Fyra frågor som hjälper dig lyckas med din lokalisering av programvara

Våra experter på lokalisering av programvara berättar allt du behöver tänka på när du anpassar programvara till nya marknader.

date iconUppdaterat 16 november 2022     tag iconÖversättning

Lokalisering av programvara kan inledningsvis verka överväldigande. Om du överväger att lokalisera din programvara är du kanske inte säker på var du ska börja, hur du ska undvika fallgroparna på vägen eller om lokalisering ens är rätt åtgärd för ditt företag. För att hantera dessa frågetecken intervjuade vi Patrick Hampel och Giorgia Cazzola, Solutions Architects för Memsource respektive Acolad. Acolad som språktjänstleverantör använder Memsource i stor omfattning för lokalisering av programvara. 

Detta är deras viktigaste insikter:

1. Varför är lokalisering av programvara viktigt för alla verksamheter?

Patrick Hampel, Memsource: ”En av de stora fördelarna med lokalisering av programvara är ökad konkurrensförmåga. Konkurrenterna på dina målmarknader erbjuder troligtvis redan lokaliserade produkter; om du lokaliserar dina produkter försvinner en anledning för potentiella kunder att ignorera dem. Dina globala konkurrenter har å andra sidan kanske inte lokaliserat sina produkter, så om du lokaliserar dina produkter kan det ge en fördel gentemot dem.

Lokalisering av programvara brukar också öka kundnöjdheten och lojaliteten. De flesta användare föredrar produkter på sitt eget språk. En korrekt lokaliserad produkt är enklare att använda och skapar förtroende bland användarna – och det innebär större intäkter för din verksamhet. Med andra ord betalar lokalisering av programvara för sig själv.

En annan viktig faktor i dagens moderna värld är hur enkelt det är att distribuera programvara. Utvecklare som distribuerar sin programvara via plattformar som Google Play Store, Microsoft Store och Apples App Store inser ibland inte hur många användare de kan nå. På dessa plattformar är lokalisering ett enkelt sätt att förbättra synligheten på utländska marknader och locka till sig nya kunder.”

Giorgia Cazzola, Acolad: ”Att ta sig in på en marknad med en produkt som är anpassad till marknadens egenskaper är definitivt första steget till att öka chanserna till bra försäljning: Du visar kompetens, skapar förtroende och uppfyller marknadens behov.

Från användarens synvinkel kan det vara irriterande att inte få någon lokaliserad version av programvaran eller en dålig översättning av källtexten. Tänk dig att du hittar en dålig översättning av ett kommando: du kan förhoppningsvis fortfarande använda programvaran – men det kräver extra ansträngning. Som användare kommer du då att känna att produkten inte är specifikt utformad för dig, och det är den upplevelsen du sedan för vidare till andra.

Om produkten är utformad för målmarknadens kulturella normer och språkliga egenheter blir den tilltalande för lokala användare. Investering i lokalisering säkerställer att produkten når nya marknader snabbare och att kundbasen utökas – eftersom lokalisering bidrar till användarnas förtroende för ditt varumärke.”

2. Hur ser den idealiska processen för lokalisering av programvara ut?

Patrick Hampel: ”En vanlig missuppfattning är att lokalisering och översättning är samma sak. Översättning är givetvis en viktig del av lokaliseringsprocessen, men den innehåller mycket mer än bara detta.

Det finns massor av viktigt förberedande arbete att göra innan översättarna ens kommer i kontakt med ett lokaliseringsprojekt. Programvaran måste till exempel anpassas så att den fungerar med olika tid- och datumformat, och den måste kunna hantera text i icke-latinska alfabeten, som arabiska och hebreiska. Dessa skrivs från höger till vänster, vilket kan ge upphov till alla möjliga slags layoutproblem i programvara som inte har förberetts – om den kan visas över huvud taget.

Processen upphör inte heller när översättarna har gjort sitt jobb: Flerspråkiga korrekturläsare behövs för att granska översättningarnas korrekthet innan de läggs till i programvaran, och den lokaliserade programvaran behöver testas för att hitta andra problem. En knapp kan till exempel vara för liten för att rymma sin översatta etikett, eller så kan text saknas i ett fönster eftersom en lokaliseringsfil saknas. Den här typen av problem kan göra användarna förvirrade eller frustrerade, men de är enkla att upptäcka och åtgärda under testningen.”

