Professionella översättningstjänster

Expandera till nya marknader och skapa en stark internationell närvaro med en av de främsta leverantörerna av översättningstjänster i världen: Acolad.

Översättning som en väg till global framgång

Nå internationella målgrupper

Översättningstjänster bryter ned språkbarriärer och hjälper dig att kommunicera med kunderna på deras modersmål.

Skapa förtroende och trovärdighet

Visa att du anstränger dig för att förstå och uppfylla kundens behov – det kan vara helt avgörande på okända marknader.

Öka intäkterna

Öka din globala försäljning genom att anpassa kundupplevelserna och visa upp värdet av dina produkter eller tjänster världen över. 

”Genom att arbeta med Acolads team för att centralisera vårt översättningsprogram har vi kunnat sätta kvaliteten främst i varje aspekt av vårt företag. Våra team kan inte tacka er tillräckligt!”

Daniel Ritter
Head of Customer Applications, Belimo

”Vi valde Acolad för att ta över hela vårt arbete med översättning av terminologi – för mer än 30 språk. Efter 2 år hade vi minskat översättningskostnaderna med mer än 50 %.”

Lars-Göran Nilsson
Engineering Capability Expert, Tetra Pak

Den bästa översättningsexpertisen, vid rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt​

Översättningstjänster

Webbplatsöversättning

Lokalisera och optimera ditt webbplatsinnehåll för att utöka din internationella närvaro, utan att begränsa dig till dina fysiska anläggningar, och nå ut till en större målgrupp världen över.

Dokumentöversättning

Översätt dina affärsdokument utan att förlora precisionen, sammanhanget, tonen och layouten och säkerställ att slutprodukterna uppfyller den avsedda målgruppens behov.

Videoöversättning

Skala upp din strategi för videoinnehåll för globala målgrupper med lokaliseringstjänster för multimedia, till exempel AI-drivna undertexter och flerspråkig sökmotoroptimering för video.

Professionell översättningsprogramvara

Automatisera arbetsflödena för översättning, anpassa den flerspråkiga kommunikationen och nå dina marknader snabbare med den bästa lokaliseringstekniken. 

Garanterad översättningskvalitet på alla språk

Korrekturläsning av översättning
Stavning, grammatik, syntax och skiljetecken: våra korrekturläsare finkammar din text och följer dina instruktioner, ordlistor och ditt eget översättningsminne. 


Textgranskning och granskning i landet (ICR)

En granskning efter översättningen där en översättare (textgranskning) eller ämnesexpert (ICR) utvärderar språket och terminologin inom respektive område och finslipar vid behov.

 

Språklig kvalitetssäkring

En standardprocedur i vårt arbetsflöde för översättning där vi utvärderar den språkliga kvaliteten i det översatta innehållet, och rapporterar fel efter typ och svårighetsgrad för textredigering och textgranskning.

Översättning för desktop publishing (DTP)

Våra designer anpassar grafik, teckensnitt, läsriktning och andra visuella element, vilket säkerställer att du bevarar innehållets layout med konsekvent design för alla aktuella språk.
 

Översättningsminne

En anpassad språkdatabas som lagrar tidigare översättningar för återanvändning, matchar nytt innehåll med tidigare översättningar för att spara tid och kostnader samtidigt som konsekvensen säkerställs.
 

Flerspråkig terminologihantering

Vi skapar, konsoliderar och översätter ordlistor och termbaser för att öka konsekvensen, noggrannheten och effektiviteten i dina internationella översättningsprojekt.

En enda lokaliseringsbyrå för alla flerspråkiga projekt

Våra tjänsteansvariga styr projektleveransen genom ISO-certifierade processer och är din samlade kontaktpunkt för alla innehållsbehov, oavsett språk. Vi kan också tillhandahålla strategiska rådgivningstjänster i hela ditt innehållsekosystem och centralisera dina leverantörer på en plattform för att göra arbetsflödena smidigare – så att du kan lägga din tid på andra interna prioriteringar.

Få verksamheten att växa genom översättning av innehåll

Förbereder du dig för ett nytt globalt projekt? Kontakta oss idag för att diskutera språkkraven.

Relaterade resurser

Vanliga frågor och svar

Är översättning och lokalisering nytt för dig? Vi har svaren.

Användning av en professionell översättningstjänst är avgörande för noggranna och kulturellt lämpliga översättningar som uppfyller branschens standarder. Våra professionella översättare garanterar precision, efterlevnad av företagets terminologi, varumärke, tonfall och målgruppens krav.

Du kan lita på att ett globalt språktjänstföretag bibehåller varumärkets identitet i översättningar med modersmålstalande språkexperter specialiserade på din bransch. Våra tjänster för innehållslokalisering överträffar specialiseringen hos lokala leverantörer, och omfattar fler än 500 språkkombinationer.

Vår kompletta stegvisa guide till en framgångsrik anbudsinfordran för översättning täcker allt du behöver veta, från bästa praxis för lokalisering till en kostnadsfri mall för anbudsinfordran för översättning, som hjälper dig att välja de bästa lokaliseringstjänsterna för ditt specifika affärssammanhang.

Ja, du kan kontakta vårt säljteam och begära ett möte. Tack vare vårt globala nätverk med över 20 000 översättningsexperter kan Acolad dock täcka alla dina översättningsbehov med leveranser dygnet runt, även om vi inte har ett fysiskt kontor nära dig.

Våra språkansvariga genomför kvalitetskontroll för leveranser med olika nivåer av språklig kvalitetssäkring. Dessa modersmålsspecialister har goda kunskaper om alla typer av innehåll och medier och får kundspecifik utbildning, vilket säkerställer exakta översättningar.

De ord du använder kan forma varumärkets image och differentiera din verksamhet. En identifierbar terminologi för varumärket är avgörande för att skapa förtroende hos kunder världen över. Vi hjälper ditt varumärke att växa med marknadsföringsmeddelanden och branschtermer som gör att du lätt kan skilja dig från konkurrenterna.

Översättningstjänsternas priser beror på faktorer som ordantal, målspråk, innehållsformat, volym, repetitioner och tidsfrist. Be om en anpassad översättningsoffert baserad på dina behöv så kan vi göra en mer exakt prisuppskattning.