Fallstudie

Tekniska översättningar hjälper tillverkare att skala upp på globala marknader

Upptäck hur en global gaffeltruckstillverkare fick snabbare och billigare översättningar och samtidigt tillgängliggjorde sin dokumentation på fler språk.


Om kunden


Vår kund är en världsledande tillverkare av gaffeltruckar och arbetsplattformar. De har sektorns största sortiment, vilket innebär att de också tar fram stora mängder teknisk dokumentation på många olika språk.


Utmaningen

Med verksamhet på global nivå var det en komplex och tidskrävande process för det här tillverkningsföretaget att ta fram teknisk dokumentation och översätta den till många språk för att kunna tillhandahålla tydlig och viktig information till sina kunder.

Dessa översättningar hade tidigare skötts av flera olika leverantörer, vilket ledde till svårigheter med att hålla terminologin konsekvent. Det innebar också att personalen fick lägga ned mycket tid på administrativt arbete för att följa upp och kontrollera översättningsprocesserna.

Dessutom ville kunden nå ut på nya marknader genom att erbjuda dokumentationen på fler språk – arton istället för dagens åtta – och samtidigt behålla möjligheten att uppdatera dessa dokument på alla språk från tid till annan.

Lösningen

Vi fann att kundens befintliga manuella översättningsprocesser i QuarkXPress gick till så att dokument skickades fram och tillbaka manuellt mellan flera översättningspartner. 

Vi upprättade då istället en industriell process baserad på bästa praxis utifrån Acolads trettioåriga erfarenhet av översättning för tillverkningsindustrin. Tack vare våra expertkunskaper kunde vi optimera och modernisera tillverkningsföretagets ekosystem för lokalisering. Vi anpassade processer, riktlinjer och tekniska lösningar till kundens unika miljö och specifika efterlevnadskrav. Så här gick det till:

Granskning av översättningsprocessen

Vi analyserade de befintliga Quark-filstrukturerna och rekommenderade en ny process samt en övergång till att använda InDesign och lager för att ekonomisera översättningsprocessen. Det här effektiviserade arbetssättet innebar att man kunde utöka antalet språk från åtta till fler än arton på ett mycket ekonomiskt sätt. Det nya systemet är också skalbart, så fler nya språk kan vid behov läggas till framöver.

Översättning och terminologi

Vi rationaliserade de befintliga språkresurserna och lade till nya i en samlad flerspråkig ordlista för att hantera teknisk terminologi. Det gjorde att material smidigt kunde översättas till ett ökande antal språk, med användning av konsekvent terminologi på alla marknader.

Expertis inom teknisk projektledning

Vårt expertteam med projektledare och tekniska översättare kunde dra nytta av sin omfattande erfarenhet i arbetet med kunder inom tillverkningsindustrin för att enkelt översätta teknisk dokumentation och implementera optimerade processer.

Validering och checklistor

Vi tog fram nya guider för sidlayout och införde kvalitetskontroller så att dokumenten kunde valideras. Blanda annat skapade vi en leveranschecklista för att säkerställa att allt arbete utförts enligt kundens riktlinjer.

Resultatet

Teknisk dokumentation översätts snabbare och mer effektivt till flera språk

22 %

lägre översättningskostnad

10

nya språk för att nå ut i världen

39 %

reduktion av produktionstid

40 %

färre översättningsrelaterade mejlkonversationer

Vårt arbete med kunden förbättrade deras lokaliseringsprocesser så att de kunde erbjuda konsekvent tekniskt innehåll på alla marknader, vilket visas tydligt i dessa konkreta resultat. De sänkta kostnaderna för översättningar och sidlayouter innebar att det blev mer ekonomiskt gångbart att ta fram nytt material på fler nya språk.

Med de tio nya språk som lades till för supportmaterial kunde kunden nå ut på nya marknader och ge ännu bättre support på de redan befintliga. Översatt teknisk dokumentation kunde även tas fram snabbare än tidigare, tack vare de nya arbetsflödena och ny teknik, och företagets medarbetare behövde inte heller lägga ned så mycket tid på detta arbete.

Vill du förenkla ditt företags processer för översättning av teknisk dokumentation och nå ut till fler potentiella kunder?
Relaterad läsning

Upprättandet av en global språktjänstcentral för en av de stora biltillverkarna

Nå ut till kunder på globala marknader med maskinöversättning

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!