Acolad Academy

Fortbildning för tolkar och översättare. 

Acolad Academy är vårt ackrediterade utbildningsinstitut för permanent utbildning av tolkar och översättare. Med målsättningen att ge kontinuerligt stöd till den professionella utvecklingen och kvalificeringen av tolkar och översättare försöker akademin med sina kurser även uppfylla marknadens och myndigheternas krav.

Genom att uppmuntra tolkar och översättare att fortsätta sin professionella utveckling ser vi till att alltid arbeta med de bästa i branschen.

Sylvie Versteylen
SVP och GM för Acolad i Europa

Om akademin

Acolad Academy (tidigare Livewords Academy) grundades 2015 som svar på de växande flyktingströmmarna och det därav följande behovet att utbilda nya tolkar. När programmet Interpreters in the Future lanserades av det nederländska justitie- och säkerhetsministeriet 2016, deltog Acolad (då Livewords) i flera arbetsgrupper för att utforma det nya systemet och förbättra tillgången till kompetenta tolkar.

I dag bidrar akademin som ackrediterat institut till kompetensutveckling för tolkar och översättare, samtidigt som den deltar i arbetet med immigration och straffrätt.

Undanröja hinder för att bli auktoriserad tolk

Tolkar och översättare har på grund av höga kostnader och brist på tid ofta svårt att skaffa den utbildning som krävs. Därutöver har många aktiva tolkar inte tillräckliga kvalifikationer för att registrera sig som auktoriserade tolkar och hamnar därför ofta på reservlistan. Acolad Academy strävar efter att undanröja dessa hinder och investera i utveckling för alla tolkar genom följande initiativ:

  • Interna utbildningsprogram
  • Onlineutbildning och webbinarier
  • Blandad lärmiljö – en kombination av utbildning online och i klassrum

Ackrediterat enligt förordningen om permanent utbildning (PE)

Från och med den 1 juli 2022 erbjuder läroplanen för Acolad Academy i Nederländerna kurser med PE-poäng. Med dessa kurser kan deltagande översättare och tolkar utöka sin registrering i Nederländernas register över auktoriserade tolkar och översättare (Rbtv).

Kvalitetssäkring: ISO9001 och ISO27001

Våra utbildningsprogram är noggrant utformade och under kontinuerlig tillsyn för att säkerställa att de uppfyller strikta kvalitetsstandarder och bestämmelser.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ännu en fördel för översättare och tolkar. Acolad investerar stort i att bygga upp tolkningskapacitet och lyfta gemenskapen så att den uppfyller de aktuella behoven på marknaden.

Nancy Hähnel
GM för Acolad i Nederländerna

Friska upp eller utöka dina kunskaper och din kompetens

Acolad Academy samarbetar med de bästa ackrediterade lärarna och utbildningsinstituten.

Är du auktoriserad tolk eller översättare och vill bredda din expertis? Eller försöker du registrera dig som auktoriserad tolk? Upptäck vad Acolad Academy kan göra för dig.

Kontakt

Skulle du vilja arbeta som auktoriserad tolk eller översättare?

Vårt globala nätverk av språkexperter är en av våra mest värdefulla tillgångar. När du arbetar med Acolad ingår du i ett kraftfullt nätverk på över 20 000 frilansande översättare och tolkar och får tillgång till mängder av spännande projekt från välkända varumärken världen över.

  • Fler än 20 000 skickliga språkexperter
  • Exklusiva utbildningar och evenemang
  • Spännande projekt runtom i världen