Giorgia Cazzola: ”Det hela börjar med att ett lokaliseringsteam utses, inklusive intressenter från både kundens och språkpartnerns sida. Teamets första steg är sedan att extrahera allt översättbart innehåll och förbereda resursfilen. Detta innefattar att definiera en stilguide och ordlistor som ser till att lokaliseringen blir konsekvent, något som i längden kommer att bespara dig mycket problem.

Tidiga tester i en särskild testmiljö för lokalisering gör det möjligt att kontrollera hur långt produkten kommit på vägen till lokalisering. Du kan även använda pseudolokalisering med platshållartexter för att testa textens utvidgning, hårdkodade strängar och andra potentiella problem. Detta är avgörande för att kunna lösa problem i ett tidigt skede.

Efter själva lokaliseringen till målspråken (inklusive grafik!), krävs tester och felkorrigeringar på olika nivåer för att uppnå högsta kvalitet. Detta omfattar naturligtvis en språkgranskning av inhemska experter (till exempel för att kontrollera korrektheten, språkkvaliteten, terminologin och anpassningen till företagets varumärke). Efter ett funktionstest av målversionerna kan programvaran lanseras. Totalt sett är bra ärendehantering nyckeln till att säkerställa hög kvalitet och åtgärda eventuella tvetydigheter.”

3. Vilket är det bästa sättet att förbereda programvara för lokalisering – och vilka är de vanligaste misstagen?

Patrick Hampel: ”Ett av de bästa stegen du kan ta för en framgångsrik och problemfri lokaliseringsprocess är att börja med internationalisering, ibland förkortat till i18n. Internationalisering är processen att (om)designa programvaran på ett sätt som gör att den kan anpassas för internationell användning.

Exakt hur internationaliseringsprocessen ser ut varierar från produkt till produkt. Det finns en del aspekter som är gemensamma för de flesta produkter, som hur orden pluraliseras och hur artiklar sorteras i en lista. Andra, som valutasymboler och adressformat, tillämpas inte i alla situationer.” En del aspekter av internationalisering kan verka bedrägligt enkla. Engelska plural är kanske ingen större utmaning, men slovenska har särskilda former för exakt två förekomster av något, och ryska använder singularis för alla tal som slutar med 1 – utom 11!

“Textens riktning och layout är en annan fråga som utvecklare – framför allt europeiska utvecklare – brukar glömma bort tills det är dags för lokaliseringen”, tillägger Patrick. ”Det handlar inte heller bara om text som skrivs från höger till vänster. Japanska skrivs ofta i kolumner uppifrån och ned och från höger till vänster. Japanska användare kanske laddar ned en ny ordprocessor eller app med grafik för att prova den, och så upptäcker de att programvaran inte låter dem skriva vertikalt och raderar den.” Användare i Indien hamnar ofta i samma situation, eftersom många av landets fler än 20 språk skrivs med skrivtecken som har komplicerade placeringsregler.”

Giorgia Cazzola: ”Som språktjänstleverantör är det mycket vanligt att vi upptäcker typiska fel under lokalisering av programvara – till exempel att företaget underskattar eller ignorerar lokalisering som en del av arbetscykeln för produktutveckling. Om det görs på rätt sätt är det inte ett separat steg som kommer efter utvecklingen av produkten, utan något som bör tas med i beräkningen under hela design- och utvecklingsprocessen. Nästa punkt på listan är brist på planering, följt av olämplig internationalisering av innehåll innan lokaliseringen, precis som Patrick just förklarade.

I allmänhet underlättar inte brist på sammanhang när översättarna ska åtgärda tvetydigheter. På en mer teknisk nivå stämmer detta även för filer som är dåligt strukturerade, slutar med rena stränglistor eller ibland saknar meningsfulla resurs-ID:n. När det gäller filformat tas det ofta ingen hänsyn till att vissa av dem inte är lämpliga för lokalisering – Excel är ett klassiskt exempel. Lämpliga standardformat omfattar JSON, XML med flera. Unicode-UTF-8-kodning är en bra grund för korrekt visualisering av skriftspråk.

