Vårt åtagande för hållbara val

Hos Acolad är hållbarhet mer än ett koncept; det är vårt sätt att forma en bättre värld. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi är övertygade om att våra framgångar som global partner för innehålls- och lokaliseringstjänster är nära kopplat till vårt åtagande för en ljusare och mer hållbar framtid. Det handlar om att uppnå en harmonisk balans mellan ekonomisk tillväxt, miljöförvaltning och samhällets välbefinnande – riktlinjerna för vår CSR/ESG-resa.

Miljöskydd

Vi försöker minska vårt koldioxidavtryck och främja miljövänliga arbetsmetoder i alla delar av verksamheten. 

 • Minskning av koldioxidutsläpp ​​ 
 • Avfallshantering och cirkulär ekonomi​​ 
 • Energi- och vattenbesparingar ​​ 

Samhällsansvar

Att försöka tjäna ett gott syfte – genom att ge tillbaka till lokalsamhällen och se till att våra medarbetare är nöjda och engagerade.

 • Medarbetarnas värdeerbjudande ​ 

 • Inverkan på lokalsamhället 
 • Välgörenhet 

Etisk styrning

Vi sätter upp höga standarder för oss själva och säkerställer att våra affärsmetoder inte bara är effektiva utan även socialt ansvarstagande och samvetsgranna. 

 • Etiska inköp och mångsidig leveranskedja​ 
 • Hantering av intressenter​ 

 • ​Lika möjligheter och antidiskriminering  (visselblåsning)​ 
 • Inkluderande mångfald och jämställdhet​ 
 • Överbrygga mångfaldsskillnader och främja multikulturalism​ 
 • Medarbetarnas uppförandekod 

 • Riskpolicy och krishanteringsplan ​ 
 • Cybersäkerhet och dataskydd​ 
 • Etiska affärsmetoder (bekämpa mutor, korruption och penningtvätt) ​ 

Acolad Foundation

Sammanför olika kulturer

Acolad Foundation bildades 2019 med målet att riva språkbarriärer och stödja personer med språkliga handikapp eller bristande språkkunskaper. Genom Acolad Foundation främjar vi samhällsengagemang bland Acolads medarbetare, för samman kulturer och öppnar dörrar för de missgynnade. 

Läs mer om vår inverkan

Se hur vi omsatt ord till handling och skapat en bättre värld.

EcoVadis

Sedan 2021 har Acolad EcoVadis Silver-betyg, vilket utgör ett bevis på vårt djupa engagemang för hållbarhet och ansvarstagande affärsmetoder.  

UN Global Compact 

Som första företag i vår bransch att ansluta till FN:s Global Compact-initiativ är det inte utan stolthet vi kan meddela att vi har integrerat deras mål för hållbar utveckling i vår globala strategi och verksamhet, och vi har använt dem som struktur för att bidra till FN:s agenda för hållbar utveckling.

”Vi är stolta över våra framsteg inom hållbarhet, samhällsansvar och etiska principer. När vi nu sätter upp nya mål för 2024–2026 samlar vi alla intressenter för att tillsammans ta oss an de dynamiska utmaningar som vår bransch står inför, med en gemensam strävan efter transparens och positiv samhällspåverkan.”

 

– Bertrand Gstalder, vd på Acolad

Vill du läsa mer om Acolads aktiviteter inom samhällsansvar och hållbarhet?