Distribution av livräddande produkter på marknaden världen över

Se hur Acolad hjälpte ett globalt läkemedelsföretag att få ut livräddande produkter på marknaden världen över. 


Minska kostnaderna förknippade med översättningar av registreringsansökningar med en anpassad innehållsprocess och toppmodern teknik för översättningsminnen.


Kunden

Vår kund är ett forskningsbaserat bioläkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och kommersialiserar innovativa mediciner på områden där behovet av läkemedel inte har uppfyllts. I deras produktportfölj ingår behandlingar för HIV/aids, leversjukdomar, cancer, inflammations- och andningssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Utmaningen

  • Stora mängder information
  • Snäva tidsfrister
  • Komplicerade formateringskrav

Vår kund behövde en partner som kunde översätta registreringsdossiern för deras läkemedelsprodukter för marknadsgodkännande i Asien, Ryssland, Latinamerika och Afrika.

Även om dossierns format och struktur måste uppfylla stränga regler och riktlinjer kan språkkraven för inlämningar variera mellan länderna. Vissa länder, t.ex. Kina, kräver ofta att dokumenten från samtliga moduler översätts till kinesiska innan de skickas in. Andra länder kräver vanligtvis bara att dokumenten i modul 2 (M2) och modul 3 (M3) översätts.

Översättningsbehovet är störst för modulerna 2 och 3 eftersom de innehåller alla sammanfattningar och översikter från kliniska studier, liksom de enskilda studierna samt rapporter och kvalitetsdata. En typisk dossier från kunden innehåller allt från modulerna 2 och 3 och består i genomsnitt av ungefär 500 000 ord. Vanligtvis tar det 3–4 månader att översätta projekt i den storleksordningen. Detta är en utmaning i sig, men med tanke på innehållets komplexitet (biokemi, farmakologi, virologi) är formatkraven (många av dokumenten i en läkemedelsdossier är icke-redigerbara PDF-filer som kommer från tredjepartslaboratorier) och behovet av innovativa översättningslösningar av yttersta vikt.

Lösningen

Acolads första dossierprojekt för kunden var att översätta M2- och M3-dokument till latinamerikansk spanska för en av deras grundbehandlingar för HIV. Den totala volymen var på över 300 000 ord, och kunden behövde översättningen inom åtta veckor! Visserligen var de flesta av dokumenten i Microsoft Word-format, men de var stora, komplexa och formaterade enligt CTD-standarder som behövde upprätthållas i de översätta versionerna. Det var även många PDF-filer, varav de flesta inte gick att redigera och innehållet var mycket upprepande.

Acolads tekniska team insåg snabbt behovet av att hitta en lösning som skulle möjliggöra användning av översättningsverktyg för dessa filer för att klara den mycket snäva tidsfristen. De lyckades ta fram en process där PDF-filerna ”förformaterades” i Microsoft Word efter CTD-mallar så att innehållet sedan kunde behandlas i memoQ. Där kunde upprepningarna hanteras på ett mycket effektivt sätt, vilket innebar betydande tids- och kostnadsbesparingar. Fördelarna uppmärksammades även av kunden, som efter det framgångsrika pilotprojektet återkom till Acolad redan en månad senare för att be om översättningar av en ännu större dossier för Sydkorea och därefter översättningar av den första stora dossiern med översättningar för Kina och Ryssland.

Utöver att tillhandahålla tekniska lösningar genom effektiv användning av översättningsminnen krävde kundens omfattande och komplexa innehåll att Acolad tillhandahöll en mycket hög kompetensnivå för ämnesområdet i sina lingvistteam, vilket var en utmaning i och med att det ofta behövdes 10–15 översättare för att klara de korta tidsfristerna. Acolads leverantörsadministrationsteam har under årens lopp arbetat kontinuerligt med att rekrytera och certifiera lingvister som är specialiserade på läkemedelstexter för att kunna anlita dem som partner för vår kunds innehåll. Acolad har byggt upp mycket starka relationer med team i Latinamerika, Kina, Sydkorea och Ryssland som gjort det möjligt för oss att alltid ha tillräckliga resurser som håller hög kvalitet och är redo att ta sig an detta arbete när kunden behöver dem, ofta med relativt kort varsel.

Resultatet

  • Inga missade tidsfrister
  • Besparingar på 30 %
  • Snabbare väg till marknaden

Kontinuerligt innovativ användning av översättningsminnen, särskilt avsedda lingvistteam och utmärkt kundtjänst överlag (kunden påtalar ofta att Acolad aldrig levererat en översättning för sent) har gjort det möjligt att inte bara klara deras tidsfrister och snabbt göra deras produkter tillgängliga för patienter i hela världen, utan det har även sparat pengar! Acolads tjänster har blivit alltmer effektiva och kostnadseffektiva, vilket innebär besparingar på upp till 19 % jämfört med föregående år.

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter