Esri – Översättning och lokalisering på global skala

Ta reda på hur Acolad har blivit en av Esris mest anlitade leverantörer av språktjänster


Esri är global marknadsledare inom GIS, och Esris ArcGIS är världens mest kraftfulla verktyg för kartering och geografiska analyser. Esris programvara har implementerats i mer än 350 000 organisationer globalt, inklusive världens största städer och på myndigheter i de flesta av världens länder.


Utmaningen

Esri arbetar med många olika språkleverantörer för att säkerställa bästa möjliga kvalitet för varje språk. Leverantörerna väljs ut genom en omfattande process, inklusive blindtester och utvärderingar från den lokala distributören på det aktuella språket. Under den här jakten på kvalitet har fokus på att hitta bästa möjliga leverantörer lett till en varierad lokaliseringsmiljö där Esri – beroende på språk – arbetar med både stora flerspråkiga tjänsteleverantörer och enspråkiga leverantörer.

Inom vissa ämnesområden kan det vara utmanande för en leverantör att hantera flera språk utan att kvaliteten påverkas. På grund av tidigare problem vid användning av flera leverantörer av språktjänster, ville Esri att en leverantör skulle ta hand om alla juridiska översättningar. Acolad valdes ut efter tester på alla 37 språk, och samarbetet fortsätter framgångsrikt än idag.

Globalt översätter Esri 100 miljoner ord om året, och mängden ökar med cirka 20 % årligen. Om vi ser på Esris framtida behov kommer företaget att behöva fler översättningar och snabbare leveranser – men företagets höga kvalitetskrav förblir oförändrade. Det är avgörande för att kunna gå vidare och utveckla teknik och system, och Esris återförsäljare måste omfamna behovet av förändring och ha en vilja att utvecklas med företaget.

Lösningen

  • Översättningstjänster
  • Korrekturläsning
  • Lokaliseringstjänster

Varför Acolad?

Acolad tillhandahåller översättnings-, lokaliserings- och terminologitjänster till Esri dagligen, inklusive hantering av översättningsminnen och termbaser. 

Acolad översätter främst hjälp (UA), support samt uppdateringar av programvara och webbplatser till nio språk: svenska, danska, finska, norska, turkiska, hebreiska, spanska, polska och nederländska. Acolad har också utarbetat stilguider med instruktioner och riktlinjer för Esri-översättare på alla nio språk.

Acolad genomgick tester för översättning av juridiskt innehåll till alla språk som lokaliseras för tillfället, och valdes till en början ut för att hantera Esris spanska juridiska innehåll efter ett RFP-blindtest för den här utmanande typen av texter. Vi anförtroddes med fler och fler språk över tiden och till slut hade Acolad hand om alla 37 språk för juridiska översättningar – vilket innebär att vi är Esris enda globala leverantör för den här texttypen.

Utveckling av tjänster

Acolad genomförde inledningsvis granskningar av översättningar till svenska från andra leverantörer. Senare anförtroddes Acolad själva översättningsuppdragen (främst till svenska), och det antal språk som Acolad hanterar har växt genom åren.

Esri arbetar med många olika språkleverantörer för att säkerställa bästa möjliga kvalitet för varje språk. Leverantörerna väljs ut genom en omfattande process, inklusive blindtester och utvärderingar från den lokala distributören på det aktuella språket. Under den här jakten på kvalitet har fokus på att hitta bästa möjliga leverantörer lett till en varierad lokaliseringsmiljö där Esri – beroende på språk – arbetar med både stora flerspråkiga tjänsteleverantörer och enspråkiga leverantörer.

Inom vissa ämnesområden kan det vara utmanande för en leverantör att hantera flera språk utan att kvaliteten påverkas. På grund av tidigare problem vid användning av flera leverantörer av språktjänster, ville Esri att en leverantör skulle ta hand om alla juridiska översättningar. Acolad valdes ut efter tester på alla 37 språk, och samarbetet fortsätter framgångsrikt än idag.

Globalt översätter Esri 100 miljoner ord om året, och mängden ökar med cirka 20 % årligen. Om vi ser på Esris framtida behov kommer företaget att behöva fler översättningar och snabbare leveranser – men företagets höga kvalitetskrav förblir oförändrade. Det är avgörande för att kunna gå vidare och utveckla teknik och system, och Esris återförsäljare måste omfamna behovet av förändring och ha en vilja att utvecklas med företaget.

Resultatet

Acolad genomgick tester för översättning av juridiskt innehåll till alla språk som lokaliseras för tillfället, och valdes till en början ut för att hantera Esris spanska juridiska innehåll efter ett RFP-blindtest för den här utmanande typen av texter. Vi anförtroddes med fler och fler språk över tiden och till slut hade Acolad hand om alla 37 språk för juridiska översättningar – vilket innebär att vi är Esris enda globala leverantör för den här texttypen.

Vi måste bli större och snabbare. Därför har vi stegvis övergått från ett arbetsflöde till ett annat. Det var nödvändigt. Acolad har varit med under resan och har verkligen stöttat oss under förändringarna.
Det är viktigt att inse att vi alla hör samman. Från Europa till Asien och Amerika – allt hänger ihop. För att vi ska kunna anpassa oss till olika marknader som ett globalt företag, måste vi ha lokalt innehåll och översättning för lokala samhällen.

Jonathan Turpin
Localization Team Lead, Esri (Kalifornien, USA)

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter