Vikten av experthjälp vid översättning av årsrapporter

Bland alla texter som ett företag publicerar finns det få som är så omfattande och viktiga som årsrapporten. Därför är översättningen av årsrapporten en känslig uppgift som du gör bäst i att överlåta till ett professionellt team som förstår årsrapportens nyanser.

En organisations årsrapport har flera funktioner: finansiella, regulatoriska och även inom marknadsföring och affärsutveckling. Framför allt är det en tillförlitlig och korrekt genomgång av allt som har hänt på företaget under det föregående året.

För att säkerställa att detaljerna i årsrapporten förmedlas med precision på alla språk är det viktigt att texten översätts direkt från källspråket till målspråket.

Vad är en årsrapport?

En årsrapport är en omfattande sammanfattning av en organisations verksamhet och ekonomiska aktivitet från föregående räkenskapsår. Rapporten är huvudsakligen riktad till aktieägare, kunder, medarbetare och media, men informationen brukar även göras tillgänglig för allmänheten.

En årsrapport innehåller vanligtvis följande information:

  • Ett meddelande från styrelseordförande eller vd
  • Allmän information om företaget, inklusive dess mål och vision, samt resultat från föregående år
  • Planer för kommande aktiviteter och investeringar
  • En finansiell och operativ översyn
  • En lista över styrelseledamöter och företagsledning
  • Finansiella rapporter med resultat- och förlusträkning, kassaflöde samt kommentarer på detta
  • Revisorsrapport

Förutom att ge värdefull information uppfyller årsrapporten diverse krav från olika myndigheter. Förfallodatum för när årsrapporten ska presenteras kan variera mellan olika jurisdiktioner, men alla kräver vissa viktiga finansiella data och att en ny rapport publiceras varje år.

Därför bör du översätta årsrapporten

Företag översätter årsrapporter för att kunna kommunicera sina aktiviteter till såväl lokala som globala intressenter.

Det kommer nog inte som någon överraskning att globala företag brukar ha anställda, kunder och aktieägare som talar olika språk. Genom att översätta en årsrapport till deras språk kan du hålla dessa målgrupper uppdaterade om företagets tidigare och kommande aktivitet.

En årsrapport upplyser inte bara de aktuella ägarna utan kan även locka nya investerare. Även om den huvudsakliga målsättningen är att kommunicera med aktuella aktieägare kan en översatt årsrapport också vara ett värdefullt verktyg för att väcka intresse och uppmuntra till investeringar från andra länder.

Du kan också öka synligheten inför globala mediebyråer som annars skulle behöva lägga tid på att själva översätta rapporten … och som kanske skulle göra det med generiska verktyg som inte ger högsta kvalitet. Med en översatt rapport kan de direkt börja skriva om företaget.

En översatt årsrapport fungerar helt enkelt som ett kommunikationsverktyg och främjar affärsutvecklingen.

En annan orsak till att du bör översätta årsrapporten är att även tillsynsmyndigheter behöver kunna läsa dem.

Företag som driver internationell verksamhet måste registrera rapporter i flera länder. Vare sig din organisation är ett dotterbolag till ett företag med huvudkontor utomlands, eller ett företag med filialer i andra länder, behöver du skicka dina finansiella data till alla relevanta myndigheter i de länder där du bedriver verksamhet, och du bör göra det på deras lokala språk.

Översättningsexpertis, vid rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt​

Därför är det viktigt att få experthjälp vid översättning av årsrapporter

Att behärska målspråket till fullo är bara ett av kraven när det kommer till översättning. Det andra är ämnesexpertis.

Företag i USA måste uppfylla allmänt accepterade redovisningsstandarder (GAAP, Generally Accepted Accounting Standards) när de skapar finansiella rapporter. De som vill översätta sina rapporter för att registrera dem i andra länder måste även följa en obligatorisk struktur upprättad av International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS).

Dessa båda bokföringsstandarder lämnar inte något större tolkningsutrymme, så översättningsteamet måste vara bekanta med deras tillämpning på målspråket och veta exakt vad den översatta rapporten ska innehålla.

Ett tredje krav på översättningsteamet är expertis inom olika typer av översättning. De flesta årsrapporter innehåller en kombination av finansiella data, marknadsföringskommunikation och grafik. För att översättningen av din årsrapport ska bli så grundlig och precis som möjligt är det viktigt att teamet behärskar alla dessa innehållstyper.

Vare sig du anlitar en enskild översättare eller ett helt team för ditt projekt ska du se till att de har följande expertis:

Teknisk översättning: Detta omfattar finansiella data. Olika språk har olika regler för hur siffror skrivs. Dessutom används olika valutor. Vissa språk skrivs från vänster till höger, andra från höger till vänster. För att kunna säkerställa att dina internationella läsare har tillgång till samma information som de lokala är det av högsta vikt att den som översätter finansiella rapporter förstår dessa skillnader.

Transkreation: Även om årsrapporter är avsedda att presentera information på ett rättframt och seriöst sätt, innehåller de ibland mer kreativt innehåll som lyckade annonskampanjer, effektfulla rubriker och så vidare. Ibland är det svårt att göra en direktöversättning från ett språk till ett annat. Då kan en specialist på transkreation se till att budskapet når fram samtidigt som målspråkets egenheter respekteras.

Desktop publishing: En årsrapport innehåller mängder av diagram och andra grafiska element. De är inte så lätta att översätta som man kan tro, så det kan vara en bra idé att anlita en specialist på desktop publishing som vet hur det grafiska innehållet kan omvandlas till det format och utseende som passar bäst för målgruppen.

När du skriver en årsrapport behöver medlemmar från ett flertal team bidra. Samma nivå av samordning krävs när rapporten ska översättas. När du vill presentera rapporten för en global publik måste du sätta ihop ett så kvalificerat team som möjligt för att hantera all den avancerade information som rapporten innehåller.

Behöver du översätta en årsrapport eller andra finansiella dokument? Läs mer om våra tjänster för finanssektorn eller begär en offert för att komma igång med ett projekt.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar