Tolktjänster

Tolktjänster för alla dina behov: från telefontolkning för daglig flerspråkig kommunikation till simultantolkning för möten och evenemang.

Tolktjänster med specialisering inom alla branscher

Med vårt omfattande internationella nätverk av specialiserade tolkar kan Acolad uppfylla alla dina behov av flerspråkig kommunikation.  

Acolad kan stötta dig effektivt med våra expertkunskaper och resurser under allt från personliga möten till stora evenemang, kongresser och konferenser, oavsett om det handlar om konsekutivtolkning eller simultantolkning, på plats, med hybridtolkning eller med fjärrtolkning. Genom åren har vi specialiserat oss på gemensamt tillhandahållande av tolktjänster, utrustning, teknik och specialiserad support, hela tiden anpassat till dina behov.

Vårt utbud av tolktjänster kompletteras med tjänster för undertextning, transkribering och berättarröster som en del av våra heltäckande lösningar.

E-bok

Din praktiska guide till tolkning

Utforska olika tolkningsscenarion och ta reda på vad som passar bäst för dina behov av flerspråkig kommunikation. 

Tolkning för flerspråkiga affärsmöten 

Skräddarsydda tolklösningar för affärsmöten, från personliga samtal till storskaliga evenemang och konferenser med alla språkkombinationer

Förutom att du sparar tid och slipper kostnader för resor, evenemangsplanering och logistik, kan du via virtuella möten och hybridmöten nå en större internationell publik som annars inte har möjlighet att delta i fysiska evenemang, och därmed uppnå ett betydligt större genomslag globalt.

Acolad tillhandahåller tolkningslösningar som kombinerar språkkunskaper och teknisk expertis för att säkerställa nödvändig flexibilitet och engagemang. 

Tekniken för tolkning har blivit allt mer intuitiv och enkel att använda, vilket gör att mötesdeltagare kan lyssna och interagera på önskat språk med få eller inga ytterligare steg och anpassningar.

 • Stormöten, webbinarier, livesändningar (interna och externa)
 • Utbildningar, seminarier, arbetspass, interna möten
 • Regionala och internationella mässor 
 • Möten med europeiska företagsråd, kommittéer
 • Arbetsutskott, styrelsemöten, fullmäktigemöten
 • Platsbesök, revisioner
 • Multilaterala/bilaterala förhandlingar

 • Från små grupper upp till tusentals deltagare

 • Simultant – tolkningen utförs medan talaren talar
 • Konsekutiv – tolkningen utförs efter att talaren talat färdigt

 • Från 1 till fler än 15 språk (ingen teknisk begränsning av antalet språk per möte)
 • Två eller fler tolkar
 • Tolkarna arbetar i team om två och överlämnar tolkningen till sin kollega efter cirka 30 minuter.

 • Virtuella möten: användning av plattform för simultan fjärrtolkning vid simultantolkning, och verktyg för vanliga webbkonferenser vid konsekutivtolkning
 • Hybridevenemang: utrustning på plats och fjärrteknik
 • Tolkning på plats: med bås, hörlurar och specialiserade tekniker eller bärbara system med ljudhjälpmedel

Simultantolkning

Simultantolkning genomförs live medan talaren talar. Detta är det vanligaste sättet att tolka eftersom det är mest effektivt: talarens budskap framförs samtidigt på så många målspråk som krävs för mötet.

För tolkning på plats krävs inte längre specifik utrustning (ljudisolerade bås, hörlurar). För fjärr- eller hybridevenemang används teknik för simultan fjärrtolkning.

Konsekutivtolkning

Tolken lyssnar på talaren och antecknar samtidigt. Tolken återger sedan talet på målspråket efter att talaren talat färdigt.

För tolkning på plats krävs ingen utrustning. För fjärrmöten kan du använda vanliga verktyg för webbkonferenser. Den här tekniken är mer tidskrävande än simultantolkning eftersom talaren och tolken turas om att tala. Den används allmänt sett i specifika situationer när endast ett språkpar används (t.ex. platsbesök, revisioner eller bilaterala förhandlingar).

Webbinarier på begäran

Så här når och hör du din målgrupp genom tolkning

Ta reda på hur tolkning kan hjälpa dig övervinna språkliga hinder vid flerspråkiga möten och evenemang och utforska bästa praxis för att organisera virtuella möten med fjärrtolkning.

Telefontolkning och videotolkning

Är internationella telefon- och videosamtal en del av dina dagliga aktiviteter? Då vet du hur viktigt det är med noggrann och effektiv flerspråkig kommunikation. Våra tolkar har omfattande erfarenhet av att tillhandahålla tolkningstjänster via telefon och inom ditt verksamhetsområde.

Acolads tjänster för telefontolkning och videotolkning finns tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan via telefon, webbportal eller mobilappar, och på alla tänkbara språk, för att underlätta din dagliga kommunikation med kunder eller kollegor som talar olika språk.

Certifiering och kvalitetssäkring för telefontolkning 

Tolktjänsterna tillhandahålls i enlighet med ISO 9001 för kvalitetssäkring, ISO 27001 för informationssäkerhet och ISO 18841 för tolktjänster. Genom att följa dessa principer kan vi säkerställa kvalitet och kontinuitet. 

Varför välja tjänster för telefontolkning och videotolkning? 

 • Omfattande nätverk med tolkar utbildade i telefontolkning och videotolkning som flytande behärskar sitt lands kultur, sedvänjor och språk

 • Specialiserade tolkar för varje bransch, från medicin till juridik, försäkring och tekniska diskussioner

 • Tillgänglighet dygnet runt alla dagar

 • Certifierade tolkar (per projekt, endast tolkar med de nödvändiga certifieringarna tilldelas) 

Blogg

Bästa praxis för fjärrkommunikation på flera språk

Arbetar du på ett globalt företag och behöver kommunicera på distans, på olika språk och i olika kanaler? Då får du inte missa våra tips. 

Tolktjänster på plats 

Hantera kommunikation med en tolk på plats 

 

Tolkning för kommunikation vid personliga möten handlar om mer än att bara översätta ord. Det handlar också om att skapa ömsesidig respekt och överbrygga kulturella skillnader för att säkerställa klart och tydligt överförande av talarens budskap; icke-verbal kommunikation spelar en viktig roll i kommunikationsprocessen. För komplexa eller känsliga samtal kan det skapa tydligt mervärde att ha en tolk på plats. 

Specialiserade tolktjänster 

Juridiska tolktjänster på distans

Auktoriserade tolkar och lösningar för fjärrtolkning för dina virtuella möten

Tolktjänster för offentlig sektor

Kommunicera med medborgarna på deras modersmål, personligen eller på distans

Den senaste informationen om tolkning 

Vill du ta kommunikation och evenemang på flera språk till nästa nivå? 

Våra experter på tolktjänster finns här för att hjälpa dig.