Miljö och energi

Fördjupa ditt globala avtryck genom branschfokuserade språk- och innehållstjänster.

Förbättra möjligheten till tillväxt i en kraftigt föränderlig bransch

Vi är medvetna om den viktiga roll energi- och miljöföretag spelar i utformandet av en hållbar framtid. Kommunikationen i den här sektorn är helt avgörande, och det är där vår expertis kan komma till nytta. Vårt heltäckande utbud av innehålls- och språktjänster är utformat för att uppfylla dina behov. 

Branschexpertis

Våra språkexperter har specialkunskaper inom energi och miljö och förstår dina unika utmaningar vad gäller terminologi, bestämmelser med mera.

 

Skräddarsydda lösningar

Vi tillhandahåller anpassade lösningar som översättning, tolkning och transkribering för att hjälpa dig med dina specifika kommunikationskrav.

 

Global räckvidd

Utöka din räckvidd och effekt med korrekt och noggrant kulturellt anpassad lokalisering som tilltalar olika målgrupper runt om i världen.

 

Regulatorisk efterlevnad

Vi ser till att dina dokument, avtal och rapporter uppfyller internationella standarder och minimerar risken för missförstånd och tvister.

 

Budgetoptimering

Dra nytta av den senaste tekniken för att optimera arbetsflödena för innehåll så att du kan erbjuda både kvalitet och snabba leveranser till ett fördelaktigt pris. 

”Acolad agerar snabbt, är kvalitetsmedvetna och har konkurrenskraftiga priser – det är de tre egenskaper jag letar efter hos en partner.”

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval

”Det som skapar mervärde för oss är att ha en lösning som är kompatibel med de nya rapportstandarderna. Dessutom är det ingen tvekan när det gäller kostnaderna: vi halverade våra utgifter (med tiotusentals euro) och förkortade leveranstiderna.”

Manuel Andersen
Investor Relationships Manager, Séché Environment

Specialistlösningar för energi- och miljösektorn

Vårt stora utbud av tjänster är utformat för att bemöta de specifika utmaningar som företag i miljö- och energisektorn står inför.

Lokalisering av rapporter och undersökningar

Vi är experter på att lokalisera rapporter om, och bedömningar av, miljöpåverkan för tydliga meddelanden till reglerande myndigheter, intressenter och allmänheten som uppfyller alla krav. 

 

Kommunikation med intressenter

Tolk- och lokaliseringstjänster utformade för att skapa förtroende och bygga positiva relationer med myndigheter, investerare, samarbetspartner och lokalsamhällen. 

 

Tolkning av internationella konferenser

Heltäckande tolklösningar som inkluderar utrustning, teknik och anpassad support för globala toppmöten, konferenser och andra möten.

 

Global regulatorisk efterlevnad

Vi har länge hjälpt kunder med att översätta patentspecifikationer, rapporter, licensavtal med mera och har vad som krävs för att navigera lokala bestämmelser och standarder.

 

Allmänhetens engagemang och information till allmänheten

Använd språklig och kulturell anpassning för att se till att ditt budskap är tydligt och inkluderande och går hem hos alla målgrupper. 

Läs mer om våra skräddarsydda lösningar för energi- och miljösektorn

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor relaterade till miljö- och energisektorn? Vi har svaren.

Genom att anpassa innehållet så att det blir tillgängligt och skräddarsytt för olika målgrupper kan du få det du behöver för att lyckas i en konkurrensutsatt miljö. På så sätt kan kunder och intressenter bli mer engagerade i din verksamhet.

Genom förbättrad kommunikation med reglerande myndigheter, kunder och andra intressenter kan du generera tillväxt, öka tillfredsställelsen och navigera olika regulatoriska ramverk. Den är avgörande för en framgångsrik företagsexpansion.

Det finns mängder av innehåll som kan behöva lokaliseras, däribland rapporter och undersökningar, kommunikation med reglerande myndigheter, intressenter och allmänheten – och mycket mer.

Det kan bland annat vara svårt att uppfylla olika regulatoriska krav, hitta språkexperter för de olika målspråken och säkerställa att innehållsprocesserna är enkla.

Lokaliseringsprocesserna innehåller granskningsprocesser som ser till att den språkliga kvaliteten håller en hög nivå. Det handlar bland annat om översättningsgranskning, kulturell anpassning och kontroller av efterlevnaden av regulatoriska och kvalitetsmässiga standarder.

Kostnaderna beror på vilken typ av tjänster som krävs för att lokalisera innehållet. Även textvolymerna, ämnets svårighetsgrad och valet av språkpar påverkar det slutliga priset. Därutöver kan du lägga till tilläggstjänster som rådgivning och innehållsproduktion.

Tidsramarna beror på textvolymen, ämnets svårighetsgrad, och vilka språk som behövs, samt andra faktorer såsom olika granskningssteg.

Genom att erbjuda kunder en bättre upplevelse kan lokaliseringen göra nya marknader tillgängliga, förbättra varumärkets anseende och öka kundlojaliteten.