Fallstudie

Nyttan med maskinöversättning: Lärdomar från en ledande återförsäljare

Se hur Acolad hjälpte Schweiz största stormarknadskedja, Migros, att uppdatera sin flerspråkiga produktinformation snabbare med maskinöversättning.


Migros, Schweiz största stormarknadskedja

Migros är Schweiz största stormarknadskedja, detaljhandlare och arbetsgivare. Det är också en av de fyrtio största stormarknadskedjorna i världen med över 80 000 anställda. Avdelningen för språktjänster är den centrala kontaktpunkten för alla typer av översättning inom Migros. Där översätts över 20 miljoner ord varje år, mellan franska, italienska, tyska och engelska, för en rad olika interna kunder.


Utmaningen

Som en av världens största stormarknadskedjor försöker Migros hela tiden att förnya, modernisera och optimera sin verksamhet.

Denna innovationsfrämjande kultur har inspirerat Ester Caduff, chef för avdelningen för språktjänster på Migros, att undersöka möjligheterna med maskinöversättning (MT) för att optimera kostnaderna och hanteringstiderna – framför allt gällande den egna översättningen av produktinformation.

Migros hade redan effektiviserat sin översättningsprocess genom att integrera sitt system för hantering av produktinformation (PIM) med ett webbaserat system för översättningshantering (TMS). Att införliva även maskinöversättning blev därför ett naturligt nästa steg.

Migros PIM-system genererar varje år en miljon ord som behöver översättas till franska och/eller italienska. För att komplicera situationen ytterligare återanvänds detta innehåll i flera olika sammanhang, vilket kräver hög noggrannhet för att säkerställa kvaliteten.

Följaktligen behövde de hitta en lösning som kunde upprätthålla denna höga kvalitetsnivå – och samtidigt sänka kostnaderna.

Det var avgörande för oss att hitta en översättningspartner med erfarenhet och rätt inställning för att utveckla en lösning som kunde hjälpa oss bli mer effektiva.

Ester Caduff
Chef för avdelningen för språktjänster på Migros

Lösningen

Migros har i snart fyra år anlitat Acolad för sina översättningsbehov. På grundval av tidigare samarbeten kring andra processförbättringsprojekt hade Migros redan kunnat konstatera att Acolad är en global innehållsexpert, som förutom nödvändig expertis inom språkteknik även har kunniga översättare med öga för effektivitet och kvalitet.

Acolads djupgående kunskap om Migros översättningsbehov och processer innebar att det fanns en hög medvetenhet om den kvalitet som förväntades.

För att kunna avgöra i hur hög grad maskinöversättningen gav önskade resultat behövde Acolads MT-team först utveckla ett sätt att mäta mängden arbete som krävdes för redigering av maskinöversatt text. För detta använde de under en försöksperiod sitt beprövade mått post-edit distance (PED). PED är en beräkning av antalet ändringar en översättare har behövt göra i en maskinöversatt text för att åstadkomma ett resultat med en kvalitet som uppfyller kundens förväntningar.

Den här metoden är idealisk, eftersom den beaktar kundspecifika kvalitetskrav och därmed genererar klart noggrannare mätningar av MT-kvaliteten än någon annan utvärderingsmetod.

Med denna transparenta metod kan översättningskunder och tjänsteleverantörer avgöra hur användbart MT är för ett visst scenario, och utifrån erhållna data besluta ifall man ska implementera maskinöversättning.

Acolad var redan en uppskattad partner för översättningar, men har nu även blivit vår strategiska allierade när det gäller att implementera innovationer här på Migros avdelning för språktjänster.

Ester Caduff
Chef för avdelningen för språktjänster på Migros

Resultatet

Kostnadsminskningar

inom några månader efter implementeringen av maskinöversättningen

Snabbare väg till marknaden

för produktinformation och e-handelssidor

Resultaten från Migros MT-försök visade att en integrering av maskinöversättning i översättningsprocessen skulle ge de önskade besparingarna – utan kvalitetsförsämringar. Acolad kunde då upprätta en kostnadsoptimerad prissättningsmodell som en del av den fortsatta processen.

Några månader in i MT-integreringens produktionsfas kunde Migros konstatera att översättningskvaliteten låg kvar på samma höga nivå, samtidigt som den genomsnittliga hanteringstiden hade minskat avsevärt. Dessutom uppnådde de sina besparingsmål redan under de första månaderna.

”MT-tekniken har på allvar blivit ett produktivitetsverktyg”, säger Ester Caduff, ”men för att åstadkomma verkliga besparingar måste man ha rätt experter på plats för att sköta efterredigeringen. På så sätt säkerställer man också att företagets image inte tar skada.”

Efter den framgångsrika implementeringen av MT för PIM-innehåll utforskar Ester nu möjligheterna att använda samma process för annan slags kommunikation – och Acolad hjälper gärna till.

MT-tekniken har på riktigt blivit ett produktivitetshöjande verktyg.

Ester Caduff
Chef för avdelningen för språktjänster på Migros

Vill du ha ett eget exemplar av den här fallstudien?

Utnyttja den senaste tekniken för neural maskinöversättning för att maximera din lokaliseringsbudget.

Boka en kostnadsfri konsultation med våra experter på maskinöversättning