Menestystarina

Yhdysvaltalainen ohjelmistoyhtiö kasvatti EU-alueen myyntiään kansainvälisellä SEOlla

Acoladin sisältömarkkinointistrategia auttaa yhdysvaltalaista ohjelmistoyritystä menestymään vaikeina aikoina: myynti kasvoi Saksassa 81 % ja Ranskassa 143 % ja yritys sai sivuilleen 76 % enemmän luonnollista liikennettä.

 


Tietoa asiakkaastamme

Tämä yhdysvaltalainen video-ohjelmistoyritys on tarjonnut jo vuodesta 1987 innovatiivista näytöntallennus-, videomuokkaus- ja sisällöntuotantoteknologiaa maailman suurimmille yrityksille. Yhtiö palvelee maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa käyttäjää 180 maassa ja auttaa asiakkaitaan luomaan helposti kuvia ja videoita tehokasta viestintää varten.


Kasvun tiekartta: tunnettuuden, myynnin ja lokalisoinnin haasteiden selättäminen

Brändin tunnettuuden lisääminen Ranskassa ja Saksassa
Lisää luonnollista liikennettä saksan- ja ranskankielisille sivustoille

Myynnin lisääminen Ranskan ja Saksan markkinoilla
Lisää ohjelmistolatauksia lippulaivatuotteille ”C” ja ”S”

Lokalisointiohjelman suunnittelu
Lähtökohtana loppuasiakkaiden tarpeet ja kahden kohdemarkkinan haasteet

Leveän markkinointisuppilon säilyttäminen
Uusien blogitilaajien houkutteleminen ja vanhoista tilaajista huolehtiminen

Rajalliset markkinointiresurssit
Pieni Yhdysvalloissa toimiva in-house-tiimi; ei lisäbudjettia inbound-ohjelmalle

PPC-mallista inbound-markkinointiin: strategian muutoksella kestäviä tuloksia

Asiakkaalla ei ollut lisäbudjettia inbound-strategian toteuttamiseen. Tiimi käytti kuitenkin paljon rahaa PPC-mainoksiin saadakseen liikennettä blogeihinsa. Ratkaisu oli toimia saman budjetin rajoissa (kustannuksia ei lisätty) mutta kohdistaa resurssit kestävämpään markkinointimalliin, joka toisi tuloksia lyhyellä aikavälillä mutta myös valmistelisi sivustoa ja blogia kasvuun pidemmän ajan kuluessa. Ratkaisussa yhdistyivät hakukoneoptimointi, syntyperäisten puhujien tuottama sisältö ja olemassa olevan englanninkielisen sisällön osittainen transcreation (luova kääntäminen).

Räätälöity sisältömarkkinointistrategia

Acolad huomioi asiakkaan tavoitteet painottamalla sisältömarkkinointistrategiassa kolmea pääperiaatetta:

1. Suunnittele sisältö kohdemarkkinan lähtökohdista

Sisällön luonnissa keskitytään pääviestin välittämiseen kohdeyleisölle.

2. Keskity sisällöntuotantoon, älä kääntämiseen

Acolad loi kohdennettua sisältöä ohjelmistoyhtiön ranskan- ja saksankielisille yleisöille englanninkielisen sisällön kääntämisen sijasta. Kaikkia kolmea markkinaa koskevat aiheet lokalisoitiin transcreationilla ranskaksi ja saksaksi, mutta muussa sisällössä käsiteltiin kohdemaiden ajankohtaisia trendejä.

3. Ajattele globaalisti, toimi lokaalisti

Acolad huomioi ohjelmistoyhtiön maailmanlaajuiset liiketoiminnan tavoitteet (laajentua kahdelle markkinalle) aluekohtaisten sisältöstrategioiden suunnittelussa.

Acoladin ranskan- ja saksankieliset tiimit alkoivat tuottaa sisältöä toimituksellisen briiffimme pohjalta – näin asiakkaamme saattoivat saada materiaalimme syntyperäisen puhujan laatimana. Mahdollisuus hyödyntää Acoladin SEO-palveluja oli hyvä lisä.

Lokalisoinnin koordinaattori

Teoriasta käytäntöön: räätälöity sisällön optimoinnin prosessi

Vaihe 1

Tärkeimmät sidosryhmät eli kansainvälisen liiketoiminnan strategi, lokalisoinnin koordinaattori, asiakas- ja markkinastrategi ja verkko- ja blogivastaava määrittelivät yhdessä hankkeen vaatimukset ja tavoitteet.

Vaihe 2

Sisällön optimointiprosessi aloitettiin olemassa olevan sivuston analysoimisella, avainsanojen ja kilpailijoiden arvioimisella ja verkkosisällön auditoinnilla. Tavoitteena oli tunnistaa kehityskohteet ja blogisisällön optimointimahdollisuudet.

Vaihe 3

Seuraava vaihe oli kehittää sisältöstrategia ja -suunnitelma, kartoittaa avainsanat ja sisältökohteet ja laatia sisältökalenterit eri markkinoille. Tavoitteena oli varmistaa, että asiakkaan sisältö oli jäsennelty tehokkaasti sekä käyttäjiä että hakukoneita varten ja että se vastasi liiketoiminnan tavoitteita.

Vaihe 4

Viimeinen vaihe oli toteuttaa suunnitelma ja seurata sisällön menestymistä. Optimoimme asiakkaan blogisisällön ranskan- ja saksankielisille yleisöille, jakelimme ja markkinoimme sitä paikallisen neljännesvuosittaisen uutiskirjeen kautta ja mittasimme saavutettuja tuloksia. Näin saatoimme hioa ja parantaa sisällöntuotantoa ja lisätä luonnollista liikennettä, liidejä ja tuotemyyntiä noilla alueilla.

Sisältömarkkinointitiimille vahvistusta ulkomailta

Kohdealueiden paikalliset (ulkoistetut) sisältömarkkinointitiimit saavuttivat nopeasti sisäisen tiimin luottamuksen ja osallistuivat säännöllisesti tiimin keskusteluihin ja tapaamisiin. Ulkoisten vahvistusten ansiosta viiden hengen sisäinen tiimi pystyi tavoittamaan tehokkaasti kaksi uutta markkinaa pysyen kuitenkin budjettinsa rajoissa. Lähestymistapa toimi kahdella kohdemarkkinalla, minkä lisäksi se skaalautuu helposti, kun tiimille tulee uusia kansainvälisiä tavoitteita.

Vakuuttavaa sisältömarkkinointia: valokeilassa Acoladin strategia

Acoladin apu taantuman kestävän markkinointistrategian kehittämisessä oli ohjelmistoyhtiölle korvaamattoman arvokasta. Painopisteen siirtäminen klikkimarkkinoinnista hakukoneoptimointiin ja sisällöntuotantoon tuki kestävää kasvua ilman lisäkustannuksia. Asiakas saattoi luovia talouden myrskyissä, laajentaa tiimiään fyysisen toimistonsa ulkopuolelle ja houkutella uusia asiakkaita.

Kumppanuutemme osoitti sisältömarkkinoinnin voiman. Valitsemalla oikean lähestymistavan yritykset voivat menestyä myös haastavina aikoina – tarvittaessa hybriditiimin tuella. Laatimamme strategia on noussut malliesimerkiksi teknologia- ja lokalisointialalla, ja asiakas kutsuttiin esittelemään sitä LocWorld Silicon Valley 2022 -tapahtumaan.

Kumppanuuden laajentaminen uusille markkinoille

Onnistunut yhteistyö kahdella markkinalla on jo johtanut kumppanuuden laajentamiseen Espanjan markkinoille. Lisäksi Acolad tukee nykyään asiakkaan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sisältötoimintoja englanninkielisessä sisällöntuotannossa ja copywritingissa.

Acoladin kanssa työskentely on toiminut meille astinlautana menestykseen. Yhteistyössämme ei ole rajoja, vaan me molemmat haluamme parasta loppukäyttäjille. Acolad työskentelee järjestelmiemme parissa ja tekee yhteistyötä sisäisten tiimiemme kanssa. Säästämme näin huomattavasti aikaa.

Lokalisoinnin koordinaattori

Tulos

Paikallisen menestyksen toistaminen ulkomailla: Acoladin joustavan sisältömarkkinointistrategian tulokset

81 %

myynnin kasvu Saksassa

143 %

myynnin kasvu Ranskassa

76 %

enemmän luonnollista liikennettä

laajennettu

sisältömarkkinointitiimi

Kokonaisvaltaisen sisältömarkkinointistrategian avulla asiakas saattoi laajentaa kansainvälistä markkinointiaan ja keskittyä tarkasti loppukäyttäjiin. Markkinointiviestit sovitettiin kulttuurillisesti kullekin kohdeyleisölle tinkimättä brändin perusidentiteetistä ja luovasta tyylistä. Asiakkaan verkkosivut saivat 76 % enemmän luonnollista liikennettä Acoladin kanssa luotujen blogikirjoitusten kautta.

Blogien lukemisen jälkeen kävijät jatkoivat sivuston tuotesivuille lukemaan lisää ohjelmistoratkaisuista. Vuosi ei ollut vielä edes päättynyt, kun asiakas oli saanut jo edellisvuoteen verrattuna 81 % enemmän latauksia Saksasta ja 143 % enemmän Ranskasta! (Tiedot raportoitiin lokakuussa.)

Oletko valmis edistämään kansainvälistä kasvuasi sinnikkäällä sisältömarkkinoinnilla?

Aiheeseen liittyvät resurssit

Ota yhteyttä kielipalvelujen asiantuntijaan

Kaipaatko apua käännös- tai lokalisointiprojektissa tai monikielisen sisällön luomisessa ja käsittelemisessä? Autamme mielellämme!