Hanterade tjänster för lokalisering och global outsourcing

Maximera effekterna av lokaliseringen och anpassa dina team för internationella framgångar med hanterade experttjänster för lokalisering och global outsourcing.

Optimera dina resurser för internationella framgångar

Maximera effekterna av din lokaliseringsstrategi

Få bättre kontroll över lokaliseringsprocesserna och leverantörerna med ökad synlighet och transparens.

Optimera riskhanteringen

Konsolidera leverantörer, underlätta översättningsprocesserna och säkerställ leverantörsstyrning för bättre riskhantering – och skalbara resurser.

Outsourca med trygghet

Med full överblick över översättningsutgifterna och nyckeltalen samt efterlevnad av internationella standarder, får du bästa möjliga förutsättningar att optimera kostnaderna.

Modeller för hanterade lokaliseringstjänster

Outsourcing för smidig lokalisering

Vi integrerar och underhåller dina lokaliseringsrelaterade tekniklösningar och din verksamhet sömlöst samt koordinerar alla nödvändiga interna och outsourcade aktiviteter, antingen som en engångsinsats för att snabbt skaffa dig en global närvaro eller som ett kontinuerligt samarbete.

Outsoucing av hanterade tjänster för lokalisering
Outsourca hela innehållets livscykel, från copywriting och innehållsproduktion till lokalisering och publicering. Vårt team för hanterade tjänster hanterar alla dina flerspråkiga processer och tar hand om intressenter, leverantörer och lokaliseringsinfrastrukturen. 

Outsourcing av språktjänster
Outsourca och centralisera flerspråkiga processer genom ett samarbete med hanterade tjänster där våra tjänsteansvariga hanterar översättning, tolkning, dubbning, företagets terminologi och program för innehållskvalitet åt dig.

Hanterade lokaliseringslösningar

En kombination av teknik och tjänster som täcker in hela livscykeln för din globala innehållshantering

Språkverksamhet

Från att samordna dagliga uppgifter till att säkerställa utmärkta processer och kundtjänst, hanterar vi effektivt alla aspekter av din språkverksamhet. Vårt utbud omfattar hantering av översättningsprocesser, terminologi och kvalitet.

Språkstrategi och verksamhet

Vår heltäckande hantering av språktjänster är skräddarsydd efter dina specifika behov och stöttar det strategiska beslutsfattandet och verksamhetskvaliteten – från den dagliga processhanteringen till valet av leverantörer och hanteringen av system.

Lokaliseringsresurser

Modeller för flexibel balansering av arbetsbelastningen som komplement till dina interna lokaliseringsexperter. Vår globala pool av yrkespersoner inom lokalisering, projektledning och olika specialområden är redo att tillhandahålla tjänster av högsta möjliga kvalitet.

Optimering av lokaliseringsprocesser

Vi utvärderar målmarknader, arbetsflöden, tekniker och språkliga resurser för att optimera dina processer så att teamen kan arbeta effektivt i en standardiserad miljö, vilket främjar högre kvalitet, full kontroll och lägre kostnader.

Hantering av lokaliseringsprocesser

Våra skickliga projektledare säkerställer smidiga arbetsflöden, standardiserad rapportering, ständiga förbättringar och effektiv felkorrigering för en optimal leverans av flerspråkigt innehåll.

Terminologihantering

Våra terminologiexperter söker termer och definitioner, hanterar översättningsminnen och terminologidatabaser och håller möten för terminologianpassning tillsammans med intressenterna för innehållet. Allt i syfte att möjliggöra exakt och konsekvent flerspråkig kommunikation.

Terminologi och kvalitetshantering

Vårt kvalitetssäkringsteam för översättningar hanterar frågor, klagomål samt utför noggranna språkliga analyser och grundliga granskningar så att du kan leverera felfritt och språkligt korrekt innehåll som överträffar kundernas förväntningar.

Tekniska tjänster

Ett globalt teknikteam står till din tjänst för att implementera innehålls- och lokaliseringsplattformar, översättnings-API:er eller till och med AI-lösningar. Allt i syfte att förbättra samarbetet och effektiviteten för dina globala team för en sömlös hantering av flerspråkigt innehåll.

Låt oss diskutera fördelarna med en outsourcad lösning för dina lokaliseringsbehov.

Kontakta våra experter på outsourcad lokalisering.

Vanliga frågor och svar

Är du ny när det gäller outsourcing av hanterade lokaliseringstjänster? Vi har svaren.

Hanterade tjänster för lokalisering är en strategisk metod där företag samarbetar med en specialiserad leverantör av språktjänster för att hantera hela spektrumet av företagets lokaliseringsbehov. Den omfattar outsourcing av hantering och genomförande av alla lokaliseringsprocesser, inklusive översättning, kulturell anpassning, projektledning och kvalitetssäkring.

Hos Acolad erbjuder vi en heltäckande nyckelfärdig lösning där en utsedd kontakt övervakar alla projektets resurser och processer, så att du kan få alla fördelar utan besvär. Under överlämningsfasen hanterar vi sömlöst dina globala innehållsprogram och dagliga lokaliseringsverksamhet på ungefär samma sätt som i din tidigare organisation. När vi övergår till transformeringsfasen optimerar vi äldre innehålls- och lokaliseringsprocesser så att de fungerar smidigare än någonsin.

Våra erfarna konsulter prioriterar kundnöjdhet genom att optimera resurserna snarare än att bara outsourca processerna. Med en blandning av etablerade arbetsflöden, mångsidig teknisk expertis och komplett dataskydd är vi experter på globalisering. 

Vår metod är skräddarsydd för varje initiativ, och vi tillhandahåller anpassade lösningar och tar ansvar under varje steg. Vi har korta svarstider med en global pool av kvalificerade resurser som täcker alla regioner och tidszoner. 

Hanterade tjänster för lokalisering erbjuder flera fördelar, till exempel kostnadseffektivitet, tillgång till ett globalt nätverk med språkexperter, smidiga arbetsflöden och kortare tid till marknaden. Genom att utnyttja expertisen hos en särskild partner kan företagen fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som de säkerställer högkvalitativt och kulturellt anpassat innehåll för sina målmarknader.

Acolad använder branschens bästa praxis, däribland erfarna språkexperter, kvalitetskontrollprocesser och specialiserade verktyg som översättningsminnen och termbaser. Vi följer också kundspecifika riktlinjer och genomför regelbundna granskningar för att säkerställa konsekventa och korrekta översättningar.

Kunden bibehåller stor kontroll eftersom det finns möjlighet att ange riktlinjer för projekten, tillhandahålla specifika instruktioner och granska arbetet i olika skeden. Acolad agerar alltid som en strategisk partner och säkerställer att kundens preferenser och mål prioriteras.