Bästa praxis för översättning av officiella och juridiska dokument

date iconUppdaterat 23 februari 2023     tag iconÖversättning

På samma sätt som ditt företag är mycket noggranna vid framtagning av juridiska dokument, kräver juridiska översättningar omsorgsfull hantering av specialiserade professionella översättare.

Dåligt översatta dokument – oavsett om det gäller fel som rör innebörd, språk eller formatering – kan leda till allvarliga risker för affärsförhandlingar, för rättssäkerheten eller advokatbyråers trovärdighet inför internationella kunder och partner.

De goda nyheterna är att dessa översättningar kan anförtros till leverantörer av språktjänster som förstår behovet av att följa lokala normer och föreskrifter och som arbetar med specialiserade och väl utbildade yrkespersoner.

Här följer några exempel på bästa praxis som en bra leverantör av översättningstjänster tar hänsyn till i arbetet med dina juridiska dokument:

Säkerställer datasekretessen

Den första regeln för hantering av juridiska dokument och rättegångsdokument är konfidentialitet. Det är avgörande att välja en språkpartner med starka policyer för datasäkerhet och översättare som har undertecknat sekretessavtal för att säkerställa att känslig information bevaras säkert.

Översättningsbyråer använder programvara, till exempel översättningsplattformar för att arbeta snabbare och mer effektivt. Dessa databaser skyddas väl för att hålla kundens data säkra.

Arbetar med snäva tidsfrister

På juridiska avdelningar och advokatbyråer sker arbetet i högt tempo och är tidskänsligt, så det är viktigt att hitta en leverantör av språktjänster som kan hänga med. Här är några saker att titta efter när du väljer språkleverantör:

Snabba svarstider

  • Svarar snabbt på översättningsförfrågningar och lämnar en offert inom en timme

Snabb hantering

  • Översättningsprojekt kan slutföras med snäva tidsramar, i enlighet med projektets krav

Alltid tillgängliga

  • Team som finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar

Certifiering av översatta juridiska dokument

Många juridiska översättningar behöver certifieras. Certifieringsprocesserna varierar från land till land. I vissa länder används en auktoriserad översättare som har blivit auktoriserad av domstolarna i det land där översättningen ska användas.

I vissa länder är översättningar inte lika reglerade, så ”auktoriserade” översättare finns inte, även om de översatta dokumenten fortfarande måste bestyrkas. Oavsett vilket är det mycket viktigt att översättaren har goda referenser för att säkerställa en översättning av hög kvalitet som inte riskerar att underkännas av slutanvändaren.

Språkexperter 

Alla översättningsprojekt bör utföras av en skicklig modersmålstalare så att nyanserna i innebörden framgår korrekt. Att bibehålla felfri språkkvalitet är särskilt viktigt när det gäller att översätta juridiska dokument, eftersom vikten av subtila skillnader i betydelsen förstärks i juridiska sammanhang.

Ämnesspecialister

För att producera korrekta juridiska översättningar krävs inte bara språkfärdigheter, utan också kunskaper i ämnet. Professionella juridiska översättare har djupgående kunskaper om rättssystemet i det land där de översatta dokumenten framställs. Juridiska översättare är ofta specialiserade inom ett särskilt juridiskt område, till exempel bolagsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt eller dylikt.

Regler för korrekt formatering

Formatering kan vara en utmaning vid översättning av vissa juridiska dokument. Vid behov kan översättare infoga förklarande anteckningar med information om formaterings- eller översättningsbeslut. När delar av ett originaldokument inte går att översätta, till exempel en signatur, kan detta anges genom att sätta ett ord eller en fras inom hakparentes, i stället för att kopiera och klistra in originalet.

Sekretess, snäva tidsramar, certifiering, språkförmåga, specialisering och regler är alla bra orsaker till varför det är säkrast att anlita en erfaren och professionell leverantör av språktjänster.


date iconUppdaterat 23 februari 2023     tag iconÖversättning

Acolads juridikexperter kan hjälpa dig, oavsett hur dina behov av juridisk översättning ser ut.

relaterade artiklar