Så kan ditt företag dra nytta av NLP-teknik för konsultbyråer

Konsultbyråer anlitas för att hjälpa organisationer att effektivisera sina processer. De gör det genom att kombinera rätt tekniklösningar med mänsklig expertis.

Den här formeln kan även användas för att införa språklösningar.

Konsulttjänster begränsas inte längre till ett specifikt land. Allteftersom företag växer till multinationella storbolag blir den miljö de verkar i alltmer komplex och osäker. Konsultbyråerna hänger med i utvecklingen: även mindre firmor med ett enda kontor kan idag arbeta med kunder som har verksamhet i flera länder.

Därför kommer det inte som någon överraskning att den globala konsultbranschen hade en omsättning på hela 132 miljarder USD 2020, och den förväntas växa ytterligare.

Den stigande efterfrågan på konsulttjänster har också lett till ett växande behov av effektiv flerspråkig kommunikation. NLP-tekniken (Neural Language Processing) kan hjälpa konsultbyråer att kommunicera på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt.

Hur kan NLP-teknik för konsultbyråer hjälpa ditt företag att ge en mer effektiv service till kunderna? Det finns exempel i alla steg på kundresan.

Använd språkteknik för att locka kunder

Beslutsfattare kan sitta i grannbyggnaden, halvvägs runt jorden eller både och. Språktekniska lösningar kan hjälpa ditt företag att nå beslutsfattare var i världen de än befinner sig.

Webbplatser

De flesta webbplatser kan nås från hela världen. De som får mest trafik är de som är ordentligt lokaliserade. Översättningsverktyg finns tillgängliga för många innehållshanteringsplattformar och gör det möjligt att lokalisera din webbplats direkt i plattformen.

Låt säga att du har skapat din webbplats i WordPress och att du nu vill översätta den till tre eller fyra andra språk. I stället för att behöva skicka textdokument via e-post fram och tillbaka och sedan överföra den översatta texten tillbaka till webbplatsen, kan du nu hantera översättningen direkt i plattformen.

Videor

Även videoinnehåll har blivit ett allt viktigare verktyg i marknadsföringsmixen. Vare sig du vill ladda upp kampanjvideor, intervjuer med företagets ledare eller verkningsfulla fallstudier blir ditt videoinnehåll mer tillgängligt när det kommer med undertexter eller en transkription. Eftersom sökmotorer kan läsa text blir din video även lättare att hitta genom webbsökning.

Tal-till-text-programvara kan öka tempot i skapandet av transkriptioner. En professionell video bör innehålla tydliga röster som hörs ordentligt. Det gör videon mer mottaglig för automatisk taligenkänning. Du behöver bara ladda upp ljudfilen till en taligenkänningsplattform så får du efter en snabb granskning och minimal redigering en videotranskription som är lika användbar för tittare som för sökmotorer.

Förbättra kundkommunikationen med hjälp av språkteknik

Konsulter och kunder talar ofta ett gemensamt språk, men det kan finnas fall då språkbarriärer måste överbryggas.

Du och dina kunder kanske alla talar engelska, men vad händer om det tekniska teamet sitter i Japan? Eller om dina formgivare befinner sig i Tyskland? Om dessa team inte har minst en person som talar flytande engelska måste kommunikationen ske på flera språk.

Då kan du använda tekniska lösningar för att översätta dokument som delas under möten mellan de olika teamen. De kan till och med användas för att översätta själva mötena.

Om du till exempel vill skicka ut ett utbildningsdokument eller en varumärkesguide till flera team, kan ett maskinöversättningsverktyg snabbare och mer effektivt konvertera texten till flera språk än om du skulle skicka olika filer till olika översättare.

Du kan få ännu mer enhetliga översättningar om du använder en anpassad översättningsmotor. I stället för att översätta samma meddelande om och om igen – och därmed öka risken för misstag och inkonsekventa översättningar – kommer dessa motorer ihåg hur du vill strukturera dina meddelanden och använder den strukturen i alla meddelanden framöver.

Men vad händer med spontan muntlig kommunikation? Kan tekniska lösningar överbrygga språkskillnader när personer talar? Ja, här kan ett tolkningsverktyg vara till nytta.

Om du inte har möjlighet att boka en tolk i förväg, antingen på grund av tidsbrist eller för att ingen finns tillgänglig för att närvara, kan du med en tolkapp snabbt boka en telefontolk för de(t) språk du behöver. Om appen dessutom erbjuder videotolkning kan du även beställa en teckenspråkstolk för eventuella hörselskadade deltagare i samtalet.

Använd språkteknik för att implementera affärslösningar

NLP-teknik för konsulttjänster kan vara särskilt värdefull om du arbetar med en multinationell organisation som vill använda dina lösningar på flera marknader. Det kan röra sig om nya policyer för bokföring, HR, IT eller andra affärsfunktioner. Du måste inte bara ta fram flerspråkigt material för utbildning med mera. Du kan också behöva säkerställa att materialet uppfyller lokala krav för de olika marknaderna.

Redovisnings- och arbetsmarknadslagar kan skilja sig stort mellan olika länder. Kundens huvudkontor kanske följer en uppsättning lagar och regler, medan filialerna behöver uppfylla andra. Det här är ett område där maskinöversättning kan förbereda dokumenten för distribution, men där en människa måste granska dokumenten för att säkerställa att de överensstämmer med specifika koder.

Även översättning av tekniska manualer kan optimeras med språktekniska lösningar. När du inför nya lösningar hos din kund kan personalen behöva fortbildning för att behärska nya plattformar och tekniker. När sådant material presenteras måste det ske på medarbetarnas egna språk. Dokumenten kan enkelt förberedas med maskinöversättning.

När de arbetar med globala kunder levererar konsultbyråer lösningar som effektiviserar affärsverksamheten och gör den mer lönsam. Språktekniska lösningar fungerar på samma sätt. De underlättar kommunikationen mellan dig och dina kunder så att dessa snabbare kan dra nytta av dina mest fördelaktiga rutiner.

Har du en förfrågan? Tveka inte att kontakta oss för att be om en offert

Relaterade artiklar