Fallstudie

Séché Environnement: ett gemensamt tillvägagångssätt för att producera flerspråkiga årsrapporter

 


Kunden

Séché Environnement är en fransk industrikoncern specialiserad på avfallshantering och återvinning av alla slags föroreningar. Företaget har verksamhet i 15 länder och cirka 4 000 anställda.


Utmaningen

 • Företagets URD/årsredovisning blir allt längre varje år, vilket gör hanteringen allt mer tidskrävande.

 • Antalet medarbetare växer på grund av det ökande deltagandet av interna (konsolidering, CSR, juridik) och externa intressenter: grafikdesigners uppströms och nedströms, översättare och XBRL-partners.

 • Publiceringen av den översatta engelska versionen skedde med stor fördröjning jämfört med den franska versionen föregående år.

Som internationellt börsnoterat företag på Parisbörsen måste Séché Environnement ta fram en årsredovisning, även kallad universellt registreringsdokument (URD), till ett visst datum varje redovisningsår.  

Med en lång rad investerare världen över behöver de inte bara ta fram ett URD på franska, utan också på engelska. Därför har Séché sedan företaget börsnoterades 1997 samarbetat med Acolad för att översätta detta dokument.

De ständigt växande kraven på innehållet i URD och behovet av bidrag från fler medarbetare gjorde sammanställningen av rapporten allt mer tidskrävande för varje år som gick. 

Detta gjorde att tiden mellan det att den franska versionen (masterversionen) var färdig och den efterföljande översättningen och korrekturläsningen var mer än en månad – mycket längre än vad som är önskvärt – och dokumentet behövde även passera andra mellanhänder, till exempel grafikbyråer. 

Dessutom insåg Séché att det fanns behov av att vara mer effektiva, samarbetsinriktade och låta ämnesexperter vara mer direkt inblandade, och göra det möjligt för alla att arbeta samtidigt på dokumentet. 

Lösningen

Eftersom Acolad insåg att det befintliga samarbetet inte uppfyllde alla Séchés behov identifierade vi som global innehållspartner en möjlighet att förenkla processen och erbjuda Séché såväl produktions- som lokaliseringslösningar för URD.

Acolad använde Pomdoc Pro (en Pomelo Paradigm-teknik) som grund för ett anpassningsbart samarbetsverktyg för innehåll som gör det möjligt att sköta korrekturläsning och översättning parallellt med innehållsproduktionen. Detta möjliggör ett progressivt slutförande av dokumentet med önskad layout/resultat inom en kort tidsrymd. 

För att hjälpa Séché att uppfylla regulatoriska krav anpassade Acolad plattformens innehållsmallar till URD-standarderna och varumärkets visuella identitet, riktlinjer och typografi. 

Dessutom är plattformen lättåtkomlig online, möjliggör tydligt ansvar och ger utrymme för gemensamt arbete utan begränsning av antalet användare. 

När informationen lagts upp i plattformen organiserade Séché ett internt seminarium med alla medarbetare så att de skulle kunna fortsätta sammanställa rapporten självständigt i sina egna arbetsmiljöer. 

Samtidigt övervakade ett finanslösningsteam från Acolad projektet i sin helhet och samordnade allt med Séché.

Det som skapar mervärde för oss är att ha en lösning som är kompatibel med de nya rapportstandarderna. Dessutom är det ingen tvekan när det gäller kostnaderna: vi halverade våra utgifter (med tiotusentals euro) och förkortade leveranstiderna.

Manuel Andersen, Investor Relationships Manager, Séché Environnement

Aktuella finansiella innehållstjänster

 • Global innehållsrådgivning inklusive teknik och processer
 • Implementering och anpassning av en samarbetsinriktad innehållsplattform
  • Mallar som följer URD-standarderna och varumärkets visuella identitet
  • Personlig åtkomst för varje medarbetare
  • Tilldelning av rättigheter per kapitel till varje användare som möjliggör konfidentialitet och samarbetsinriktat skrivande
  • Exakt information om gjorda ändringar (datum + tid + författarens namn + ändrat kapitel)
 • Parallell översättningsprocess: den engelska översatta versionen skapas samtidigt som det franska originalet
 • Innehållsstöd: inledande användarutbildning och dagligt teknikstöd

Resultatet

 • 10 gånger snabbare URD-produktion
 • Innehållsproduktion, korrekturläsning och översättningstjänster via en enda plattform
 • Snabbare lagenliga revisionsintyg
 • Automatiserad efterlevnad av URD-standarder och varumärkesriktlinjer 
 • Autonom hantering av rapporter från Séché Environnements skribenter

Tack vare de samarbetsinriktade plattformarna och processerna kunde Acolad tillhandahålla den engelska versionen av Séchés URD-rapport praktiskt taget samtidigt som den franska originalversionen – inom bara 2–3 dagar, vilket sparade mer än en månads arbetstid. Detta bidrog till att stärka företagets image bland engelskspråkiga investerare, eftersom det är mycket viktigt för dem att ha samma information tillgänglig som de franska investerarna.

Ett av Séchés största problem innan implementeringen av plattformen var produktionen av den visuella identiteten, som krävde inblandning av externa grafikbyråer. Acolads lösning kunde uppfylla Séchés behov av grafik och design mycket snabbare (och mer kostnadseffektivt), eftersom Acolads egna designers ingick i den samarbetsinriktade innehållsprocessen redan från början.

För de inblandade teamen är det en mycket mer intuitiv process, förklarar Manuel Andersen, Séché Environnements Investor Relationships Manager: ”Nu kan vi exportera innehållet direkt för översättning i XLIFF-format, översättaren arbetar i sin vanliga miljö och vi kan återintegrera översättningen direkt i verktyget. Layouten görs automatiskt i det här skedet och det översatta dokumentet ser redan ut som källdokumentet, som fick sitt format redan i början av processen. Det är helt annorlunda än att klippa och klistra, det handlar bara om finjustering och sparar massor av tid.” 

Slutsats

En blick mot framtiden

Séché ansåg att Acolads lösning för finansiellt innehåll är så användbar och kompatibel med rapportstandarderna att de planerar att utöka partnerskapet med Acolad till att omfatta alla framtida finansiella rapporter, och ta hjälp av det globala eXtensible Business Reporting Language-ramverket (XBRL).

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta ditt multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!