Fallstudie

Outsourcing av översättningar för efterlevnad inom flerspråkig biverkningsrapportering

Outsourcing av översättningar till stöd för tidskritisk flerspråkig biverkningsrapportering och säkerställande av regulatorisk efterlevnad hos hälsovårdsmyndigheterna.


Kunden

Ett Fortune 100-företag inom biovetenskap vars läkemedelsgren har tillverkat läkemedel i över 50 år, och som har hundratals anläggningar världen över, 120 000 anställda och ett samarbete med Acolad Life Sciences sedan 2005.


Utmaningen

Som tillverkare av läkemedelsprodukter, inklusive läkemedel som många av oss är bekanta med, har vår kund stort ansvar för att skydda konsumenterna.

Som del av eftermarknadsprogrammet för säkerhet för läkemedel och terapeutiska biologiska produkter, måste de registrera biverkningar i ett äganderättsskyddat system för att säkerställa patientsäkerhet, riskhantering och produktförbättringar. Dessa händelser observeras av läkare i Kanada och rapporteras på franska.

Rapporterna måste dock översättas till engelska inom två timmar för att uppfylla hälsovårdsmyndigheternas bestämmelser. Detta visade sig vara en krävande uppgift för kundens lilla interna team, som behövde vara fria att fokusera på läkemedelssäkerheten.

Därför bestämde de sig för att outsourca översättningssteget i den övergripande rapportprocessen.

Lösningen

På grund av den strategiska betydelsen för tidskänslig, agil och exakt biverkningsrapportering till hälsovårdsmyndigheterna, behövde kunden en partner som kunde

  • förstå den kritiska betydelsen av biverkningsrapportering
  • säkerställa att det fanns språkexperter tillgängliga under hela arbetsdagen
  • garantera att språkexperterna har expertkunskaper och erfarenhet inom det specifika terapiområdet
  • tilldela tillräckligt med resurser för att slutföra översättningarna inom den angivna hanteringstiden på två timmar.

Acolad valdes ut som översättningspartner. Nyckeln till framgång för partnerskapet var att fullt ut integrera Acolads språkexperter i kundens befintliga anpassade arbetsflöde för att uppfylla deras affärsbehov och regulatoriska krav.

Ett kontinuerligt skift av resurser i form av språkexperter och projektsamordnare upprättades, vilket säkerställde att alla biverkningsrapporter som skickades in kunde översättas inom den tillåtna hanteringstiden på två timmar.

Ända sedan början av partnerskapet har Acolad varit ansvariga för att hantera volym- och kapacitetskraven.

Den innovation, flexibilitet och de tjänster som Acolad tillhandahåller genom att inte bara vara en leverantör, utan en fullfjädrad affärspartner som kan överväga en helt ny affärsmodell och hjälpa kunden att uppfylla de strikta efterlevnadskraven, är ovärderliga. Acolad är villiga att lyssna, bidra och prova på nya saker för sina kunder.

Språktjänstansvarig på ett Fortune 100-företag inom biovetenskap

Resultatet

  • Fullständig affärskontinuitet mellan internt hanterade processer och outsourcade modeller för lokaliseringstjänster 
  • Oavbrutna arbetsflöden med noggrannhet och smidighet 
  • Kundens interna team för läkemedelssäkerhet kan nu fokusera på andra prioriteringar 
  • Fortsatt efterlevnad av de strikta regulatoriska tidskraven