Språkutbildning

Utveckla kommunikationsförmågan med specialiserad språkutbildning och självstudiekurser

Förbättra kommunikationsförmågan med professionell språkutbildning

Främja förståelse

Att kunna kommunicera tydligt på mer än ett språk har blivit avgörande eftersom fler och fler företag förlitar sig på globala team och nätverk. 

Skapa bättre affärsrelationer

En djupare förståelse för språk och kulturer genom ett språkutbildningsprogram kan hjälpa dig att utveckla avgörande affärsrelationer. 

Skaffa fördelar i förhandlingar

Större förtroende för språk- och kommunikationsfärdigheterna kan hjälpa dig att lyckas i svåra förhandlingar. 

Ett val av utbildning som passar dig

Utbildning utformad för att passa dig. Från språkutbildning online med självstudier till hybridutbildning eller lärarledd utbildning; samtliga utformade enligt dina behov. 

Education Alliance Finland utför effektivitetsstudier baserat på internationella kvalitetsstandarder för utbildningslösningar. Enligt Education Alliance Finlands utvärdering håller Acolads kurser för yrkesverksamma hög pedagogisk kvalitet och ger bevisat god inlärningseffekt. 

”När en arbetsgivare ägnar tid åt språkutbildning ligger de största vinsterna i integrering och att hjälpa medarbetaren att känna sig välkommen på företaget.” 

 

Carl-Ove Kolmodin 
Chef för Learning and Development, ABB 

Språkutbildningstjänster

Grundlig språkutbildning som planerats för att uppfylla dina affärsbehov, med fokus på exakta språk- och kommunikationsfärdigheter som hjälper dig att lyckas. Du kommer att vara på god väg mot mer effektiv kommunikation med fokuserade lösningar samlade till effektiva och kostnadseffektiva utbildningsvägar. 

Språkutbildningsfunktioner

Pedagogisk expertis 
Våra språklärare har enorm erfarenhet inom vuxenutbildning och pedagogik samt från arbete inom affärsverksamhet och industri. 

Studieportal 
Håll enkelt reda på kursschemat, visa information om kursen, gå igenom material och kontakta utbildaren eller vår kundtjänst. 

Rapporteringsverktyg 
En webbportal för beslutsfattare, tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan för enkel uppföljning, rapportering och beställning av språkutbildningskurser. 

Onlineutbildningsmiljö 
Skicka meddelanden till din utbildare, få tillgång till kursplan och digitala kursmaterial samt dela filer, länkar och annat innehåll via 360Learning, vårt webbaserade utbildningsverktyg. 

Språkutbildningstjänster för självstudier

Studera när det  passar dig med språkutbildning online och kurser inom affärsrelaterade ämnen. Kostnadseffektiv, rolig och flexibel inlärning med material av hög kvalitet fullt av engagerande animationer, infografik, övningar, spel och nedladdningsbara resurser. 

Välj helt enkelt en kurs eller ett program från vårt bibliotek av ämnen i Acolad Learning Store, från affärskommunikation till vokabulär och grammatik. Eller köp en prenumeration och få tillgång till mer än 100 timmars engagerande innehåll i form av självstudier. 

Flexibla studier som passar dig 
Få åtkomst till studiematerial på begäran, var och när du vill, så att du kan anpassa studierna till ditt fullspäckade schema. 

 

Engagerande material 
Material utformat av experter som hjälper dig vara engagerad och motiverad i dina språkstudier.

 

Kostnadseffektiv utbildning 
Få tillgång till prisvärd språkutbildning av hög kvalitet utan att behöva lägga tid och pengar på att ta dig till lektioner.

Lärarledd utbildning

Att studera med en professionell utbildare är ett mycket effektivt sätt att förbättra dina språkfärdigheter. En erfaren professionell språkutbildare ger dig vägledning med återkoppling och felkorrigering. Detta ger en stimulerande och samarbetsinriktad utbildningsupplevelse. 

Från enskild utbildning till stora grupper 
Fokusera på att förbättra de färdigheter du behöver i ditt dagliga arbete, oavsett om du vill studera enskilt, arbeta med en kollega eller i en större grupp.  

 

Ställ in dina egna inlärningsmål 
Anpassa din kurs och utbildningspassen så att de passar dina utbildningsbehov. Vårt omfattande nätverk av utbildare innebär att vi kan hantera en lång rad språk och arbeta antingen online eller på plats.

 

Konstruktiv feedback 
I slutet av utbildningen får du en utvärdering med anpassad feedback, betygsframsteg och rekommendationer för vidare utbildning. 

Hybridutbildning

Kombinera flexibiliteten i självstudier med effektiviteten i lärarledd utbildning för större utbildningseffekt. Studera när det passar dig, men räkna ändå med pass med en personlig språkutbildare för att hålla dig motiverad att uppnå dina språkmål. 

Flexibel, men effektiv utbildning 
När du har svårt att hitta tillräckligt med tid för helt lärarledd utbildning kan du bibehålla onlineutbildningens flexibilitet, men med ytterligare fördelar i form av en expert som vägleder dig i processen. 

 

Skapa ett paket som passar dig 
Välj ett hybridpaket från Acolad Learning Store, eller kombinera något av dina ämnen för självstudier med så många enskilda pass eller pass i grupp med en professionell språkutbildare som du behöver. 

 

Spara med en prenumeration 
Enskilda deltagare med en prenumeration kan dra nytta av åtkomst till allt innehåll för självstudier i Acolad Learning-biblioteket. De får också ett fast antal enskilda onlinepass som du kan schemalägga med din språkutbildare under prenumerationsperioden. 

Utbildningstjänster inom interkulturell kommunikation

Kulturskillnader är en självklar ingrediens i dagens moderna, flerspråkiga och multikulturella arbetsplatser. Se till att dina medarbetare, arbetsledare, chefer och ledare får den kulturella kompetens de behöver för att kunna hantera de dagliga samarbetena, förbättra effektiviteten i teamen och minska riskerna för bristande kommunikation och missförstånd. 

 

  • Utbildning på en tid och plats som passar dig 
  • Lär dig av branschens erfarenheter 
  • Praktisk hjälp i verkliga situationer 
  • Träna på ditt eget språk 

Finslipa färdigheterna i affärskommunikation genom språkutbildning

Våra experter på utbildning i affärskommunikation kan hjälpa dig.