Fyra skäl till att du behöver en översättningsordlista

Ta reda på hur du kan använda en översättningsordlista för att skynda på översättningsprojekten och sänka kostnaderna.

date iconUppdaterat 8 juni 2020     tag iconÖversättning

Använder du termer som är specifika för ditt företag eller din bransch? Använder ditt företag ord som måste översättas konsekvent till alla språk? I så fall kan det vara dags att överväga en översättningsordlista

I den här artikeln förklarar vi vad en översättningsordlista är och diskuterar fördelarna med att använda en sådan.

Till att börja med, vad är en översättningsordlista? En översättningsordlista är ett index över företagets godkända översättningar för specifika ord, där varje ord anges på såväl källspråket som målspråken. Översättningsordlistorna bidrar till att lösa problem med enhetligheten genom att beskriva den önskade terminologin i ett dokument som du delar med de översättare som arbetar med projekten. Ordlistor är praktiska verktyg för att översätta tekniska texter eller marknadsföringstexter, men kan också vara bra för andra lokaliseringsprojekt. De säkerställer översättningar av hög kvalitet på varje språk genom att harmonisera de termer som företaget föredrar att använda.

Använda en översättningsordlista

Ökad produktivitet

En ordlista kan öka produktiviteten under hela översättningsprocessen, eftersom översättarna inte behöver lägga tid på att översätta de termer som ingår i översättningsordlistan. Översättningsordlistor hjälper dig också att spara tid under redigeringsfasen, eftersom det krävs färre omarbetningar. En av de främsta orsakerna till att en text behöver omarbetning är inkonsekvent terminologi. Genom att eliminera det här problemet kan översättaren arbeta mer effektivt. En ordlista kan också befria översättarna från att lägga tid på att söka efter termer på målspråket. Allt detta betyder att kunden kan få slutöversättningarna snabbare.

Sänkta översättningskostnader

Översättningsordlistor kan sänka kostnaderna på både kort och lång sikt. Du kan spara direkt på redigerings- och omarbetningskostnaderna, eftersom översättarna redan har använt konsekvent terminologi som har godkänts av ditt företag. På lång sikt kan ordlistor hjälpa dig att minska kostnaderna eftersom de samverkar väl med översättningsminnen.

Ladda ner vår mall för översättningsordlistor för mer information.

Harmoniserad varumärkesidentitet

Genom att säkerställa att dina produktnamn och nyckelord översätts konsekvent varje gång blir innehållet enkelt för dina kunder att förstå och känna igen. Det kan vara förvirrande för dina kunder om produktnamn och terminologi inte översätts på samma sätt överallt på din webbplats. Det kan också vara förvirrande för översättarna om orden har olika betydelse på målspråket beroende på sammanhanget. Lokalisering är avgörande för internationella företag och en ordlista kan hjälpa översättarna att välja de bästa orden för de lokala marknaderna.  I grunden eliminerar en ordlista osäkerhet kring vilka termer varumärket använder, så att du tryggt kan lita på att varumärkets ”budskap” är detsamma på alla språk.  

Snabbare tid till marknaden

Om du skapar en ordlista kan det ge dig snabbare tid till marknaden genom att undvika långa diskussioner om språk och terminologi. Eftersom dina godkända termer redan visas i översättningsordlistorna, finns det inget behov av att diskutera hur företaget hanterar vissa ord eller produktnamn på andra språk för varje nytt professionellt översättningsprojekt. Översättarna kan få tillgång till ordlistan och snabbt hitta svaren på sina frågor, vilket sparar värdefull tid.

En välgenomtänkt översättningsordlista underlättar översättningsprojekten för alla inblandade och skapar en bättre, mer enhetlig upplevelse för kunderna. Även om det krävs en del inledande arbete, hjälper översättningsordlistor och stilguider leverantören av språktjänster att tillhandahålla översättning för varje språk och marknad. Så snart du har skapat en egen översättningsordlista kommer du själv att kunna se fördelarna.

 


date iconUppdaterat 8 juni 2020     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar