Offentlig förvaltning och myndigheter

Bryt språkbarriärer och förvandla medborgarkommunikationen genom översättning och tolktjänster.

Skapa effektiv kommunikation i en mångsidig värld

Erfarna lingvister

Vårt team av språkexperter är väl förtrogna med den offentliga sektorns specifika terminologi och nyanser.

Garanterad sekretess

Vi förstår att de data myndigheter hanterar kan vara känsliga och våra processer är utformade för sekretess.

Snabb hantering

Vi levererar snabba tjänster som klarar det höga tempot i den offentliga sektorn, utan att rucka på kvaliteten.

Lösningar för att behärska flerspråkig kommunikation

Acolad har i sina långvariga samarbeten med förvaltningar över hela världen hjälpt myndigheter och offentliga institutioner att uppfylla kraven på att erbjuda flerspråkigt innehåll.

Översättnings- och lokaliseringstjänster för myndigheter

Från certifierade översättningar till den senaste språktekniken – vi kan se till att varje dokument, publikation och direktiv är tillgängligt för alla, tydligt och korrekt skrivet på alla språk. Innehållet kan anpassas till lokala kulturer och kontexter och kommuniceras på ett inkluderande sätt som fungerar i alla samhällsskikt. 

 • Juridiska dokument, lagtexter, förordningar, kontrakt och avtal
 • Offentliga kommunikationer, såsom pressmeddelanden, meddelanden till allmänheten och nyhetsbrev
 • Utbildningsmaterial, till exempel broschyrer, informationsskrifter och onlinekurser
 • Undersökningar och rapporter, studier, enkäter och officiella resultat
 • Lokalisering av e-förvaltningstjänster, webbplatser, portaler och appar
 • Undertexter och dubbning för utsändning av offentliga evenemang och informationsvideor
 • Krisinformation för en omedelbar och korrekt respons vid nödsituationer och kriser
 • Lokalisering av material för utbildning inom offentlig sektor eller informationskampanjer
 • Dokument rörande invandring och medborgarskap för immigranter, flyktingar och andra som är nya i landet

Tolkning för offentlig sektor

Heltäckande tolkningslösningar som hjälper myndigheter och offentliga institutioner att ge bättre service till lokalsamhället, inklusive utrustning, teknik och resurser. Våra experttolkar är redo att förbättra språkförståelsen i domstolar såväl som i kontakt med migrationsmyndigheter, polisväsende, hälsovård, utbildningsinstitutioner och socialtjänst.

 • Konferenstolkning för internationella möten och evenemang
 • Simultantolkning för evenemang och livesändningar
 • Konsekutivtolkning för mindre möten, presskonferenser och intervjuer
 • Fjärrtolkning för virtuella möten via telefon eller videokonferensverktyg
 • Samhällstolkning för möten med samhällstjänster som hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildningsinstitut
 • Juridiska tolktjänster för jämlika villkor i rättsliga sammanhang
 • Telefontolkning för nödsituationer, hjälplinjer och andra situationer som kräver omedelbar språkassistans
 • Teckenspråkstolkning för hörselskadade
 • Kulturell medling för att överbrygga kulturskillnader i olika sammanhang

Transkribering för offentlig sektor och myndigheter

Trots övergången till digitala plattformar finns det ofta behov för transkribering för att tillhandahålla korrekta protokoll och säkerställa tillgängligheten för alla medborgare. På Acolad samarbetar vi ofta med offentliga institutioner och tillhandahåller transkriberare inom följande områden: 

 • Rådsmöten, styrelsemöten, stormöten och andra offentliga sammankomster som behöver göras tillgängliga för allmänheten
 • Offentliga sammanträden för specifika ändamål, såsom ändringar i lagar och regler
 • Juridiska förfaranden såsom rättsliga förhandlingar, rättegångar och vittnesförhör
 • Procedurer inom polisväsendet, såsom utfrågningar, förhör och framställningar
 • Akademisk forskning och arkivmaterial

Läs mer om våra tjänster specifika för offentlig sektor