Juridik

Ett världsomspännande nätverk av språkexperter, specialiserade inom juridisk översättning, tolkning och transkribering.

Perfekt precision inom allt från kontrakt och rättegångar till internationell rätt

Juridiska specialistöversättare och rättstolkar till din tjänst

Strikt sekretess och säkerhetsprotokoll

Särskild omsorg om rättsliga nyanser för att undvika kostsamma fel

Korta hanteringstider för att klara snäva tidsfrister

Anpassad service för en enkel och smidig upplevelse

Efterlevnad av internationella juridiska standarder

”Acolad är ständigt vårt förstahandsval för juridiska översättningar. De tillhandahåller en snabb och effektiv tjänst med tydliga prisalternativ.”

Olivier Morel
Head of International, Cripps LLP

”Eftersom de är så insatta i översättningens problematik och nyanser kan vi alltid räkna med att få tillfredsställande resultat.”

Olena Golovtchouk
Delägare, Gateley Legal

Ett världsomspännande nätverk av juridikexperter, specialiserade inom översättning, tolkning och transkribering

Juridiska översättningstjänster

Mycket specialiserade juridiska översättningstjänster som uppfyller den rättsliga sektorns strikta krav. Vår nätverk av språkexperter kan hantera alla typer av dokument inom olika rättsområden och i olika jurisdiktioner. 

Ackrediterade översättare med omfattande juridisk erfarenhet ser till att dina officiella handlingar översätts korrekt och accepteras av myndigheter världen runt. Navigera enkelt marknadsbarriärer med tillförlitliga certifierade översättningar.  Bland våra certifierade översättningar återfinns certifierade, bestyrkta och godkända dokument, och certifierad ljudtranskribering.

 • Ett omfattande nätverk av certifierade professionella juridiska översättare
 • Säkra och konfidentiella processer, såsom sekretessavtal

Immaterialrätt är en kritisk komponent för internationella företag, men ansökningar i utlandet kan vara en komplicerad process. Vi hjälper globala organisationer med hanteringen av immaterialrättsskyddat innehåll runt om i världen – från översättning av patent till varumärkesregistrering. Våra kraftfulla registreringslösningar bidrar till smidiga registreringar världen runt.

 • Registreringar världen runt med samma instruktioner
 • Översättare med juridisk, språklig och teknisk expertis
 • Sänk kostnaderna genom att använda en centraliserad process för registrering

Juridiska tolktjänster

Genom våra juridiska tolktjänster kommer du i kontakt med professionella tolkar som kombinerar sina språkkunskaper med juridisk expertis i en rad olika sammanhang, såsom rättegångar, skiljedomsförfaranden och juridisk rådgivning. Vare sig det handlar om simultantolkning under pågående rättsliga förfaranden eller konsekutivtolkning av vittnesmål ser våra tolkar noggrant till att kommunikationen blir korrekt och med respekt för eventuella känsliga frågor eller sekretessbelagda uppgifter. 

 • Vittnesförhör
 • Rättegångar
 • Förhandlingar
 • Möten
 • Förlikningar
 • Konferenssamtal
 • Medicinska undersökningar
 • Försäkringsbesked

Juridisk transkribering

Vi fångar noggrant upp varje ord i ljudupptagningar från rättegångar, vittnesförhör och rättsliga förfaranden och transkriberar dem i det format du själv väljer. Vårt team av erfarna transkriberare är utbildade i juridisk terminologi och upprätthåller de högsta dataskyddsstandarderna, så att all känslig information hålls säker. Vi använder den senaste tekniken och utför strikta kvalitetskontroller, så du kan räkna med att vi snabbt kan leverera transkriberingar för olika juridiska sammanhang.

 • Rättegångssamtal och rättegångsprotokoll
 • Certifierad transkription
 • Förhör
 • Skiljedomsförfaranden
 • Konferenser
 • Förhandlingar och intervjuer
 • Telefoninspelningar

Läs mer om juridiska språktjänster skräddarsydda för dina behov

Vanliga frågor och svar

Är juridiska översättningstjänster nytt för dig? Vi har svaren.

De hjälper till att säkerställa en korrekt kommunikation, uppfylla språkkrav och minimera antalet kostsamma fel när du agerar i en annan jurisdiktion.

Språktjänster möjliggör internationellt samarbete, rättslig efterlevnad och en effektiv kommunikation i flerspråkiga miljöer.

De kan hjälpa företaget att expandera över gränser, hantera de rättsliga ramarna i olika jurisdiktioner och undvika kostsamma fel baserade på missförstånd.

Vi använder språkexperter med beprövad erfarenhet på området, tillsammans med rigorösa kvalitetskontroller och effektiva kontroller och system.

Ja, vi erbjuder snabbtjänster för brådskande juridiska översättningar så att du kan leverera i tid utan att rucka på kvaliteten.

Vi prioriterar kundernas sekretess med hjälp av strikta dataskyddsåtgärder, sekretessavtal och säkra filöverföringsprotokoll.

Kostnaden varierar beroende på språkpar, dokumentens komplexitet och hur brådskande arbetet är. Kontakta oss för en anpassad offert.

En tillförlitlig samarbetspartner har vanligtvis en hel del expertis inom det juridiska området, stor språklig kapacitet och en historia av framgångsrika projekt.

Ja, vi har erfarna ackrediterade tolkar som är specialiserade på juridiska sammanhang som kan se till att kommunikationen blir smidig under rättsliga förfaranden och möten.