Hur du översätter en app och varför det är viktigt för användaranpassningen

Alla talar om internationella appar som bör göras tillgängliga för en så stor publik som möjligt. Detta leder till en intressant diskussion om apparnas tillgänglighet och innehåll på olika språk.

date iconUppdaterat 24 maj 2023     tag iconÖversättning

Varför lokalisering av appar är viktigt

Appens tillgänglighet på olika språk spelar en viktig roll för hur framgångsrik den blir. Om du översätter appens innehåll och UI får du ökad synlighet (och rankning) i appbutiken eftersom det finns mindre konkurrens om lokala nyckelord. Därför får du också fler nedladdningar.

Men vad ska du tänka på när du översätter din app? Vi talade med Frederik Vollert, medgrundare av Phrase, Acolads partner för integrering av översättningsprogram.

”Tidigare var användarupplevelsen något som togs upp i slutet av appens lokaliseringsprocess. Nu integreras den normalt sett redan från början av apputvecklingen. Agila metoder kräver en hög grad av synkronisering mellan produktdesign, textproduktion, översättning och utveckling i moderna team för utveckling av programvara.”

Ordet lokalisering” kan ha två olika innebörder när det gäller mobilappar och webbapplikationer:

 1. Geolokalisering: platsen där slutenheten eller en viss målpunkt finns.
 2. Lokalisering i form av anpassning till det lokala språket och de kulturella omständigheterna. Till skillnad från vanlig översättning omfattar lokalisering också designelement och kulturella referenser.

Nackdelarna med dålig UX i flerspråkiga appar

De som inte är bekanta med ämnet skrattar kanske åt UX som design med lite krimskrams, eller tror att det handlar om frågor som endast är intressanta för marknadsledande appar och webbplatser som inte vet något annat sätt att förbättra sin produkt. Lokalisering av appar visar dock tydligt vilka effekter dålig UX kan ha, i det här fallet i betydelsen ingen eller felaktig översättning.

 1. Brist på synlighet
  Om du endast erbjuder din app på engelska kanske du utestänger dig själv från att listas i exempelvis franska, spanska, tyska och italienska appbutiker. Minskad synlighet innebär färre nedladdningar.
 2. Låg användaracceptans
  Missnöjda användare kan sluta använda appen, eller till och med radera den. Detta gäller framför allt finansiella appar eller appar med inbyggda köpfunktioner. Även om en beskrivande text skriven helt på engelska inte skrämmer bort användarna, tappar de ofta tålamodet om deras egna bankkonton hanteras av en app som inte använder deras eget språk och valuta. Detta är särskilt viktigt om betalningar ska göras med appen eller om användaren vill veta mer om lokala policyer för datasäkerhet.
 3. Sämre recensioner
  Även mindre kritiska transaktioner, till exempel restaurangrekommendationer, riskerar att få sämre recensioner än nödvändigt om innehållet endast finns tillgängligt på det lokala språket. Detta är viktigt eftersom positiva recensioner är avgörande för en bra rankning i appbutiken.

Så här översätter du en app på rätt sätt

Den första utmaningen vid översättning av appar är projektledning och processamordning. Men det är inte allt. ”Du måste också tänka på de kulturella komponenterna”, säger Frederik Vollert.  ”Produkter, tjänster och appar fungerar inte på samma sätt i alla kulturer. Visuella markörer och själva designen måste eventuellt justeras, och givetvis är ett användargränssnitt som känns lokalt avgörande för att nå framgång på marknaden.”

Det är möjligt att det ur ett UX-perspektiv pågår en viss standardisering bland internationella kunder, men läsriktning, färgsymboler, referenser och externa länkar skiljer sig fortfarande åt mellan olika länder. Dessa parametrar måste inkluderas i designskedet.

En annan aspekt av att lokalisera appar är lite enklare att fixa: de olika ordlängder som förekommer i olika språk. Frederik förklarar: ”Mycket kan gå fel på den tekniska sidan. Programvaran är mycket standardiserad, men trots detta delas layouten eller funktionerna ofta upp under lokaliseringsprocesserna, till exempel genom översättning av platshållarnamn eller uppdelning av datorläsbara format.”

Många tekniska texter skrivs till exempel på engelska, men de är ibland 15–20 % längre på tyska, franska eller italienska. För att förhindra att appens användare i slutänden bara ser delar av meningar kan knappar och textfält designas responsivt. Å andra sidan finns det lokaliseringslösningar med ”stopp” upprättade efter en viss meningslängd under översättningen.

Översättarna måste informeras om dessa begränsningar så att de korta textformaten bibehålls och texten ändå blir förståelig. Det andra scenariot som Frederik Vollert beskriver, ”uppdelningen” av funktioner, kan uppstå om hakparenteser eller HTML-taggar översätts av misstag, vilket sedan leder till en blandning av ord och design i stället för att ge ett visst kommando.

Din checklista för översättning av appar

Sammanfattningsvis bör du tänka på följande tre aspekter när du lokaliserar din app:

1. Tänk internationellt: Inkludera alla team (utvecklare, produktägare, UX-designers och översättningsexperter) i apputvecklingsprocessen redan från början. De kan vara frilansare eller professionella byråer som har erfarenhet av jämförbara projekt.

2. Ta hänsyn till kulturella särdrag: Piktogram och färger måste gå att förstå, och förhållandet mellan text och bild ska vara lämpligt. Bestämmelser för dataintegritet eller externa faktorer kan påverka designen, vilket i sin tur leder till att ytterligare sidor måste skapas eller anpassas.

3. Använd tekniska lösningar som integreras i lokalisering och översättning av appar: klassiska verktyg är begränsning av antalet tecken, automatisk detektering av HTML-taggar och förhandsgranskning av funktioner.

Det är hur som helst bättre att lokalisera för mycket än för lite. Vi ser många kunder som är framgångsrika på marknader som de inledningsvis inte ens hade tänkt på. Detta kan endast ske om strategin internationaliseras och appinnehållet lokaliseras.


date iconUppdaterat 24 maj 2023     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar