Fallstudie

Heltäckande lokalisering av video för Swiss Precision Diagnostics

Upptäck hur den ledande globala leverantören av graviditets-, fertilitets- och ägglossningstest för hemmabruk samarbetade med Acolad för att centralisera videolokalisering för mer än 40 marknader.

 


Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) är världsledande inom forskning, utformning och försäljning av avancerade, konsumentinriktade diagnosprodukter. De är mest kända för sina graviditets-, fertilitets och ägglossningstest för hemmabruk, Clearblue® – en produktserie som utformats för att hjälpa kvinnor att bättre förstå och hantera sin reproduktiva hälsa. SPD är ett samriskföretag mellan Procter & Gamble (P&G) och Abbott med mer än 170 anställda och som har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz.


Utmaningen

SPD:s mest kända varumärke är Clearblue®, välbekant i många länder runtom i världen och som tack vare dess precision och enkelhet används av miljontals kvinnor. SPD har ett erkännande som en sann pionjär i branschen, och deras produkter har kunnat ses i mängder av tv-program och filmer, på senare tid till exempel i Bridget Jones’s Baby.

SPD:s mål är att tillhandahålla relevanta diagnosverktyg som är precisa, lättanvända och prisvärda. Företagets ton utstrålar auktoritet och försöker samtidigt vara djupt tilltalande för kvinnor. Ett variationsrikt videoinnehåll är en av de viktigaste typerna av media som företaget använder för att öka kännedomen om och tilltron till dess varumärke. Videoinnehållet fungerar både i informativt syfte och som annons i kortformat. Det publiceras i varumärkets YouTube-kanal och på dess hemsida, men används även i olika marknadsföringsprogram på till exempel Facebook eller i tv-sändningar.

Ursprungsinnehållet produceras centralt på engelska, men på grund av att produkterna säljs globalt kräver varje video även översättning och lokalisering. SPD:s marknadsföringsmaterial finns på 37 olika språk i mer än 40 länder, framför allt i Västeuropa, Nord-, Central- och Sydamerika samt i de flesta östeuropeiska länder.

Innan SPD började samarbeta med Acolad anpassades videoinnehållet antingen lokalt i varje land eller, i vissa fall, av en byrå med närvaro i flera länder. Det handlade om en i högsta grad decentraliserad process som ofta var både kostsam och tidskrävande. Det var också lätt hänt att en språklig eller kulturell nyans, ett tonfall eller en detalj i varumärket uteblev eller misstolkades i en video.

När ditt varumärke (och indirekt din försäljning) måste utstråla auktoritet och en känsla av att vara marknadsledare och expert, är kommunikationen av högsta vikt och måste vara konsekvent och korrekt på global nivå. Acolad hade redan med framgång levererat översättningstjänster till SPD, så det kom som ett naturligt steg att tala med Acolad om eventuella lösningar för videolokalisering.

Lösningen

Acolads Account Manager för SPD lade märke till att teamet fick ett antal videoskript för översättning och kontaktade därför SPD för att erbjuda dem sina videolokaliseringstjänster.

SPD övervägde flera alternativ, men tack vare det långa, starka samarbetet med Acolad valde de att sätta igång ett testprojekt. Projektet genomfördes och SPD utvärderade Acolads arbete tillsammans med intressenter i de olika länderna för att få reda på vad alla inblandade tyckte. Projektet bekräftade Acolads förmågor och den förväntade kostnadseffektiviteten, vilket ledde till att SPD beslutade sig för att anlita Acolad för alla sina videoanpassnings- och -lokaliseringsprojekt framöver.

Den här typen av masslokalisering är en mycket komplex och invecklad process och utöver Acolad finns det inte många företag som har den kompetensbredd och expertis som krävs för att kunna genomföra heltäckande lokalisering i en sådan skala. En annan fördel för kunden är Acolads flexibilitet. Acolad-teamet tar sig an uppgiften helt enligt kundens begäran och det finns inget fast arbetsprogram vid årets början. Det innebär att kunden har full kontroll och vid behov kan ändra sina marknadsföringsplaner och de resurser som dessa planer kräver.

Varje projekt brukar börja med ett inledande telefonsamtal mellan SPD och Acolads kreativa team, inklusive regissören för inspelningen av berättarrösten, så att alla får förståelse för videons syfte, vad SPD vill åstadkomma med kommunikationen och vilken stil och känsla som ska genomsyra budskapet. Efter det inledande samtalet ger Acolad SPD återkoppling om berättarrösten, och hur man kan ta itu med det faktum att engelska är kortare är de flesta andra språk. Om det förväntas att den lokaliserade berättarrösten kommer att vara längre och därmed ge upphov till problem när ljudet ska synkroniseras med videoinnehållet, ser Acolad till att SPD får reda på det så snart som möjligt så att de kan ge förslag på kortare alternativ.

SPD tillhandahåller sedan den slutliga engelska versionen, vilken Acolad översätter till det lokala språket och skickar tillbaka till SPD för godkännande (från Country Managern och i vissa fall även från Socialstyrelsen eller motsvarande). När texten har godkänts spelar Acolad in berättarrösten och anpassar videon till det lokala språket. Ett utkast av videon skickas till SPD som sedan skickar den vidare för granskning av Country Managern och även till Socialstyrelsen i de land där detta krävs. När videon har godkänts gör Acolad eventuella slutliga ändringar och levererar slutversionen till SPD. 

Resultatet

Innan SPD började anlita Acolad för sin videolokalisering tog varje marknad internt hand om sin egen videolokalisering. Nu är allt centraliserat via en enda kontaktpunkt på SPD och Acolad, vilket har lett till en betydande resursoptimering och kostnadssänkning. Acolad har alltid använt en SPD-ordlista för att säkerställa konsekvens i översättningar och stil, och det har gjort hela processen mer effektiv, från början till slut.

Acolad erbjuder en serie tjänster som sträcker sig längre än till bara översättning. De tar även hand om mer tekniska bitar i videolokaliseringen och har en djup förståelse för SPD:s produkter och marknader. Den här servicen och leveranssäkerheten gör att SPD ser Acolad mer som en samarbetspartner än som leverantör, en partner som erbjuder ett mervärde som annars kan vara svårt att hitta. 

Slutsats

Acolad Life Sciences unika tjänster

Kundupplevelsen står i centrum för alla Acolads tjänster och det är något som blir särskilt tydligt i arbetet med videolokalisering för SPD. Varken översättning eller lokalisering är någon exakt vetenskap och den mänskliga faktorn kommer alltid leda till ett och annat misstag. Men om problem uppstår prioriterar Acolad alltid att lösa dem på ett snabbt och effektivt sätt, och vidtar åtgärder för att undvika att de upprepas. Det här är något som SPD värderar högt i samarbetet med Acolad.

Acolad tar även på sig att kontakta organisationer som kan se till att videon visas i varje lands olika tv-kanaler. Det kan vara en invecklad och mycket tidskrävande process och är ytterligare ett exempel på det mervärde Acolad levererar.

Acolads videolokaliseringstjänster är banbrytande, och det finns få företag som ens kommer i närheten av att kunna erbjuda en liknande heltäckande tjänst. Acolads team har en sådan variation vad gäller kompetens – från översättning till kontakt med tv-bolag, och från teknisk redigering till projektledning för lokalisering till över 40 olika marknader – att SPD är nöjda med att de inte längre behöver hantera det här arbetet på samma decentraliserade vis som tidigare och har bättre kontroll på kostnaderna, vilket leder till en genomgående mer effektiv lokalisering. 

Vill du ha ett eget exemplar av den här fallstudien?
Mer om Acolad Life Sciences

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!