Snabbstartguide för flerspråkiga webbplatser i Adobe Experience Manager

En av de stora utmaningarna i stora projekt för digitala upplevelser är att organisera innehåll över flera webbplatser och språk. Även om de flesta system för hantering av webbinnehåll (WCMS) har någon typ av supportverktyg för flerspråkiga webbplatser, är det här som Adobe Experience Manager (AEM) glänser, med sina implementeringar av funktionerna Live-kopia och Språkkopia.

date icon11 augusti 2022     tag iconÖversättning

Vi ser dock ofta att förståelsen för hur dessa mekanismer fungerar är bristfällig, vilket leder till felaktiga beslut om webbplatsstrukturen. Detta kan i sin tur innebära hinder för användare, försämra dina SEO-rankningar eller till och med leda till dyra manuella korrigeringar av innehållsskapare och översättare.

Även om varje organisation har sin egen struktur och varje webbplats har sitt eget unika sätt att berätta en historia, vill vi i det här inlägget hjälpa dig att besluta vilken (kombination) av de båda metoderna som passar bäst för din webbplats.

Flera webbplatser jämfört med en webbplats med flera språk

Detta är ofta den viktigaste faktorn för att välja metod för flerspråkiga webbplatser. Låt oss tänka oss en bilförsäljare som har tre lokalkontor i ett enda land med två officiella språk. Lokalkontor A och B ligger i den engelskspråkiga delen av landet, och lokalkontor C ligger i den franskspråkiga delen.

Om bilförsäljaren säljer samma bilar vid alla tre lokalkontoren, är den enda skillnaden mellan lokalkontoren i vilket område de ligger. I det här fallet vore den bästa metoden att bara skapa en webbplats på engelska och köra funktionen Språkkopia i AEM för den franska versionen (se tabellen nedan).

Flerspråkiga webbplatser i AEM: Språkkopia

I princip har en webbplats med flera språk sidor med samma innehåll översatt till olika språk, därav benämningen språkkopia.

Låt oss nu överväga fallet där alla lokalkontor ligger i samma språkregion, men inte säljer samma bilar. Lokalkontor A säljer privatbilar, lokalkontor B säljer kommersiella fordon och lokalkontor C säljer både privatbilar och kommersiella fordon. I det här scenariot är ingen översättning nödvändig, men eftersom utbudet är olika kommer innehållet på varje webbplats att skilja sig åt. Den här gången är lösningen att skapa en grundwebbplats, som innehåller all information om de tre lokalkontoren, och sedan använda funktionen Live-kopia för att skapa en webbplats för varje individuellt lokalkontor.

Flerspråkiga webbplatser i AEM: Live-kopia

En live-kopia har en relation med den ursprungliga webbplatsen. Den gör det möjligt för redaktörer att kopiera delar av den ursprungliga webbplatsen och automatiskt uppdatera dem när det ursprungliga innehållet förändras (därav begreppet ”live” i namnet).

Region jämfört med språk

Det är möjligt att din organisationen har en mer komplex struktur än exemplen ovan. Många gånger är en kombination av både språkkopia och  live-kopia rätt lösning för att skapa alla nödvändiga webbplatser.

Tänk dig en organisation med global närvaro som har webbplatser särskilt utformade för att inrikta sig på vissa geografiska regioner (Nordamerika, EMEA, Asien och så vidare). Inom dessa regioner är skillnaderna mellan varje land minimala och i huvudsak begränsade till språket som används. Det är då klokt att skapa en global grundwebbplats på endast ett språk. Denna grundwebbplats kan användas som mall för att tillhandahålla en grundstruktur och allmänt innehåll för de olika regionala webbplatserna, som alla är live-kopior.

Inom varje region kan språkkopior sedan användas för att distribuera översatt innehåll till specifika länders webbplatser. Du kan hitta ett exempel på innehållsstrukturen för den här organisationen nedan.

Flerspråkiga webbplatser i AEM: kombination av språkkopia och live-kopia

Webbplatsens komplexitet

Som vi redan har sett i föregående exempel, är det mycket viktigt att bedöma komplexiteten i organisationsstrukturen när du fastställer den bästa metoden. Språkkopior och live-kopior kan kombineras flera gånger för att återspegla den här strukturen. För stora globala företag med närvaro i flera länder läggs ett tredje lager ofta till i innehållsstrukturen. Ordningen för att tillämpa språkkopia och live-kopia kan se ut som i det här exemplet:

  • Live-kopia baserat på region
    • Språkkopia baserat på språken i regionen
      • Live-kopia baserat på länder med ett specifikt språk i regionen

Målgruppens betydelse

Som du kanske har märkt, bygger de tre ovanstående övervägandena på strukturen för din organisation. Men även om organisationsstrukturen ofta är en bra startpunkt, finns det vissa icke-strukturella faktorer som också bör beaktas, till exempel målgruppens behov. Om vi återgår till vårt exempel: bilföretaget vi nämnde tidigare har flera lokalkontor, men de säljer bara online eller i en enda butik. Dessa lokalkontor är inte relevanta för det innehåll som de lyfter fram, så därför är det inte lämpligt att bygga webbplatsen runt den strukturen.

Innehållsteam

Vårt slutliga övervägande bygger på rollerna och ansvarsområdena för de innehållsansvarigas eller webbansvarigas team. I ett globalt företag hanteras webbplatsinnehållet ofta på regional nivå av olika team. Om det i det här fallet finns en live-kopia mellan flera regioner, är det kanske inte önskvärt att en innehållsansvarig i region A kan göra ändringar i innehållet på webbplatsen för region B. En språkkopia kan vara bättre lämpad för detta scenario. För mindre företag eller företag som riktar in sig på färre kundsegment (baserat på produkt, språk eller annat), sköts vanligtvis alla webbplatser av ett och samma team med innehållsskapare, och vi bör kunna förvänta oss att ändringar genomförs automatiskt mellan live-kopior.

Slutsats

I det här inlägget har vi gett en inblick i de olika faktorer som måste beaktas när vi väljer mellan att använda språk- eller live-kopior för innehållshantering på flerspråkiga webbplatser med Adobes CMS. Förhoppningsvis har vi lyckats klargöra att det inte finns någon variant som passar för alla, och att det finns olika möjligheter när du använder funktionerna Live-kopia och Språkkopia i AEM.  Dessa tips bör hjälpa dig i din beslutsprocess när du fastställer innehållsstrukturen för organisationens digitala närvaro.


date icon11 augusti 2022     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar