Teknikens roll i maskinöversättningens utveckling

Ny teknik har i hög grad förändrat våra liv, och översättningsbranschen är inget undantag. När vi har full förståelse för vilken roll tekniken spelar inom översättning kan vi se alla dess fördelar för både branschproffs och kunder.

På Acolad har vi sedan länge förstått att tekniken är en del av översättningen och att den är här för att stanna. Därför vill vi understryka hur viktigt det är att inte bortse från tekniken och att dra maximal nytta av den i det dagliga arbetet.

Den tekniska utvecklingen inom översättning

Vi känner alla till att tekniken genom människans historia alltid har varit det som markerat övergången från en tidsepok till en annan. Det här har även hänt i översättningsbranschen.

När det handlar om milstolpar kan vi gå ända tillbaka till när tryckpressen uppfanns, vilket ledde till att antalet läsare och översättningar mångdubblades. Men vi ska hålla oss kort. Man kan säga att den tekniska utvecklingen inom översättning inleddes 1933, då de första försöken till maskinöversättning ägde rum. Tekniken fick dock ingen större acceptans vilket senare gav utrymme för de första CAT-verktygen för datorstödd översättning. Internet debut 1969 och kom att bli en revolution, inte bara inom översättning utan även på många andra områden.

Molnet har blivit standardplattform för delning av information och översättningsresurser. Vi kommer först att prata om CAT-verktyg innan vi ger oss in på området maskinöversättning, närmare bestämt användningen av neurala nätverk inom översättning, vilken i hög grad är kopplad till uppkomsten av artificiell intelligens.

CAT-verktyg för datorstödd översättning

De tidiga försöken att ta fram maskinöversättningslösningar banade väg för uppkomsten av datorstödd översättning, som kort och gott brukar kallas CAT (Computer Assisted Translation).

CAT-program bygger på översättningsminnen, som är ett slags databaser där segment på källspråket och deras respektive översättningar sparas så att de kan återanvändas senare inom samma projekt eller i framtida översättningar.

Programvaran kan vara mycket avancerad och även innehålla funktioner för hantering av ordlistor. Förutom att förbättra översättningarnas enhetlighet och kvalitet kan översättaren få jobbet gjort på kortare tid och kunden sänka sina kostnader.

Vi vill understryka att vi på Acolad lägger stor vikt vid tekniska lösningar för översättning. Vi använder den senaste översättningsprogramvaran för att kunna ge dig det resultat du vill ha.

Från maskinöversättning till den senaste översättningstekniken

Som vi redan nämnt rönte de inledande försöken med maskinöversättningen inga större framgångar. Det gick faktisk så långt att en ALPAC-rapport 1966 avrådde till fortsatt investering i utveckling av maskinöversättning. Det berodde på att kvaliteten var mycket lägre än vad mänskliga översättare kunde leverera. Dessutom var det dyrt och leveranstiderna långa.

Men detta satte inte stopp för utvecklingen av maskinöversättningsteknik. Den har kontinuerligt förbättrats och lett fram till en ny verksamhet i branschen: efterredigering.

Idag handlar översättarens arbete om så mycket mer än bara översättning. Mycket tid ägnas åt efterredigering och granskning av översättningar som genererats av automatiska system i ett försök att uppnå resultat som motsvarar mänsklig översättning. Det här är en banbrytande utveckling.

Idag finns tre huvudsakliga typer av maskinöversättning (MT):

  • en som använder lingvistisk information (kallas ofta regelbaserad TA, eller RBMT (regelbaserad maskinöversättning)
  • en som baseras på statistik (så kallad SMT, statistisk maskinöversättning)
  • och en baserad på neurala nätverk (kallas NMT, eller neural maskinöversättning).

Här ska vi fokusera på den senare typen som har gjort stora framsteg de senaste åren tack vare den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.

Med neurala nätverk kan översättningen ske via association, baserat på inmatningen av miljontals fraser och meningar. Ju mer tjänsten används, desto större blir datamängden, vilket i sin tur innebär en kontinuerlig förbättring av översättningskvaliteten. Med den här tekniken kan vi idag översätta miljontals ord i realtid, med en precision och kvalitet som ligger nära mänsklig översättning.

På Acolad har vi utvecklat vår egen motor baserat på artificiella neurala nätverk, och vi matar den dagligen med data från alla koncernens företag för att göra den alltmer effektiv. Neurala motorer arbetar på ett sätt som påminner om människans hjärna: de tränar och lär sig.

Utvecklingen av artificiell intelligens har kommit så långt att den nu kan tolka innebörden i texter även om det finns brister i den språkliga kvaliteten. Tack vare maskininlärning kan algoritmen till och med lära sig från misstag. Vår onlineplattform för maskinöversättning, U-Translate, är ett perfekt exempel på hur effektiv denna teknik är. 

Taligenkänning

Användningen av artificiell intelligens påverkar dock inte bara själva översättningsprocessen. Den bidrar även i stor utsträckning till ny teknik för automatisk taligenkänning, som med precision kan transkribera talat språk så att den efterföljande översättningen kan komma igång snabbare.

Acolad använder en typ av automatisk taligenkänning som kallas LVCSR (Large Vocabulary Continuous Speech Recognition). Tekniken baseras på automatisk identifiering av mycket korta ljudsekvenser och gör det möjligt att producera transkriptioner av högsta kvalitet, under förutsättning att ljudinspelningen är korrekt.

Acoladkoncernen ligger i framkant vad gäller innovation

Som sagt utvecklas de tekniska lösningarna inom översättning fortlöpande, och det är viktigt att dra maximal nytta av detta. Acoladkoncernen har för avsikt att även i fortsättningen ligga steget före genom att på daglig basis arbeta med den senaste tekniken inom översättning, så att vi kan dra maximal nytta av denna utan att kompromissa med den optimala kvalitet vi har för vana att leverera.

Har du en förfrågan? Tveka inte att kontakta oss för att be om en offert

Relaterade artiklar