Alfa Laval: tekniska översättningar för en global tillverkare

Läs mer om hur Alfa Lavals långsiktiga partnerskap med Acolad hjälper dem med deras globala marknadsförings- och försäljningsbehov för flerspråkigt tekniskt innehåll.


Acolad tillhandahåller översättnings-, lokaliserings- och terminologitjänster till Alfa Laval, inklusive validering av alla översättningar samt hantering av översättningsminnen och termbaser.


Utmaningen

Alfa Laval grundades i Sverige 1883 och är idag världsledare inom de viktiga tekniska områdena värmeöverföring, separering och vätskehantering.  Den här globala organisationen på B2B-marknaden har över 17 000 anställda i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA och Frankrike.

Det fanns ett stort behov av översättningstjänster i den globala organisationen med 100 försäljningsföretag världen över – ett behov som drivs av både juridiska krav och marknadsföringsskäl.

AAC Global* har varit en betrodd leverantör av översättningstjänster till Alfa Laval sedan början av 2000-talet, då vi blev global partner till Alfa Laval som resultat av en anbudsförfrågan.  Detta resulterade i ett långvarigt samarbete där Acolad idag tillhandahåller tekniska översättningar till 28 språk.

*AAC Global AB är del av Acolad Group och använder varumärket Acolad i sin marknadsföring.

Lösningen

Visa videon för att få veta mer om Alfa Lavals erfarenheter av samarbetet med sin långvariga partner Acolad som leverantör av tekniska översättningar för att uppfylla behovet av språktjänster för de globala försäljningsföretagen.

Varför Acolad?

Den världsomspännande organisationen Alfa Laval hjälper kunder i nästan 100 länder att optimera sina processer. Företaget har stora produktionsenheter i Europa, Asien, USA och Latinamerika.

Acolad tillhandahåller översättnings-, lokaliserings- och terminologitjänster till Alfa Laval, inklusive validering av alla översättningar samt hantering av översättningsminnen och termbaser. Acolad tillhandahåller översättning av produktbroschyrer till 14 språk och instruktionsböcker till 28 olika språk, samt användarguider och annan dokumentation.

Lokaliseringsaspekten är också viktig, eftersom Alfa Laval har stor onlinenärvaro som utgör en växande del av företaget. Alfa Laval anser att översättning av webbinnehåll till lokala språk är en mycket viktig del av att ge kunderna en bra upplevelse.

Ständig utveckling

Sedan samarbetet inleddes i början av 2000-talet har kontraktet förlängts varje år och Acolad har arbetat med alla avdelningar inom Alfa Laval. Under vissa perioder har Acolad varit den enda leverantören av språktjänster, men just nu är vi en av tre leverantörer. Acolad har dock förblivit den föredragna partnern för många affärsenheter. Genom åren har Acolad deltagit i utvecklingen av processer och verktyg. När Alfa Laval införde ett system för hantering av översättningar, hjälpte Acolad till att lansera det genom att delta i testfasen och se till att systemet fungerade. Acolad har också bidragit till att förfina processen med korrekturläsning och validering till perfektion. Det finns en pågående dialog om hur terminologihanteringen kan förbättras ännu mer för att underlätta valideringsfasen.  

I alla dessa aspekter har Acolad bevisat om och om igen att vi kan uppfylla behoven hos ett verkligt globalt företag som Alfa Laval, och vi ser fram emot många spännande projekt under kommande år. Flera energieffektiva projekt är på gång, bland annat solpaneler och lösningar för energihantering och rening av avloppsvatten. Världen fokuserar på att spara energi och skydda miljön, och det råder ingen tvekan om att Alfa Laval åtagit sig att arbeta mot dessa mål.

Resultatet

Acolad tillhandahåller översättnings-, lokaliserings- och terminologitjänster till Alfa Laval, inklusive validering av alla översättningar samt hantering av översättningsminnen och termbaser.

Acolad tillhandahåller också översättning av produktbroschyrer till 14 språk och instruktionsböcker till 28 olika språk, samt användarguider och annan dokumentation.

”Acolad agerar snabbt, är kvalitetsmedvetna och har konkurrenskraftiga priser – det är de tre egenskaper jag letar efter hos en partner.”

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval

”Vi har hittat en process för korrekturläsning med Acolad som fungerar mycket bra, och vi är säkra på att få den hjälp som behövs under den här mycket komplicerade proceduren.”

Göran Lenz
Technical Documentation Engineer, Alfa Laval

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter