översättningsprocessen så att den är så smidig som möjligt, men ändå behöver få översättningarna snabbare. Det fungerar särskilt bra när du har många översättningar och beställer ofta. Maskinöversättning passar perfekt när det översatta materialet endast är avsett för internt bruk.

Men den kvalitet som produceras genom maskinöversättning räcker inte för alla sammanhang. Maskinöversatta texter behöver efterredigeras om de ska användas för en handbok eller dokument som måste vara enkla att förstå, särskilt om det handlar om kritiska säkerhetsinstruktioner. I en översättningsprocess som inkluderar efterredigering översätts källmaterialet först med maskinöversättning, för att därefter granskas av en mänsklig textredaktör.

En kombination av maskinöversättning och efterredigering sparar ofta både tid och pengar.

Du kan läsa mer om maskinöversättning och efterredigering här. Vi har också ett tidigare inlägg om maskinöversättning.

Effektivitet genom översättningsminnen

Ett översättningsminne är ett universalverktyg i översättningsprocessen. Det gör att översättningsprojekten blir snabbare och mer effektiva. Om översättningsminnet är tillräckligt omfattande snabbas översättningsprocessen upp eftersom tidigare översatt innehåll kan återanvändas i de nya översättningarna. Det innebär att översättaren bara behöver kontrollera om den tidigare översättningen i översättningsminnet passar in i sammanhanget eller om den behöver ändras.

Översättningsminnen är särskilt användbara när innehåll som är relativt likartat behöver översättas regelbundet.

Transparens och flexibilitet genom kundportaler

Om integrering inte passar dig, och dina översättningsvolymer inte är tillräckligt stora för effektiv maskinöversättning, kan du fortfarande öka översättningseffektiviteten genom att använda en kundportal.

Tanken med kundportaler är att göra beställningen av översättningar snabb och smidig. Processen är transparent: kunden kan se hur översättningarna fortlöper. Portalen kan även användas för att följa upp översättningskostnaderna, både för enskilda projekt och övergripande.

Ett av de viktigaste målen med en kundportal är att minska behovet av e-post. Det går mycket snabbare och enklare att göra beställningar när det sker via portalen, och det minskar också mängden administrativt arbete. När medarbetarna som hanterar översättningarna får behörighet att beställa via portalen så kan de själva sköta beställningarna, utan att vara tvungna att skicka meddelanden och begära godkännanden. Översättningarna finns också tillgängliga i portalen och inte bara i beställarens inkorg.

Termbanker säkerställer enhetlig terminologi

Termbanker och terminologihantering är bra sätt att göra översättningsprocessen mer effektiv. Välskötta termbanker underlättar arbetet för både innehållsutvecklare och översättare. Det finns inget behov av att förtydliga terminologin om och om igen när de korrekta och överenskomna termerna finns samlade på en enda plats.

Optimering av innehållshantering

Processens effektivitet påverkas också av i vilket format källtexten skickas för översättning. Översättningsleverantörer har kapacitet att bearbeta nästan vilket filformat som helst, utifrån ditt företags behov.

Måste det producerade innehållet överföras eller kopieras från ett system till ett annat innan det kan skickas? Behöver du skapa en Word-fil för översättningen? Det här innebär ofta att processen måste upprepas i omvänd ordning när översättningen är färdig, så att det översatta innehållet kan överföras tillbaka till systemet för innehållshantering eller publicering.

Om systemet för innehållshantering gör det möjligt att exportera och importera i exempelvis XML-format, är detta ett steg i rätt riktning. Det viktiga är att undvika att behöva kopiera och koppla samman innehåll från olika system.Kvalitet

När översättningsprocessen har finslipats är det dags att fokusera på kvaliteten. Vilka kvalitetsfaktorer finns i processen?

Översättningsminnen och termbanker är naturligtvis viktiga i det här avseendet, men vad finns det mer som är viktigt?

Validering säkerställer kvalitet

Landsspecifik validering kan inkluderas i kvalitetssäkringsprocessen. Under den här processen kontrollerar en medarbetare med goda kunskaper i målspråket översättningen innan slutleveransen. Den här fasen säkerställer att översättningen uppfyller lokala krav avseende både språk och lagstiftning.

Valideringsprocessen kan också automatiseras, vilket betyder att innehållet inte behöver skickas separat till varje land för kontroll.

Översättningsminnen sparar alla tidigare översättningar

Ett översättningsminne säkerställer hög kvalitet, särskilt när innehållet som översätts är relativt likartat. Det gör det möjligt att återanvända tidigare översättningar för att texterna ska bli mer enhetliga.

Ett översättningsminne säkerställer också konsekventa översättningar när ett stort projekt behöver delas upp mellan flera översättare på grund av snäva tidsgränser.

Utöver översättningsminnet påverkar även en uppdaterad termbank översättningens kvalitet. Den säkerställer enhetlig terminologi i alla översättningar och på alla språk. Förutom att hjälpa till med den tekniska terminologin, möjliggör en termbank också effektiv sökmotoroptimering.

Om möjligt bör en termbank införas så tidigt som möjligt, men det är aldrig för sent att börja.

Läs mer om vår TermBANK-lösning för ABB.

Det kräver arbete att skapa en termbank, men kunden kan också ta fram preliminärt innehåll genom att använda vår mall.

Kostnadseffektivitet

Översättningsminnen, integrering, maskinöversättning och centralisering är viktiga vid optimering av kostnadseffektiviteten i översättningsprocessen.

Kostnadsbesparingar genom översättningsminnen

Ett översättningsminne är ett universalverktyg på så vis att det inte bara påverkar kvaliteten och hastigheten, utan även kostnadseffektiviteten. De projektspecifika kostnadsbesparingar som uppnås genom ett heltäckande översättningsminne kan vara allt från ett par procent till flera tiotals procent.

*Siffrorna i diagrammet bygger på en statistisk analys av Acolad Nordics översättningsminnen. De har samlats in från projekt med optimala kostnadsbesparingar.

Leverantörer av översättningstjänster använder alltid översättningsminnen. Ett översättningsminne skapas för varje ny kund och utvecklas löpande. Detta innebär att om en kund byter tjänsteleverantör, till exempel som resultat av ett mer konkurrenskraftigt anbud, är det viktigt att den nya tjänsteleverantören får tillgång till översättningsminnet så att utvecklingsarbetet inte går förlorat.

Integrering reducerar manuella faser

I integreringssammanhang bygger kostnadseffektiviteten på att mängden manuellt arbete kraftigt minskas. Processen kräver inte arbetsinsatser från flera personer. Innehåll kan skickas för översättning med minimalt manuellt arbete.

Integrering kan spara tiotals – eller till och med hundratals – arbetstimmar.

Maskinöversättning för hantering av stora textvolymer

Maskinöversättning förbättrar inte bara effektiviteten, utan också kostnadseffektiviteten. Stora textvolymer kan översättas på bara några minuter. I kombination med efterredigering är maskinöversättning en kostnadseffektiv lösning när stora mängder material behöver översättas ofta.

Det finns många sätt att optimera översättningsprocessen – utforska dina alternativ

Två eller fler metoder kan användas samtidigt för att göra översättningsprocessen smidigare. Vissa metoder kräver lite mer förberedelser, men varje metod betalar sig genom att spara tid eller pengar, eller både och. Det första steget mot en smidigare översättningsprocess är att kontakta din leverantör av översättningstjänster.

Undrar du vilken av dessa metoder som är bäst för ditt företag? Eller behöver du en mer skräddarsydd metod? Kontakta oss, så kan våra experter hjälpa dig att välja den bästa lösningen för att utveckla ditt översättningsprojekt.

Läs om vårt översättningssamarbete med Alfa Laval.


date icon21 februari 2022     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar