Tillverkningsindustri

Accelerera den internationella tillväxten och uppdatera dina interaktioner med leverantörer, samarbetspartner och slutanvändare världen över.

Med årtionden av erfarenhet av tillverkningsindustrin förstår vi de unika utmaningarna i samband med global expansion

Efterlevnad över gränserna

Se till att produktmärkning, handböcker och dokumentation uppfyller alla regler och säkerhetsstandarder

Samlade kostnader

Förenkla produktionen av flerspråkiga produkthandböcker, teknisk dokumentation, utbildningsmaterial, marknadsföringsmaterial och eftervård. 

Maximerad effektivitet

Håll kostnaderna under kontroll och minska marknadsledtiden med de senaste översättningsprogrammen.

”Acolad agerar snabbt, är kvalitetsmedvetna och har konkurrenskraftiga priser – det är de tre egenskaper jag letar efter hos en partner.”

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval

Skräddarsydda lösningar för alla dina tillverkningsrelaterade innehållsbehov

Våra språkexperter som är specialiserade på tillverkningsindustrin anpassar dina användarhandböcker, produktspecifikationer, säkerhetsriktlinjer och underhållsinstruktioner för att säkerställa tydlighet och efterlevnad på alla marknader.

Avancerad teknik och expertis för att effektivisera lokaliseringen av märkning samtidigt som lokala regler och de högsta kvalitetsstandarderna efterlevs.

Lokalisera marknadsföringsmaterial, webbplats och kampanjer för att tilltala lokala målgrupper utan att avvika från varumärkesbudskapet.

Våra lokaliseringslösningar ser till att olika internationella bestämmelser, standarder och certifieringar uppfylls. 

Vi kan vägleda dig genom varje steg under utbildningen av medarbetare, samarbetspartner och kunder: från utarbetning av kursplaner till distribution av onlinekurser.

Lokaliserad mjukvara, maskiner eller användargränssnitt – från knappar, menyer och instruktioner till mer avancerade UX-behov.

Smidig service för kunder på olika språk, med chattrobotar, telefontjänst och andra kanaler. 

Vi tar hand om hela ditt leverantörsnätverk och tar hjälp av skräddarsydda lösningar för att underlätta kommunikationen med globala leverantörer och samarbetspartner. 

Vår expertis inom översättning av affärsavtal, kontrakt och juridiska dokument bidrar i hög grad till att undvika missförstånd och tvister.

Specialiserade lokaliserings- och innehållslösningar för alla tillverkningssektorer

Miljö och energi

Navigera komplexa regulatoriska krav för att på ett hållbart sätt få din energi- eller miljörelaterade organisation att växa och expandera till internationella och flerspråkiga marknader.

Fordonsindustri

Se till att förare får bästa möjliga upplevelse av ditt varumärke på alla språk. Optimera kostnaderna för språktjänster och minska marknadsledtiden med språklösningar för fordonsindustrin.

Flyg, rymd och försvar

Ta vara på specialkunskaper för att navigera komplexa regler och bestämmelser och säkerställ en precision som uppfyller dina behov inom teknisk översättning och innehåll.

Läs mer om språktjänster för tillverkningsindustrin så att du enkelt kan skala upp din verksamhet

Relaterade resurser

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor om tillverkningsindustrin? Vi har svaren.

Med lokalisering avses att anpassa ditt innehåll, såsom text, bilder och meddelanden, så att det passar för olika marknader och regioner. Innehåll kan vara allt från fysiska förpackningar till en marknadsföringskampanj i videoformat.

Lokalisering hjälper tillverkningsföretag att expandera till nya marknader, efterleva regulatoriska krav och erbjuda kunderna en bättre upplevelse.

Många typer av innehåll kan behöva lokaliseras, däribland tekniska handböcker, produktmärkning, marknadsföringsmaterial, webbplatser med mera.

Eftersom bestämmelser och teknisk terminologi kan variera mellan olika marknader och regioner kan expertis inom lokalisering vara avgörande för att hjälpa organisationer att smidigt anpassa sig till dessa potentiellt okända marknader utan risk för kostsamma problem.

Det här beror på en rad olika faktorer. En strategi kan dock läggas upp med hjälp av marknadsundersökningar, affärsmål och information om kunddemografi.

Några av de vanligaste utmaningarna är hantering av språkbarriärer, kulturella skillnader och komplicerade regler och bestämmelser.

Granskningsprocesser kan integreras i arbetsflödena för översättning och omfatta till exempel kontroller av översättning, kulturell anpassning och regelefterlevnad.

Översättningsverktyg som innehållshanteringssystem, AI-driven maskinöversättning och automatisering kan alla bidra till att effektivisera lokaliseringsprocessen.

Tidsramarna kan variera beroende på en rad olika faktorer, däribland antalet ord som ska översättas, ämnets svårighetsgrad och vilka språk som behövs.

Kostnaderna beror på en rad olika faktorer, däribland vilka språk som behövs, projektets tidsramar och om andra tjänster såsom projektledning och rådgivning också ska inkluderas i projektet.

En tillförlitlig samarbetspartner har vanligtvis en hel del expertis inom tillverkning, stor språklig kapacitet och en historia av framgångsrika projekt.

Genom att investera i lokalisering kan du få tillgång till nya marknader. Några mer konkreta fördelar är ökad marknadsandel, nöjdare kunder och ett förbättrat anseende för varumärket.