HealthiVibe: Lyckat kundprojekt inom regulatoriska översättningar

Ta reda på hur Acolad hjälpte HealthiVibe öka kvaliteten på översättningar inom biovetenskap, skynda på översättningsprojekten och uppfylla de krävande tidsgränserna för registreringsansökningar.


HealthiVibe samarbetar med Acolad varje vecka för en rad kvalitativa och kvantitativa projekt som kan kräva biovetenskapliga översättningar till upp till 50 språk beroende på projektets storlek.


Utmaningen

HealthiVibe tillhandahåller tjänster för patientkunskap, inklusive kvalitativa tjänster som fokusgrupper, IDI- och TDI-intervjuer, simuleringar av kliniska prövningar och onlineanslagstavlor, samt kvantitativa tjänster som onlineundersökningar av patientnöjdhet, patientrekrytering och medicinsk kommunikation.

Företaget bedriver mer än 70 % av sin verksamhet globalt i fler än 65 länder i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika. HealthiVibe samarbetar med Acolad varje vecka för en rad kvalitativa och kvantitativa projekt som kan kräva översättningar till upp till 50 språk beroende på projektets storlek.

Lösningen

Baserat på HealthiVibes behov har Acolads team utvecklat ett verktyg som förbättrar processen och avlägsnar ett överflödigt steg så att HealthiVibe kan spara tid på varje översatt fil.

Det här verktyget bidrar till att minska QA-granskningarna och den tid personalen lägger på HealthiVibes översättningsprojekt. Under 2019 samarbetade HealthiVibe och Acolad på över 700 översättningar med det här verktyget. 

Varför Acolad?

HealthiVibe har arbetat med Acolad på en rad översättningsprojekt i mer än fem år. Sammanlagt har Acolad översatt cirka 2,5 miljoner ord till 103 olika språk för HealthiVibe under den här perioden. 

HealthiVibes projekt har tidsbegränsningar baserat på tekniska datum eller tidskrav för registreringsansökningar, och det är nödvändigt att inkludera en QA-granskning i projektets tidslinje. HealthiVibe behövde därför en översättningspartner som kunde uppfylla deras tidsgränser samtidigt som den höga kvalitetsnivån bibehölls. Acolad arbetar med översättare som har stor erfarenhet inom biovetenskap och endast översätter till sitt modersmål, vilket säkerställer biovetenskapliga översättningar av hög kvalitet.

Effektiv projektledning för en rad projekt

Kvalitet och punktlighet är avgörande inom biovetenskapssektorn. HealthiVibe valde att samarbeta med Acolad på grund av företagets färdigheter i projektledning och de processer som finns på plats för att säkerställa kvalitet och leveranser i tid.

HealthiVibes kvantitativa projekt innehåller indikationsspecifika undersökningsfrågor och undersökningar om prövningsdeltagarnas nöjdhet.  HealthiVibes projekt för medicinsk kommunikation omfattar undersökningssatser med protokollspecifika material och material riktat till patienter.

Dessa projekt är i Excel-format och måste omvandlas till Word-filer för att skicka in innehåll till Läkemedelsverket för godkännande.

Resultatet

Vårt anpassade verktyg bidrog till att underlätta kvalitetssäkringsprocessen och minska tiden personalen lägger på HealthiVibes översättningsprojekt.

Bara under 2019 samarbetade HealthiVibe och Acolad på över 700 översättningar med det här verktyget. 

Fördelarna med att samarbeta med Acolad är att de tar partnerskapet med sina kunder på allvar, är villiga att diskutera möjligheter till förbättringar av verktyg och processer, och att de brinner för de tjänster som de tillhandahåller. Vi uppskattar verkligen deras kvalitets- och effektivitetsgaranti.

Jennifer Kelly
Vice President Operations, HealthiVibe

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter