Ledande leksakstillverkare stärker engagemanget och igenkänningen världen över

 


Se hur en stor leksakstillverkare med vår hjälp kunde öka varumärkets igenkänning och stärka kundengagemanget världen över, vilket höjde kvaliteten i kommunikationen och gjorde den mer konsekvent – samtidigt som kostnaderna kunde hållas under kontroll.


Utmaningen

Som ett av de främsta varumärkena för leksaker och spel på planeten har den här ledaren inom leksaksbranschen konsumenter och team utspridda jorden runt. 

När det gäller behoven för det globala innehållet hanterade varje team sina egna översättningar – från att göra dem internt till att outsourca till mindre lokala leverantörer i Europa. Dessa decentraliserade globaliseringsprocesser ledde till:

  • Dubblerade uppgifter och intern ineffektivitet
  • Ojämn kvalitet och inkonsekvent budskap mellan olika produktkategorier och marknader
  • Bristande översikt över de totala lokaliseringskostnaderna

Lösningen

En skalbar strategi för globalisering av innehåll: från varumärke och multimedia till webbplats och appar

Det långvariga partnerskapet med Acolad började övergå mot att utveckla, implementera och hantera en omfattande, skalbar strategi för globalisering av innehåll.

Vi arbetade tillsammans med leksakstillverkarens chefer avseende varumärken och design för att utveckla ett globalt budskap som skulle respektera företagets stil och ton, samtidigt som det behövde tilltala respektive lokal målgrupp. Med fokus på att förbättra varumärkesprofilerna och minska kostnaderna, definierades gemensamma mål och resultatindikatorer för att mäta projektets framgångar. 

Därefter samordnade vi kundens interna lokaliseringsteam för att anpassa strategierna. När alla varumärkes- och lokaliseringsteam arbetade tillsammans mot ett gemensamt mål, etablerades vi som en viktig partner. 

Valet av en enda leverantör av globala innehållstjänster bidrog till att centralisera alla system för översättningshantering och underlätta arbetsflödena för översättning mellan länderna, däribland processerna för granskning och kvalitetssäkring. Denna enhetlighet hade direkt inverkan på kostnaderna, men bidrog också till en förbättring av innehållet i alla regioner.

Tjänsterna utökades snabbt till lokalisering av webbplatser, multimedia och appar, internationell SEO och berättarröster.

”Genom att utarbeta en skalbar globaliseringsstrategi tillsammans kunde vi hjälpa den ledande globala leksakstillverkaren att lyckas på de globala marknaderna.”

Account Manager,
Acolad 

”Genom att centralisera alla våra globaliseringsåtgärder till en leverantör kunde vi få utmärkt flerspråkigt innehåll och ett konsekvent varumärkesbudskap för våra globala konsumenter.”

VP of Branding & Packaging,
Global leksakstillverkare

Resultatet

Ett konsekvent varumärkesbudskap för konsumenter världen över, på alla språk

  • Omedelbara kostnadsbesparingar och fullständig transparens för lokaliseringskostnaderna
  • Ökad kvalitet och enhetlighet för innehållet mellan olika kanaler och marknader
  • Ökad kännedom om varumärket och stärkt kundengagemang
  • Snabbare tid till marknaden för nya produkter

Under mer än ett årtiondes partnerskap har den här globaliseringsstrategin stärkt kännedomen och kundengagemanget för det globala underhållningsbolaget på alla marknader.

Insatserna för att centralisera allt lokaliseringsarbete ökade effektiviteten för alla inblandade team och gav fullständig transparens för översättningskostnaderna. Det samlade översättningsminnet berikade den internationella ordlistan, minskade tiden till marknaden och ökade innehållets kvalitet och återanvändning. Varje team skickar nu in, hanterar, följer upp och granskar översättningarna på en och samma plats.

Genom omgjorda processer och våra innehållslösningar har tiden för att släppa nya produkter och ta sig in på nya marknader minskat.

Dessutom ledde resultatet till ett konsekvent varumärkesbudskap för konsumenterna, på alla språk!

Leverera ett konsekvent varumärkesbudskap över hela världen

Ta kontakt med våra experter på globalt innehåll