Ett annat vanligt misstag är olika leverantörer anlitas för lokalisering av hjälpdokumentation (UA) respektive användargränssnitt (UI), vilket ofta leder till bristande enhetlighet. Sist, men inte minst: Ofta läggs inte tillräcklig vikt på målspråkets olika språkvarianter. Med språkvariant avses de olika versioner av ett språk som talas på olika platser, och som kan variera stort i nyans – jämför till exempel kanadensisk franska med den franska som talas i Frankrike. Det är viktigt att du kan lita på att din expertpartner också är en bra rådgivare som kan ge tips redan från de inledande stegen av produktutvecklingen och under hela processen.”

4. Hur gör du för att välja teknikleverantörer och språktjänstleverantörer för lokalisering av programvara?

Patrick Hampel: ”Detta är beslut som kan avgöra om din lokaliseringsupplevelse lyckas eller misslyckas, så det är bäst att börja tänka på dem i god tid. Kontakta intressenterna i lokaliseringsprocessen, till exempel projektledare och chefer, för att ta reda på vad som är viktigast för dem. Du kan använda den här informationen för att fokusera din sökning.

Idag finns det många system för översättningshantering att välja mellan, och vart och ett av dem har en unik uppsättning funktioner. Det kan till exempel vara så att vissa system inte fungerar för dig eftersom de inte kan hantera filer i ett visst format som du använder”, säger Patrick. ”Om du utvecklar programvara för flera plattformar kan det finnas en hel lista med format som du behöver arbeta med: ett format för din iOS-app, ett annat format för din Android-app, ett tredje format för din webbapp och så vidare.

När du har förkastat de system som inte uppfyller dina behov finns det ytterligare några faktorer du kan använda för att minska antalet kandidater och fatta ett beslut. Teknikleverantörer ger till exempel ofta möjlighet att boka ett möte där du får se hur programvaran fungerar och i vissa fall även prova den själv. Du kan också begära offerter från leverantörer för att ta reda på vilka som har bäst förutsättningar att uppfylla dina behov och göra ditt projekt framgångsrikt.”

Giorgia Cazzola: ”Mitt råd är att använda en leverantör som använder den senaste tekniken – ett system för översättningshantering (TMS) med översättningsminnen, ordlistor och termbaser. Det bör ha stöd för information om sammanhang, helst även pluralformer och visuellt sammanhang. Och se till att det innehåller automatiska kvalitetskontroller. De mest avancerade systemen kan hantera löpande lokalisering, och din partner bör kunna integrera sin teknik med ditt CMS eller ditt program för utveckling av programvara. Varje gång filen uppdateras bör en begäran om översättning aktiveras automatiskt, vilket ger snabbare hanteringstider.

Säkerställ att skalbara språkliga resurser och experter inom programvara finns tillgängliga, samt att det finns beredskap för ett starkt samarbete mellan lokaliseringsansvariga på båda sidor, och möjlighet att göra språkexperterna delaktiga så att de får kunskaper om produkten. Centralisera till en leverantör av språktjänster med ett särskilt team som kan vara en del av hela produktens livscykel.

De bör täcka ett brett spektrum av filer, anpassa sig till produktens arbetscykler (och även klara av de mest intensiva perioderna!), vara bekanta med både agila och traditionella arbetsflöden samt synkronisera med dina utvecklingsprocesser. Leta efter bra kommunikatörer som kan beskriva sina processer och verktyg på ett bra sätt. Slutligen finns det en annan urvalsfaktor som kan göra stor skillnad för dig: Välj en partner som kan hantera granskningen i målspråkslandet åt dig.”

Slutsats

När det görs på rätt sätt är lokalisering av programvara ett utmärkt sätt att utöka din verksamhet. Det kan locka nya kunder till din produkt och göra den mer konkurrenskraftig, vilket ger ökade intäkter. För att lokaliseringsprocessen ska lyckas är det viktigt att förbereda programvaran korrekt och se till att resultatet är fritt från både språkliga fel och tekniska problem. För att uppnå allt detta är det avgörande att välja rätt leverantör för dina behov.


date iconUppdaterat 16 november 2022     tag iconÖversättning

Behöver du lokalisera programvara eller appar?

relaterade artiklar