Kommunikation med EU-medborgare och skydd av den språkliga mångfalden i Europa

Ta reda på hur Acolad hjälper EU med omfattande flerspråkiga översättningsprojekt


EU är en unik ekonomisk och politisk union mellan 27 länder som tillsammans täcker en stor del av den europeiska kontinenten. I linje med dess status som en demokratisk internationell organisation, är en av EU:s grundprinciper flerspråkigheten.

Denna policy syftar till att:

  • Kommunicera med medborgarna på deras eget språk
  • Skydda Europas rika språkliga mångsidighet
  • Främja språkinlärning i Europa

Utmaningen

En stor textmängd måste översättas till alla officiella EU-språk. Texterna är svåra och hämtade från olika specialiserade administrativa sektorer. Översättning av nästan alla dessa texter kräver kunskaper om lagar och en lång rad andra expertkunskaper, till exempel inom jordbruk, beskattning, handel eller politik.

Det finns strikta formella krav för många texttyper, och dessa måste följas. Det handlar om omfattande, flerspråkiga översättningsprojekt som löper under flera år och kräver pålitliga yrkespersoner.

Lösningen

  • Översättningstjänster
  • Lokaliseringstjänster
  • Korrekturläsning

Varför Acolad?

  • Tillförlitlig kvalitet och smidiga processer skapas genom långsiktigt samarbete.
  • Högkvalitativa översättningar: kunden utvärderar regelbundet kvaliteten och resultaten påverkar direkt mängden översättningar som beställs.
  • Acolad är ett stort företag med ett omfattade nätverk av underleverantörer som kan leverera översättningar på flera hundra sidor enligt ett snävt tidsschema.

Resultatet

Acolad tillhandahöll särskilda kundspecifika projektledare för varje EU-organ. Projektledarna känner till kundernas krav och vet hur de ska hitta de bästa översättarna.

Acolad tillhandahåller också erfarna interna översättare som är kunniga i de textspecifika kraven. Dessa översättare säkerställer också kvaliteten på översättningarna och fungerar som kontaktpersoner för underleverantörerna.

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter