Bästa praxis för terminologihantering: Så kommer du igång

Företag som vill öka varumärkesmedvetenheten på den globala marknaden måste först ta ett antal steg. För att uppnå bästa möjliga resultat måste varumärket ha en stark identitet. Detta inkluderar en uppsättning riktlinjer om hur varumärket kommunicerar med omvärlden och omfattar allt från varumärkets färger till dess terminologi.

date icon3 februari 2022     tag iconÖversättning

När det gäller översättning och lokalisering bör du ta hjälp av en bra leverantör av språktjänster för att ta fram och utforma ett budskap till andra länder. Detta omfattar även terminologihantering.

Vad är terminologihantering?

Terminologihantering kan beskrivas som en metod som hjälper oss att identifiera, lokalisera, godkänna och centralisera företagsrelaterad terminologi inom hela företaget.

Terminologihantering kräver mycket mer än att bara skapa tvåspråkiga termbaser med komplexa metadata. Efterlevnad och konsekvens för terminologin är avgörande för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektivitet i varumärkeshantering och lokaliseringsprocesser.

Det kan också definieras som en samling processer som låter oss maximera företagskommunikationen och återanvändningen av immateriella tillgångar. Kunder som är engagerade i bästa praxis för terminologihantering omvandlar sina språkliga resurser till immateriell egendom och kapital. Dessutom är det ett effektivt och beprövat sätt att minska globaliseringskostnaderna.

Varför behövs terminologihantering?

Det är ofta så att viktiga koncept och termer är mycket svåra att lokalisera, på grund av konceptens tekniska natur. Andra gånger kan en brist på sammanhangsberoende referenser eller andra typer av metadata eller hjälpinformation göra koncept eller termer svårarbetade – även för en kvalificerad och erfaren språkexpert.

Det första steget i ett stabilt program för terminologihantering kräver att du i förväg identifierar nyckeltermer för varumärkets produkter och ämnen. Denna identifiering av nyckelterminologi tillsammans med validering, lokalisering, godkännande och centralisering av dessa termer skapar en väg mot en enklare och mer ekonomisk lokaliseringscykel för organisationen.

Så här kan terminologihantering bidra till global enhetlighet för varumärket

Om du investerar i ett terminologiprogram kan varumärket få spridd användning av terminologi, koncept och termer bland alla intressenter i en organisation. Det finns ofta en missuppfattning i vår bransch om att terminologin bara påverkar översättare. I verkligheten påverkar terminologin alla intressenter i produktens livscykel: från tekniska skribenter till produktchefer och marknadsföringsbyråer som arbetar med kundernas varumärken, till översättare och kundens granskare.

Om ett koncept är otydligt under lokaliseringscykeln eller inte har någon metadatainformation som förklarar eller definierar termen, kan översättningscykeln avstanna. Multiplicera denna förvirring med antalet språk som organisationen siktar mot, så ser du att det uppstår en flaskhals.

Detta ger längre globaliseringslivscykler, mer pengar som i stort sett slösas bort på lokalisering, ökade inkonsekvens, varierande kvalitet på innehållet och långsammare tid till marknaden.

Om vi ser positivt på det hela genererar implementeringen av bästa praxis för terminologihantering besparingar inom flera delar av lokaliseringsprocessen. Dessutom förbättras enhetligheten, kvaliteten, tiden till marknaden och avkastningen för dina globala varumärkesåtgärder.


date icon3 februari 2022     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar